Homilie Pater Paul De Bois 17 november 2019 : 33ste zondag door het jaar C

+

We zien het nog té vaak rondom ons : de plekken op deze aarde waar liefde, vrede en gerechtigheid geen plaats krijgen. Dat is verschrikkelijk, want dan stelt de mens haat boven liefde, wraak boven vergeving, egoïsme boven broederlijkheid, corruptie boven gerechtigheid, en winst en eigenbelang boven respect voor Gods heerlijke schepping die de aarde is

“NOOIT MEER” lees ik op de IJzertoren in Diksmuide. De dagelijkse realiteit druk me met de neus op een andere realiteit: oorlog, geweld tegen mensen, de stroom aan vluchtelingen … een mensenleven stelt zo vaak helemaal niets voor!

U en ik, wij noemen ons christenen. Noem je jezelf bij die naam, dan weet je heel goed waar de waarden in je leven liggen. Juist daarom zegt Jezus ons vandaag in het Evangelie: ‘Wees op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt’. ‘Wees op uw hoede voor valse profeten die optreden in mijn Naam en in naam van het mooie leven, van grote winsten zonder inzet, van uitbuitingen die zich voordoen als waardevolle geschenken, van geweld dat voorgesteld wordt als zelfbescherming. Wees op uw hoede.’ Daarna volgen verzen in de tekst van vandaag die heel gemakkelijk de blik verleggen naar een beschrijving van de eindtijd. Maar Jezus is geen toekomstvoorspeller. Laten we dus niet in die val trappen en de tekst enkel lezen als een vooruitgrijpen naar de eindtijd. Je mag gewoon de eisen van het Evangelie van vandaag niet ver van je afschuiven.

Wat zegt dit Evangelie dan over ons christen-zijn? De oproep van Jezus is klaar en helder: ‘Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken.’ We weten waar Jezus zijn accenten legt. De taal en de wijsheid, die Hij ons geeft, moeten aandacht scheppen voor onze medemensen die in nood verkeren, die ziek zijn, die hun werk verloren hebben, die eenzaam zijn, die de liefde verloren hebben. Alle mensen die op de één of andere manier naar de rand van onze samenleving zijn geschoven.

Jezus is niet zoals valse profeten wanneer Hij een hard beeld van de toekomst schetst. Het beeld dat Hij tekent, de woorden uit het evangelie, het is immers allemaal goed herkenbaar in onze wereld.  Maar tegelijk geeft Hij hoop aan wie wil leven naar zijn woorden en daden. ‘Geen haar van je hoofd zal verloren gaan’, zegt Hij. Want ‘door standvastig te zijn, zal je je leven vinden.’       

Luister naar zijn woorden en leef in zijn hoop. De hoop op een wereld waar elke mens een plaats heeft om te leven. Het ligt voor de hand dat Lucas deze woorden neerschreef om de mensen terug hoop te geven. Hij zegt hen dat al deze verschrikkingen waaronder ze leven niet aan God voorbij gaan. Hij wil dat ze trouw en standvastig blijven, waakzaam en erop vertrouwen dat de Heer tenslotte het laatste woord heeft. De profeet Maleachi zegt zoveel eeuwen vroeger hetzelfde: ”de dag die dan zal komen zal God het verschil maken tussen degene die Hem dient en degene die Hem niet dient”.

In een van onze liederen zingen wij: ‘Dat het licht in ons mag blijven branden. God draagt ieder mensenkind op handen.’ Laten bidden dat Gods licht inderdaad in ons mag blijven branden, zodat we kunnen meebouwen aan een betere wereld. Niet een wereld van onszelf en met ons eigen godsbeeld, maar een wereld voor alle mensen, want God draagt ieder mensenkind op handen.

Ondanks de misschien wat naargeestige teksten van de lezing uit de profeet Maleachi en uit het Evangelie van vandaag, brengen zij toch een duidelijke boodschap dat wij geen machteloze slachtoffer moeten zijn, maar dat we zelf iets in te brengen hebben: persoonlijke inzet, volharding en trouw. Er is dus niet enkel kommer en kwel, dood en doem. Voor wie echt werk durf te maken van haar of zijn geloof is er een hoopvol perspectief:het is als bloembollen in de grond steken omdat we er overtuigd van zijn dat er terug lente komt, geloven is verder zien dan vandaag, is verder zien dan wat het nieuws ons dagelijks brengt.

Hoop, geloof en liefde, zijn dat niet de steunpilaren van ons christenzijn?

Mia Doornaert, columniste geweest bij een Vlaamse krant, zegt het zo:

Hoop is niet de vlucht in een droom,
Hoop is de kracht die mensen vooruit helpt,
Hoop gaat over toekomst
Hoop is wat mensen overeind houdt in een verschrikkelijk heden,
En ze tegen alles in doet geloven dat er een betere toekomst is!

Laat de hoop niet varen! Laat ons troost, kracht en inspiratie zoeken in de woorden en daden van de heer Jezus.
Luister naar het einde van het evangelie dat we zojuist hoorden, het evangelie waarin Jezus vreselijke en herkenbare dingen opsomt.
Maar hoe vreselijk en herkenbaar ze ook klinken, ze zijn niet de kern van de boodschap. Die kern is wél wat Jezus belooft: ‘In welke ellende je je ook bevindt, Ik zal bij je zijn’, zegt Hij, ‘en Ik zal je bijstaan.’

o.a.m.d.g.

Download of print deze homilie als pdf

 

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven