Homilie Pater Piet Hoornaert 2 juni 2019 : Zevende Paaszondag C

(Joh. 17,20-26)

God is aan je leven gehecht

Naarmate je ouder wordt en meer gelezen hebt in de Bijbel, naarmate je mensen hebt ontmoet in allerlei situaties, en ook vanuit deze ontmoetingen met mensen beluisterde wat hen bezig hield en als je vandaaruit vragen stelde aan de Bijbel, dan valt je wellicht het volgende steeds sterker op. In feite krijg je duidelijk zicht op een rode draad, namelijk dat de God, die vanuit deze Bijbel tot ons spreekt, een God is, die intens van mensen houdt. God heeft zich zo verbonden met mensen, zijn aanwezigheid is aan ons leven gehecht, en stelt ons impliciet en soms heel direct de vraag: “Verbind jij jouw leven echt ook met mijn goddelijk leven?”

Jezus heeft daadwerkelijk zijn lot verbonden met deze God. Hij ontdekte dat God zich gedraagt, zoals ouders dit doen naar hun kinderen. Jezus duidt God bij voorkeur aan met Vader. Met deze aanduiding maakt Jezus helder dat geen van ons door God bemind wordt op grond van bepaalde talenten, hoe je eruit ziet, wat je verdient, of je wel braaf of aardig bent. Een vader kiest zijn kinderen niet uit; ze zijn hem allen even lief. Ook maakt Jezus met de aanduiding ‘Vader’ helder, dat God niet zomaar een avontuur met ons is aangegaan. Ouderliefde blijft, hoe groot en oud je kinderen ook worden, en wat doet het pijn als het tot een verwijdering of breuk komt met je kind, en je jouw kind niet meer kunt zien.

Je pa heeft jou heel goed gekend

Toch is liefde niet het kernwoord in dit gebed van Jezus; eenheid is het centrale woord. Jezus bidt hier in dit laatste gedeelte van een langer gebed voor de gelovigen van alle tijden, voor ons dus. De eenheid is niet allereerst een verbonden zijn met elkaar, maar een verbonden zijn met Jezus, zijn in hem, zoals hij is in ons, thuis zijn bij Jezus, zoals deze thuis is bij de Vader en de Vader bij hem. Mijn vraag : “Ben je je werkelijk bewust van deze grote betekenis van Jezus voor je geloof?” Natuurlijk heeft God mij lief, kan de Vader niet een van ons missen. Wij vertrouwen daarbij op woorden van Jezus, maar vooral op zijn manier van doen. Dat inspireert echt tot dit vertrouwen.

Iemand vertelde mij over haar jongste zus. Ik wist dat zij al vroeg hun vader hadden verloren. Nu hoorde ik dat de jongste zus toen haar vader overleed pas één jaar was. Eens reageerde zij verdrietig, dat ze haar vader nooit had gekend. Het antwoord hierop was: ja, dat klopt, maar weet wel: je pa heeft jou wel heel goed gekend. Dat gaf haar troost, en op hetzelfde moment ook energie.

Iets soortgelijks vertelt Jezus ons vandaag in zijn gebed: dat ieder van ons in zijn verbonden-zijn met Jezus zal ontdekken, en nu citeer ik “dat Gij, Vader, mij hebt gezonden, en hen hebt liefgehad, zoals Gij mij hebt liefgehad”.

Je mag God niet voor jezelf gebruiken

Jezus hield van mensen, en zijn liefde schiep onder de leerlingen een verband, hoe verschillend zij ook waren. Jezus putte zijn liefde uit zijn verbondenheid met wie hij aanduidde met God, mijn Vader. God ‘Vader’ noemen ging sommige mensen te ver; zij zorgden ervoor dat Jezus aan het kruis stierf. De mensen die dit veroorzaakten waren er niet mee akkoord dat Jezus God zo dichtbij bracht. Maar we mogen dan ook God niet voor onszelf gebruiken. Wij mogen onze eigen verantwoordelijkheid niet ontvluchten. In Jezus wordt ook zichtbaar dat God bekommerd blijft om zijn kinderen, ook als zij vreselijke dingen doen. En wat zou deze God graag zien dat wij volkomen thuis zijn bij elkaar.

Jezus was thuis bij God tot op het kruis. Toen bad Jezus voor degene die hem kruisigden met woorden: “Vergeef hen Vader, want zij weten niet wat zij doen”. Iets dergelijks hoorden wij Stefanus vandaag bidden. Zijn verbonden zijn met Jezus geeft hem de kracht, degenen die hem stenigen, vergiffenis te schenken en hen niet af te schrijven. Dat is voor ons niet gemakkelijk te begrijpen; dit overstijgt ons. Saulus is degene die wat later in zijn leven in een visioen te horen krijgt: “Waarom vervolg je mij?” en daarna wordt hij een belangrijke verkondiger van deze Jezus onder de volkeren.

Elkaar niet laten vallen

Als wij eucharistie vieren danken wij God, en worden wij opnieuw met de persoon van Jezus verbonden, met het lichaam van Christus, door te eten nl van het geconsacreerde brood dat hij ons aanreikt. Ook hier is het verbonden-zijn met Jezus, wat ons verbindt met elkaar, en een getuigenis wordt voor de wereld, waarin wij leven. Het verbonden-zijn wil niet zeggen, dat we elkaar opeens aardig moeten vinden, super lief zijn voor elkaar of soortgelijke afleidingsmanoeuvres. Het wil wel eens realistisch zeggen dat je elkaar niet laat vallen, ook al heb je het soms zwaar met elkaar.

In de kleine gemeenschappen die plaatselijke kerken momenteel zijn, ontdek je de betekenis van dit onderling verbonden worden, zoals wij karmelieten dat in onze kloosterlijke levenswijze mogen ontdekken. De kracht om dit proces van verbonden worden aan te gaan, komt vanuit het thuis zijn bij Jezus. Wellicht kun je vandaag sterker dan vroeger realiseren dat het met mensen blijven op weg gaan – in welke levensstaat ook – echt een geschenk mag genoemd worden, dat Jezus ons hier in de Eucharistie steeds weer aanbiedt.

Mediazondag

Nog dit. De katholieke Kerk trekt resoluut de kaart van digitale media, want het internet is dé plek waar mensen informatie en contact zoeken. Mediazondag is de ideale gelegenheid om duidelijk te maken hoe belangrijk de website Kerknet voor de katholieke Kerk in Vlaanderen en Brussel is.

Wat blijkt : dat 170.000 mensen elke maand deze website bezoeken. Dat is een stijging met 30.000 bij vorig jaar. Op Facebook heeft Kerknet 15.000 volgers en, via de e-mail nieuwsbrieven, nog eens 12.000.

Evangeliseren is niet gemakkelijk in deze tijd. Dat klopt. Laat het ons niet moeilijker maken dan het is. Laat ons het goede steunen dat er al is. Kerknet verkondigt het Evangelie kwalitatief hoogstaand. Het verdient echt de steun van iedereen die de katholieke Kerk een warm hart toedraagt. Uw gift is belangrijk.

De collecte op deze 7de paaszondag gaat daarom integraal naar de waardevolle werking van Kerknet. www.kerknet.be

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven