Homilie Pater Paul De Bois 10 april 2020 : Goede Vrijdag

In het passieverhaal van Johannes toont Pilatus de gefolterde Jezus aan de mensenmassa met de woorden: “Ecce Homo – Ziehier de Mens”. Wat mij verwondert is dat Pilatus niet zegt : “Kijk hier is een gek!…Kijk, een kreupel geslagene…een misdadiger”. Nee, hij zet Jezus in het midden met de woorden: “Ziehier de mens!”

Ziedaar de mens! Ook vandaag.

Ziedaar de mens! – mensen die om hulp roepen, die om erbarmen smeken, die smachten naar iemand die medelijden met hen heeft.

Ziedaar de mens! – ongeneeslijk ziek zonder enig vooruitzicht op verbetering sleept hij zich elke dag door het leven.

Ziedaar de mens! – sinds jaren werkloos en met dat vreselijke gevoel in zijn maag van uitgesloten te zijn en er niet meer bij te horen.

Ziedaar de mens! – gedreven tot wanhoop en die geen uitweg meer ziet.

Ziedaar de mens! – voor elkeen van ons kan die mens een heel ander gelaat hebben.

Pilatus wil met zijn uitspraak: “Ziedaar de Mens!” aan de meute zeggen: “Kijk toch, Hij is iemand van jullie. Een mens, net als wij en niemand om bang voor te zijn”. Pilatus wil het hart van de mensen in de menigte beroeren.

Voor mij komt die scène terug, al die keren dat we het leed en de ellende in onze wereld ontmoeten. We zijn er van aangedaan, vinden het moeilijk om iets te zeggen en dan komt er ten hoogste een gestameld: “God och arme toch” over onze lippen. Maar het kan ook een bedekte roep om hulp zijn: “God, doe toch iets!” Ja, er is iemand die dat leed en die ellende, dat vreselijke duister en die angst van Goede Vrijdag zelf aan eigen lijf heeft ervaren.

Ook als Johannes in zijn passieverhaal reeds over de gekruisigde heen naar de verrijzenis wijst, blijft het toch voor ons herkenbaar: in deze geschonden mens, Jezus van Nazareth, zien we, ondanks alles wat men Hem heeft aangedaan, de afbeelding van God. In Hem mogen wij herkennen wat niemand ons kan afnemen: het vastgehouden worden door Gods troostende woorden en oneindige liefde.

“Ziedaar de Mens!” Bij God gaat het altijd over ons mensen, met alles wat daarbij hoort: over de mens die lijdt en soms geen uitweg meer ziet. Bij God gaat het om mensen, hier en nu. Bij God gaat het om mensen, ook wanneer wij op vele vragen geen antwoord hebben.

Ik wens ons allen, u en mij, dat we nooit onverschillig worden als het met iemand slecht gaat; dat we ten overstaan van geweld en onrecht altijd onze mond open doen en mistoestanden aanklagen. Ik wens dat we in elke mens die vandaag vecht om het overleven…ik wens dat we vandaag elke zorgverlener nabij zijn, zoals Jezus zijn leerlingen vroeg om met Hem te bidden en te waken…

Ecce Homo – Ziedaar de Mens! Herken er Christus in! Herken Hem ook in je medemens en in jezelf.

 

o.a.m.d.g.

Download of print deze homilie als pdf

 

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven