Homilie Pater Paul De Bois 13 november 2022 : 33ste zondag door het jaar C

+
Naar het einde van het kerkelijk jaar krijgen we altijd lezingen uit de bijbel die eerder angstaanjagend zijn. Van die lezingen zullen we wel niet wakker liggen, maar het is toch de moeite waard om te gaan zoeken welke boodschap hier achter steekt.
 
In de eerste lezing klinkt de profeet Maleachi zowel dreigend als troostend: hoogmoedigen en boosdoeners zullen branden als stoppels na de oogst, maar zij die geloven zullen gerechtigheid en genezing ondervinden, zegt hij.
In het evangelie gaat Jezus niet in op het oordeel, Hij heeft het vooral over wat zich tussen nu en de eindtijd zal afspelen. Het evangelie van deze zondag brengt op het eerste zicht geen opgewekte boodschap. Jezus spreekt over schrikwekkende dingen die zullen gebeuren: volken zullen tegen elkaar opstaan, er zullen aardbevingen zijn, hongersnood en pest. De leerlingen van Jezus zullen vervolgd worden.
 
Zijn woorden schetsen een vreselijk beeld van oorlogen, onlusten natuurrampen, vervolgingen, verraad, familieruzies en doodslag. Er zullen ook valse profeten zijn die zijn Naam misbruiken om anderen te misleiden en in het verderf te storten. ‘Wees op je hoede’, zegt Jezus, ‘wees waakzaam dat je niet op een dwaalspoor gebracht wordt.’
 
Een dwaalspoor van grenzeloze bezitsdrang. Een dwaalspoor van grote woorden en valse beloften. Een dwaalspoor van een zogezegd perfecte wereld die blind blijft voor het leed dat zovelen treft. En ook blind voor het dwaalspoor van zoveel politici en machthebbers die zichzelf boven alles en iedereen verheffen, ook boven God. Machthebbers die alles uitroeien en vernietigen wat aan God en aan Jezus doet denken. Zij zoeken dus niet naar vrede, maar naar oorlog en burgeroorlog. Hun doen en denken wordt niet geleid door liefde, maar door haat. 
 
Het beeld dat Jezus vandaag schetst is ook vandaag nog steeds herkenbaar. In veel van de genoemde dwaalsporen herkennen we een aspect dat ook vandaag nog volop de wereld kleurt.
 
Dat kan beangstigend overkomen…zo’n negatief beeld van onze wereld. Maar geef toe, ook wanneer je het Journaal bekijkt op televisie wordt je er dikwijls niet vrolijker van.
 
Jezus schetst dus een beeld van de toekomst … een beeld dat nog altijd niets aan actualiteit verloren heeft. In de Willibrordvertaling van de Bijbel kreeg het evangelie van vandaag een titel: “Het einde van de wereld”. Wanneer dat einde aanbreekt is niet zo belangrijk. Wat Jezus wel belangrijk vindt is dat zijn leerlingen , en ook wij, “op onze hoede” zouden zijn.
 
Daarmee bedoelt Hij niet dat we de toekomst vol angst moeten tegemoet zien. “Wees op je hoede” heeft er alles mee te maken dat we als christenen waakzaam blijven en ons altijd weer opnieuw oriënteren op de woorden en de boodschap van Jezus.
 
In zijn brief aan de christenen te Thessalonika schrijft Paulus: “Onderzoek alles en behoud het goede”. En met mensen die niet willen werken omdat ze gewoon op het einde van de tijden zitten te wachten, kan hij niet akkoord gaan. Hij hekelt hun gedrag en roept op om ons te blijven inzetten.
 
In een recente verklaring schreven de bisschoppen van België: “De oorlog in Oekraïne en de hieruit voortvloeiende crisissen dagen ons sterk uit. Meer dan ooit doen ze ons nadenken over en roepen ze ons op tot verantwoordelijkheid. Een integraal en solidair humanisme, zoals de sociale leer van de Kerk het uitdrukt, is voor ons de garantie voor een echte en duurzame toekomst.”
Wie christen wil zijn, wie Jezus echt wil volgen, moet streven naar een wereld van liefde, vrede, gerechtigheid, broederlijkheid, barmhartigheid. Kortom, een wereld zoals God die bij zijn schepping heeft gedroomd. Een wereld die Jezus ons heeft voorgeleefd.
 
“De liturgie van de laatste zondagen van het liturgische jaar brengt licht en bemoedigt. Ze herinnert ons aan de beproevingen die onze wereld doormaakt en spoort aan onze hoop te vestigen op Christus. Op de Werelddag van de Armen (33ste zondag, dit jaar op 13 november) horen we de immer actuele kreet van de profeet Maleachi: “De zon van de gerechtigheid gaat op en met haar vleugels brengt zij genezing” (Mal 3, 20).
Laten we ons leven toevertrouwen aan de Heer Jezus, die naar ons toe komt en de mensheid geneest.”
 
o.a.m.d.g.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven