Homilie Pater Paul De Bois 20 april 2019 : Paaswake

+
Broeders en zusters

De paaswake is zo rijk aan symbolen en verhalen dat er niet meer zoveel moet aan toegevoegd.
Over verrijzenis spreken is ook niet zo gemakkelijk. En toch: de verrijzenis is een van die grote geheimen die wij mogen doorgeven en die ons overstijgen. We hoeven niet alles te begrijpen, wel moeten we kunnen doorgeven wat ons petje te boven gaat, wat verder reikt dan ons gezond verstand ”.

Pasen is de dag waarop de zware steen weggerold is. Het is een dag waar de kerk heel blij is en ze dit graag uitbazuint. Dit mag, want de feestvreugde is groot. De nacht is immers voorbij…nu is alles anders en daarom zijn we zo blij en luiden de paasklokken.
Er is blijdschap omwille van het licht dat in de paasnacht schijnt.
In de paaswake herdenken wij verhalenderwijze onze verlossing. We kijken uit naar het stralend licht van de dageraad. Bij het begin van deze viering hebben we de lofzang op de paaskaars gezongen. (Exsultet).
De nacht is toch voorbij …het nieuwe breekt aan.

Het paasverhaal komt aanvankelijk bij de leerlingen over als niet geloof-waardig, als beuzelpraat. Toch brengt het nieuws ervan een fris elan in de gemeenschap. Pasen is de eerste dag van een nieuwe tijd. Voor ons christenen is elke zondag de eerste dag van de week! Elke zondag vieren wij Pasen en bidt de kerk in het eucharistisch dankgebed: “Zie naar ons die hier op de eerste dag der week voor U verzameld zijn om in gemeenschap met heel de kerk dankbaar te vieren dat de Heer uit de doden is opgestaan.”

Wit is de feestkleur van Pasen. Wit bundelt alle kleuren. Het heeft de schoonheid van vers gevallen sneeuw. Het witte gewaad van de hemelse gezant is hetzelfde als het gewaad van de in wit geklede zaligen in het boek der Openbaring. Zij zijn door een zware beproeving gegaan en hebben hun kleed gewassen in het bloed van het Lam. De pas gedoopte dragen dit witte kleed in de paasnacht.

In het paasverhaal rolt een engel de zware steen weg van het graf. Wij moeten niet meer waken bij een graf. De Heer die wij liefhebben leeft. Waar leven is, groeit ontmoeting en contact.
Maria Magdalena is de eerste gezondene. Zij kwam samen met andere rouwende vrouw naar het graf. Zij waren op Golgotha, wanneer Jezus stierf. Zij waren de eerste op de paasmorgen. Vrouwen zijn de eerste om de Verrijzenis te verkondigen. Ze zijn draagster van nieuw leven. Maria Magdalena is apostel van de apostelen. Verkondiging heeft immers veel te maken met liefde.

In deze paasnacht bezingen we de wonderen die God heeft gedaan en houden de tekenen van zijn trouw jegens zijn volk in herinnering. Wij spelen met woorden en symbolen. De feestelijk versierde paaskaars, het kaarsje dat wij ontvangen en in de hand nemen bij het uitspreken van de doopbelofte, het water waarmee we worden besprenkeld, de hartelijke vredewens, de bloemen, het klokkengeluid, het draagt allemaal bij om goed Pasen te vieren.

Oud en jong, man en vrouw, allen samen groeien wij door Pasen te vieren uit tot paasmensen.

Zalig paasfeest. De Heer is verrezen, alleluja

o.a.m.d.g.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven