Homilie Pater Paul De Bois 20 oktober 2019 : 29ste zondag door het jaar C : Missiezondag

+

Broeders en zusters, 

Ik zat in de lagere school. En we hadden een leerboekje Nederlands. Telkens een klein lesje met oefeningen. Eerst kwam telkens een tekening over het thema. Eén daarvan ben ik nooit vergeten omdat ze tot mijn verbeelding sprak: de tekening was een stoomschip langs de kade en op de kade een pater. De titel eronder: ‘nonkel pater vertrekt naar de missies’. 

Symbool voor zoveel priesters, paters en tante nonnekes op weg naar en in de missies. Hun Ordes of Congregaties hadden massaal gehoor gegeven aan de oproep van paus Benedictus XV om als Kerk missionair aanwezig te zijn. Ook onze Vlaamse provincie was in die tijd met vele karmeliet-missionarissen aanwezig in India. 

Die tijd is echter voorgoed voorbij. Missie heeft in de loop der jaren ook een andere, een bredere invulling gekregen. Onze huidige paus is daar zeer mee begaan. En op de 100e verjaardag van de oproep van één van zijn voorgangers heeft paus Franciscus oktober 2019 uitgeroepen tot een “bijzondere missiemaand”. Het thema: Gedoopt en gezonden. Ik hoop dat jullie het ook merken… Maar met die titel wordt missie niet alleen iets voor de klassieke missionaris maar richt de paus zich ook tot jou en tot mij; tot elke gedoopte christen. Van bij ons doopsel kregen we allemaal een zending mee: “heel de wereld rond te trekken en aan alle mensen de goede boodschap te verkondigen” (Marcus 16,15). 

Toch iets om over na te denken. Ja toch ?! Altijd weer nodigt onze paus de Kerk uit om “naar buiten te treden”; we mogen geen voldoening nemen met het eigen veilige nest gelijkgezinden, die weten hoe je gelovig moet zijn en dat dan met alle overredingskracht aan anderen opdringen.  

Zelfs paus Benedictus XV waarschuwde 100 jaar geleden in zijn apostolische brief al voor deze misvatting van ideologisering van de evangelisatie en ook voor het zoeken naar persoonlijke belangen. Voor hem moest “passie voor de missie”  ook “passie voor mensen” zijn. Heel klaar schrijft hij: missie heeft alles te maken met mensen overal ter wereld te leren komen tot een echte ontmoeting met Christus. 

Paus Franciscus neemt die draad op en zegt ons, gelovigen van vandaag, dat we niet kunnen doen alsof er in de loop der jaren niets veranderd is. We moeten afstappen van de visie “we hebben het altijd zo gedaan” (Ev. Gaudium). Missie vandaag is een zending voor elke gedoopte. Missie heeft te maken met mijn en uw keuze om onze levenshouding uitdrukkelijk en zichtbaar op Jezus en zijn Evangelie te richten. 

 

In zijn degelijke en mooie brief bij missiezondag van dit jaar geeft Luc Van Looy, onze eigen bisschop, ons daarbij enkele aandachtspunten:

-Je moet intens en langdurig bidden: het woord van God willen beluisteren en in gesprek gaan met Jezus.

-Missionarissen laten alles achter. Voor ons moet dit een inspiratiebron zijn om zelf niet vast te zitten aan onze welstand, aan onze zienswijzen … Net zoals de missionarissen moeten ook wij grote aandacht hebben voor mensen die niets betekenen in de maatschappij; mensen die geen geborgenheid, zorg of liefde kennen. 

Van een eenzijdige missieactiviteit die zich richtte op verre landen en vreemde culturen en religies is er een duidelijke verschuiving naar een wederzijdse verrijking en evangelisatie, ook in de eigen omgeving en samenleving.

Het is belangrijk ons geloof een goede basis te geven, te weten wat het betekent en waarom we geloven. Geloofsverdieping zal ons aantonen welke houding we moeten aannemen tegenover vreemdelingen, armen, zoekende mensen, eenzamen, jongeren en kinderen. Zoeken we in gebed en dialoog, gebaseerd op de Schrift, naar een gelovig antwoord, of tenminste een gelovige benadering van deze thema’s?

Zijn wij als Kerk nog steeds gist in onze leefwereld ? Voelen wij mensen die gedoopt zijn, ons gezonden om te getuigen van het evangelie? Wellicht niet als we ons laten meeslepen door de gangbare opinie. Maar het kan in elk van ons gaan groeien wanneer we echt luisteren naar Gods Woord. Door de betekenis van de eucharistie in je leven te verdiepen en vanuit het bewustzijn van de aanwezigheid van de Geest van God die tot ieder mens gezonden is.

“De enige manier om een missionaire Kerk waar te maken is te zitten bij de bron en vandaar naar de mensen te gaan, naar de armen eerst, met een vreugdeboodschap die hoop brengt in elk mensenleven.”, beëindigt onze bisschop zijn brief.

Ik eindig met zijn gebed:

Geest van God, Geest van Vuur, geef dat uw vuur blijft branden in de christenen, een vuur dat warmte geeft aan de hele mensheid. Dat ieder mens moge erkennen dat Gij liefde zijt. 

Geest van Licht, verlicht de zoekende mensen, voer hen tot bij de bron en het doel van elke missie. Vergader ieder mens rond Gods lichtend gelaat,  Jezus Christus. Hij alleen is het Licht der wereld. 

Geest van Vrede, bekeer de zaaiers van conflict, dat zij vrede zoeken, eenheid, in U en in de Vader. Dat de wereld moge geloven dat Gij de Kerk  gezonden hebt tot hoop en vreugde voor alle mensen.

 

o.a.m.d.g.

Lees hier de brief van Mgr. Van Looy voor Missiezondag 2019 : Gedreven door de Geest

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven