Homilie Pater Paul De Bois 2 februari 2020 : Opdracht van de Heer ~ Maria Lichtmis

+

Lichtmis valt dit jaar op een zondag en wordt die dag gevierd. Het is een feest van de Heer. De juiste naam is Opdracht van de Heer in de Tempel. Lucas is de enige evangelist die het verhaal brengt van de opdracht van Jezus. Hij is beïnvloed door de profeet Malachia die de komst meldt van de Messias in de tempel.

Lucas heeft grote aandacht voor Jeruzalem. Alles staat daarop gericht. Zo eindigt het geboorteverhaal met de opgang naar Jeruzalem als hoogtepunt. Zoals in gans het evangelie van Lukas is de Geest aan het werk. Wanneer Jezus in de tempel komt, leidt de Geest Simeon bij het erkennen en het begroeten van het kind als de Gezalfde. Lucas, de evangelist van de vreugde, laat de vreugde klinken in deze ontmoeting. Het gaat immers over Heil dat over heidenen en joden zal stralen. De vreugde van Simeon wordt gedeeld door de hoogbejaarde Hannah.  Haar vreugde uit zich in een danklied.  Het is geen oppervlakkige vreugde. We delen erin, wanneer we kiezen voor Jezus en met hem tot het einde de weg gaan naar Jeruzalem. Het kind zal tegenkanting ontmoeten. Wie met hem verbonden is, zal lijden onder deze weerstand, Maria het meest van al.

In de vierde eeuw werd dit feest al gevierd in het Oosten en lag de klemtoon toen al op Jezus, die als Messias de tempel binnentreedt en er door God wordt aangenomen. Het wordt er gevierd als een paasfeest.

Het Westen kwam iets later en gaf aan het feest eerder een mariaal accent. Maria gaat naar de tempel om God te danken voor haar kind. In Rome bestond al lang een feest voor een godheid Lupercus, god van de vruchtbaarheid en van de kudde. Ze vierden het feest met fakkels. Ook de Kelten hadden een feest rond het einde van de winter om de akkers te zuiveren aleer te zaaien. Onder paus Gelasius worden deze feesten gekerstend. De fakkels worden vervangen door kaarsen en ze wijzen naar Christus die het licht is… vandaar de lichtprocessie met “Maria Lichtmis”. Met Maria als ons grote voorbeeld zien we Christus als het Licht op onze levenstocht.

Sinds 1997 heeft de paus Johannes Paulus II bij dit feest aandacht gevraagd voor het aan God toegewijd leven. Jezus ging mannen en vrouwen voor in deze toewijding. Hannah, die voortdurend in de tempel verbleef is hun een voorbeeld. Ook als kloosterling leef je vanuit de ontmoeting met Christus en probeer je die aanwezigheid van Jezus in het dagelijkse leven te zien. Wij proberen Hem te verwelkomen als centrum van alles, het kloppende hart van alle dingen, zo leeft Hij weer in ons. Het is een stem die zegt: God is voldoende, de rest gaat voorbij.
Lichtmis kennen we van het bijbelse beeld van het kleine kind in de armen van Simeon, die er zijn afscheidslied zingt: “Laat uw dienaar in vrede gaan.” Dit lied hoort bij het kerkelijk avondgebed. Gelukkig wie ervaart dat het wachten niet nutteloos is, zijn leven niet vergeefs en vooral dat Gods werk zich voltrekt. Lichtmis is een dank voor de kinderen in ons midden. Als ouders heb je beloofd voor je kind te zorgen, wat het ook zal uitspoken. Daarom, zegen vandaag je kinderen.

Lichtmis is ook het feest van de KU Leuven. De universiteit viert vandaag haar patroonsfeest: het feest van de Sedes Sapientiae. Maria, zetel der wijsheid.

En tenslotte : Lichtmis is de dag waarop pannenkoeken worden gebakken. “Daar is geen vrouwke zo arm, of zij maakt met Lichtmis haar pannetje warm”. Dit gebruik pannenkoeken te bakken is ouder dan het christelijke feest van Lichtmis en al lang bekend bij de Romeinen. Een pannenkoek lijkt een beetje op de zon. Lichtmis is het feest dat komt wanneer de dagen al iets meer langer worden en de natuur stilaan gaat herleven. We vieren Lichtmis met een kleine zonnige pannenkoek!
Een mooi, allez… misschien vooral lekker, gebruik. Als er straks thuis pannekoeken zijn … geniet er dan maar van.

Als christen onthouden we vooral dat Jezus het licht is dat over allen wil stralen. Ik wil eindigen met een gebed:

“Jezus, wij danken U voor het wonder van het leven. Wij danken U voor Uw nooit aflatende liefde voor ons. Voor Uw trouw aan onze wereld; de plaats waar wij leven. Open onze oren om de roep van de armen te verstaan, open onze ogen om de schoonheid van uw schepping te aanschouwen, open ons hart om U in eenvoud en liefde te aanvaarden. Maak ons tot mensen die Uw Zoon willen volgen, tot opbouw van Uw rijk van vrede en gerechtigheid voor allen. Gids en leidt ons, vandaag en alle dagen ons gegeven, Amen.”

o.a.m.d.g.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven