Homilie Pater Piet Hoornaert 3 januari 2021 : Hoogfeest Openbaring van de Heer

Matteus 2,1-12

Ik wens graag een jaar 2021 met aandacht voor spiritualiteit, die je licht en rijke levenszin schenkt. Kerstmis en dit feest van de Openbaring worden voor jou pas herkenbaar, als je een heilige ruimte vrijwaart in jezelf en in je leefwereld. Een ruimte waarin je al je kennis ook weet te relativeren, en vooral focust op ontvankelijkheid en onbevangenheid. Dàt tonen je alvast die Wijzen uit het Oosten.

Je schept ruimte voor Godservaring.

Voor 2021 wens ik je die stille ruimte in jou, waarin een goddelijk komen en spreken kan ervaren worden. Aan deze ruimte werk je als je – met heel je wezen, met aandacht – openstaat voor wat je doet, terwijl je het doet; als je aandachtig bent voor wat zich aandient, wat zich openbaart in het eenvoudige en het onverwachte. Zo kom je God op het spoor, ontmoet je Hem.
 
Met die naam God openbaart Hij zich het liefst. Het is een persoonlijke God. Je bent zijn kind. Hij vertoont niet het minste teken van hoogmoed of kille macht. Het is een God die – ook nu nog – oneindig vaak voorbij gelopen wordt. In zijn overmacht aan liefde heeft Hij zich afhankelijk willen maken van mensen. Zijn weerloosheid uit liefde is zo groot, dat mensen erdoor bewogen en verlost raken. Dit is de ware grootheid van God.

Echt mens worden is vergoddelijkt worden.

Hierin bestaat ook het echt humanisme: de mens wordt van binnenuit verheerlijkt en vergoddelijkt door de H. Geest. “Het diepste geheim van de mensheid is de geboorte van God in de mens”, zei de Russische cultuur- en godsdienstfilosoof Nicolaj Berdjajev.
 
God laat een glimp van zijn gelaat achter, overal waar mensen met elkaar begaan zijn. Maar altijd zal het om die ruimte gaan in jou, waarin je ieder verweer opzij zet; waarin je je met veel vertrouwen afstemt op een liefdevolle werkelijkheid, die groter en breder is dan wat je menselijk verstand en het wetenschappelijk vorsen ooit kan omvatten : het Kind Jezus! God én mens tegelijk.
 
Zo klein als Jezus moet je ook zelf durven worden, om ruimte voor dit geloof te maken. Zo wijs mag je worden dat je die geloofsster durft volgen in de levensnacht. Waar anderen blind, doof en onverschillig achterblijven, daar ziet de wijze mens hoopvol licht in de soms pijnlijke duisternis. En geraakt door verwondering, staat hij stil en bidt in bewondering en dankzegging.

Verstand en wetenschap worden overklast.

Kijk eens. De Wijzen uit het Oosten zoeken de aanwezigheid van God, geleid door hun sterrenkunde. Ze vinden Hem heel nabij, huilend in een kribbe. Ze zijn er echt door gepakt. Ze overwegen met stomme verbazing wat ze zien. Dit overstijgt hun verstand, hun wetenschap. Ze bewonderen, belijden en eren in geloof het zichtbare kind Jezus dat in doeken is gewikkeld. Het is de hemel die de aarde raakt: God die in Jezus mens wordt uit liefde.
 
God die groter is dan het heelal en die tóch dit kleine lichaam bezielt. Zo is het ook God zélf die in dit sacrament van de Eucharistie vandaag zijn persoon, werkelijk zijn lichaam en bloed aan ons schenkt, onder die eenvoudige gedaante van brood en wijn. Hij doet het uit pure liefde. Het kan niet op.
 
Want Hij wil bij ons blijven, in ons wonen, ons verlossen van egoïsme en hoogmoed, ons omvormen in Hem, ons laten delen in zijn goddelijk leven. Hij sticht ook verbondenheid met onze medemensen en maakt ons bereid om daarbij zélf het offer en de dienstbaarheid uit naastenliefde te aanvaarden.

Welke ster wil jou op weg zetten?

Deze wijze mensen zullen blijven inspireren. Ze gaan op pad, ze zoeken God, ze willen Hem vinden. Dus, je levens-wortels mogen geen ‘ankers’ worden. Je kan en mag niet vastbinden aan je gewoonten en je verleden. Ze mogen je niet hinderen om in je huidige levenssituatie alert en positief te blijven.
 
Dàn is het vaak een ‘ster’ die je op weg kan zetten naar een wellicht onverwachte, vernieuwde aanwezigheid van God. Dat doet je goed en geeft je moed. Het laat je dieper ademen. Die ster kan een stukje lectuur zijn, een kunstwerk, een muziekstuk, een ontmoeting, een gesprek, een berichtje. Zoiets helpt je situaties en mensen beter begrijpen en actief te aanvaarden. Als God in Jezus mens is geworden, kan Hij je levens-wortels dus vitaliteit schenken. Je wordt zo bevrijdt uit je mentale bubbel. Je wordt weer méér mens.

Een andere deur die voor jou opengaat.

In een wat mindere periode in je leven, kun je zo een ‘Maria’ en een ‘Jozef’ op je weg, op je zoektocht tegenkomen. Ze zijn begripvol. Want ze hebben ook een en ander meegemaakt. Vanuit hùn ervaring nodigen ze je uit om je toch kwetsbaar en mild open te stellen voor een ‘mogelijkheid’ die je wellicht niet bedacht had. Het is als een àndere deur die nù voor jou opengaat. Je had die nog niet eerder opgemerkt.
 
Daarin ervaar je dan concreet de menslievendheid van God. Hij werd zélf mens in penibele omstandigheden, in zo’n vreemd scenario. Hij doet je ‘herboren’ worden en (her)sticht ook nederige ‘verbondenheid’ met je medemensen.
 
Mag deze Kerst- en Nieuwjaarstijd je ogen, hart, hoofd en lichaam deugd doen. Omring je met wie je graag ziet, met wie je je verbonden weet. Voorbij alle zorg en werk, maak tijd voor de essentie van liefde.
 
Bij God mag je je al zeker helemaal thuis voelen. Want je bent écht zijn kind. En zó ben je als een broer of zus, dank zij Jezus, ook thuis bij elkaar.

 VOORBEDEN HOOGFEEST OPENBARING VAN DE HEER 

3 JANUARI 2021

HOOFDCELEBRANT: God schenkt de zwakken weer levensmoed. Keren wij ons biddend tot Hem.
 
Lezer:
Voor de volken, overal ter wereld:
dat zij, zoals God het wenst,
blijvende rechtvaardigheid zien opbloeien
waar nu nog duisternis heerst.
Laat ons bidden …
 
Voor allen die door het doopsel delen in Gods belofte:
dat zij beseffen welke rijkdom hun geschonken is,
en leven als waarachtige erfgenamen van het Nieuwe Verbond.
Laat ons bidden …
 
Voor hen die het moeilijk hebben
om hun vertrouwde leven te laten openbreken
en nieuwe horizonten te ontdekken:
dat ze groeien in vertrouwen.
Laat ons bidden …
 
Voor ons hier samen:
dat wij naar Jezus’ voorbeeld
oog hebben voor de ongelukkigen in onze omgeving,
en dat we ons over hen ontfermen.
Laat ons bidden …
 
Om enthousiaste priesters en religieuzen,
die zich met inzet
van hun liefde en hun talenten
volledig wijden
aan spiritualiteit van de Karmel
en aan de opbouw van de Kerk.
Laat ons bidden …
 
HOOFDCELEBRANT:
Goede God, wij danken U omdat wij onze zorgen en deze van de wereld
aan U mogen toevertrouwen.
Verhoor onze gebeden,
door Jezus Christus, onze Heer.

 

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven