Homilie Pater Piet Hoornaert 8 augustus 2021 : 19de zondag door het jaar B

(Joh. 6, 41-51)

Vele mensen kunnen zagen en klagen over alles en nog wat. Ook in de Bijbel kom je dat tegen, vaak op religieus belangrijke momenten. God opent bv een nieuw perspectief, een land van belofte … en – jawel – het gemor steekt weer de kop op. Op weg naar het Beloofde Land kreeg Mozes het dus te horen : “We zijn het hier beu in die dorre woestijn. Leidt ons maar terug naar Egypte. Daar hadden we tenminste te eten”. Daarmee werd het nieuwe perspectief dat God op het oog had ontkracht.

Wat is dat nu voor praat?

Ook in onze evangelielezing beginnen de Joden te morren als Jezus even in zijn binnenste laat kijken, wanneer Hij zegt: “Ik ben het brood om van te leven, brood dat uit de hemel is neergedaald”. Toegegeven, als iemand iets zegt wat wellicht niet onmiddellijk duidelijk is, kun je op twee manieren reageren. Ofwel vraag je je af: “Wat bedoelt Hij daar nu mee? Wie is die man die zo iets zegt van zichzelf?”. Ofwel reageer je direct zoals die mopperaars: “Wat is dat nu voor praat … en dat komt uit de mond van de zoon van een timmerman hier uit de buurt. Ach.”
 
Het zijn voorbeelden van religieus gemopper uit lang verleden dagen én uit de tijd van Jezus die ingaat tegen dat geklaag. En – laat ons eerlijk zijn – ook in onze tijd komt het voor. Zulk gezaag en geklaag dwarsboomt in feite Gods liefdevolle bedoelingen, belemmert de toekomst die Hij ons schenken wil.

Verwondering is een mooie menselijke trek.

Je kunnen verwonderen is een mooie menselijke trek. Bovendien is het een fundamentele deugd van gelovigen. Zo bereid je je voor op een engagement in Gods liefdevol avontuur met mensen. Jezus apprecieert personen die zich benieuwd afvragen: “Wat bedoelt Jezus als Hij zegt ‘Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, brood om van te leven’”. Het antwoord op die vraag is meervoudig.
 

  1. ‘Brood om van te leven’ betekent in de eerste plaats het dagelijks brood van de warme bakker op je tafel. Liefst een paar sneetjes wit of bruin, elke morgen en avond. Als het even kan, met wat kaas of charcuterie erop en een stuk fruit. En ’s middags soep, aardappelen of frietjes, groenten, wat vlees of vis, of spaghetti bolognese of gewoon vega. Maar wat heb je aan brood en aardappelen, als je geen deftige woning hebt, geen behoorlijke kleding en geen ontspanningsmogelijkheid? Dus: “God, geef ons heden het dagelijks brood” dat ons leven leefbaar maakt. Maar … daarmee is menselijk ‘welzijn’ toch nog lang niet verzekerd.
     
  2. ‘Brood om van te leven’ is óók liefdevolle aandacht: voor je partner, voor een vriend of een vriendin, die met je meevoelt, zorg en tijd aan je besteed, iemand door wie je je ten volle geaccepteerd weet. En we willen ook dat ànderen het goed hebben, dat het er in onze samenleving rechtvaardig aan toe gaat, dat mensen, veraf en dichtbij, kunnen samenleven in respect voor elkaar en vredevol.
    ‘Brood om van te leven’ moet ons gelukkig kunnen maken. Samen met mensen die ons trouw zijn, aan wie wij trouw zijn.
     
  3. Over dat brood, zegt Jezus bovendien: “Dat brood ben Ikzélf. Daarvoor ben Ik uit de hemel neergedaald. Mijn leven, mijn boodschap is erop gericht dat mensen dat ‘geluk’ met en voor elkaar mogen ervaren. Ik wil daartoe inspiratie zijn, voeding, kracht. Dat kan als je mijn woorden beluistert en ze ter harte neemt.

Om dat alles te mogen beleven, komen wij nù bijeen om samen het eucharistisch brood te breken tot gedachtenis aan Jezus. Zijn leven, lijden en sterven uit liefde voor ons, wordt nù opnieuw tegenwoordig gesteld. Wij leggen ook in de offerande onze vreugden en zorgen op het altaar. We bidden dankbaar dat Jezus zó ons leven inhoud en richting schenkt.

Samen Eucharistie vieren als hoogtepunt van ons geloof.

Eucharistie betekent dankzegging naar God toe. Ook noemen we de H. Eucharistie vaak het mysterie van ons geloof. Over welk mysterie gaat het dan? Wel, brood en wijn veranderen wat hun substantie, hun essentie betreft in het lichaam en bloed van Christus, door de consecratie-woorden: “Dit ben Ikzelf, mijn lichaam, mijn bloed”.
 
We omgeven daarom het sacrament van de H. Eucharistie gaarne met eerbied. Want dit kerkelijk bijeenkomen en vieren is het hoogtepunt van ons geloof en het belangrijkste wat de Heer Jezus ons gegeven heeft. Want Hij heeft inderdaad gezegd: “Ik bén het brood dat uit de hemel is neergedaald”.
 
Dat is dus wat hier in de kerk gebeurt: alles wat brood-waar-mensen-van-leven betekent, is hier op zijn plaats en wordt ter harte genomen. Op die manier is Jezus, de Zoon van God, hier ook wérkelijk onder ons aanwezig onder de zo eenvoudige gedaante van brood en wijn, samen met zijn boodschap, zijn geloof in God zijn Vader, zijn lijden en verrijzenis.
 
Hij laat ons nu al – stap voor stap – mee verrijzen als we met Hem gevoed worden, verenigd worden. Zo worden we zélf tot Jezusbrood. Zo ben je ook in staat om zijn blijde boodschap en levensvisie te belichamen en uit te dragen in je leef- en werkkring, bij buren en familie. Zo word je een smakelijke christen die, zoals Hij, echt koekebrood wil zijn waarvan je medemensen kunnen leven.

 

 

VOORBEDEN 7 – 8 augustus 2021

P.   God,
door ons geloof zijn wij in Christus gemerkt met het stempel van de heilige Geest.
Zo rust Gij ons toe om uw werkzame liefde uit te stralen.
Met elkaar verbonden in deze Geest bidden wij U :
 
1. Tijdens de tocht door de woestijn ging de profeet Elia door de knieën.
In elk mensenleven kunnen zijn er momenten waarop het tegenzit,
Bidden wij voor al wie, zoals de profeet Elia,
ontmoedigd of ontgoocheld neerzitten.
Leer hen – met uw hulp – over tegenslagen heen te groeien.
Laat ook hen voelen dat Gij hen begrijpt,
hen nabij wilt zijn om hen te bemoedigen
en opnieuw op weg te zetten …
 
2. Bidden wij voor allen die hun uiterste best doen
om goed te zijn voor anderen,
maar via roddel, verdachtmakingen of laster
onderuit worden gehaald.
Dat zij mogen standhouden
en uw hand op hun schouder mogen voelen …
 
3. Danken wij God
voor alles wat ons gegeven is :
het voedsel, een woning, onderwijs, werk en medische verzorging.
Laat ons niet opgesloten zitten in onze eigen wereld,
maar laat ons ook de materiële of spirituele nood zien van anderen.
Dat wij ons ervan bewust mogen zijn
dat wij daaraan kunnen verhelpen …
 
4. Heer Jezus,
ook vandaag en in onze maatschappij
roept u jongeren om heel dicht bij U te leven;
bevrijd hen van aarzeling, twijfel en onzekerheid,
van het verstrikt zitten in zoveel netten.
Maak hen vrij om te kiezen
voor de dienst aan uw evangelie
als priester of Godgewijde …
 
P.   Liefdevolle God,
verhoor ons gebed en vestig uw liefde in ons midden.
Maak ons tot mensen, die gedreven door uw heilige Geest,
daaraan mee mogen werken.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven