Homilie Pater Paul De Bois 1 november 2019 : Allerheiligen

+
Of de engelen in de hemel dansen, weten we niet. Maar er wordt van hen en de heiligen gezegd dat zij God loven. Aan de hemel is in alle geval vreugde verbonden. Het heeft er wellicht alles mee te maken dat onze hoop een persoon is, Jezus Christus, die is Verrezen.

De intredezang op het feest van Allerheiligen is daarom een oproep tot vreugde; Gaudeamus. “Laten wij allen ons verheugen voor de Heer, op het feest van alle Heiligen, terwijl de engelen zich mede verblijden, en er de Zoon van God om loven.” Allerheiligen is een blij feest omwille van de thuiskomst van zo velen bij God. We danken vandaag in de prefatie God omwille van de grote kring van broers en zussen die bij Hem mogen zijn. Ik citeer graag uit die prefatie:

“Want vandaag vieren wij het feest van uw eigen Stad. Daar klinkt al uit een kring van onze broeders in eeuwigheid uw lof. Daarheen zijn wij als pelgrims onderweg. Geleid door het geloof spoeden wij ons voort, vol vreugde om de verheerlijking van deze kinderen der Kerk, in wie Gij ons, zwakke mensen, een steun en voorbeeld schenkt. Daarom, met de ontelbare menigte van engelen en heiligen, roemen wij uw grote daden en zingen U toe vol vreugde.”

Heel treffend verwoordt Willem Barnard het op zijn manier in een lied opgenomen in ‘zingt Jubilate’ (709)

Wij hebben een sterke stad,
een stad met muren en schansen,
wij hebben een sterke stad.
een stad waar de kinderen dansen.
en waar men muziek maakt en zingt
een stad door de Heer omringd.

Het verlangen naar het hemels feest met dans vinden we in de Bijbel al bij de profeet Jeremia. De profeet denkt allereerst aan het feest in het bevrijde Jeruzalem. “Hij die Israël eens heeft verstrooid zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Jakob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer waar de Heer hen zegent. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards. Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid” ( Jer. 31).

In het Nieuwe Testament is er gedanst wanneer de jongste zoon naar huis bij zijn vader terugkeerde (Lc. 15,25).

In het boek van de Openbaring staat voor de troon en het Lam een onafzienbare menigte, die niet te tellen is, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Rondom de troon staan alle engelen en de oudsten. Zij aanbidden God met de woorden: “Amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen” (Apoc. 7,9-12). Elke keer ik dit stukje uit de Bijbel lees of hoor moet ik denken aan dat andere lied:

Oh, when the saints go marching in
Oh, when the saints go marching in
Lord I want to be in that number
Oh, when the drums begin to bang
Oh, when the drums begin to bang
I want to be in that number
When the saints go marching in

Ik las ook eens een Franse legende die vertelt van een goochelaar die intreedt in een klooster. Maar het leven van de monniken blijft hem vreemd, hij is niet in staat een gebed uit te spreken noch te zingen. Hij klaagt zijn leed bij de Maagd Maria, en zij moedigt hem aan God te dienen met datgene wat hij kan: dansen en springen! Vanaf dat moment verzuimt hij alle koorgebeden, om op die tijden te dansen. Hij wordt bij de abt ontboden en denkt het klooster uitgestuurd te worden, maar de abt zegt alleen maar: ‘In jouw dans heb je God met lichaam en ziel geëerd.’ Gaudeamus … Laten wij blij zijn…

Laat ons dus samen de vreugde en de lof aanwakkeren, die er in overvloed is bij de engelen en de heiligen.

Op dit feest van Allerheiligen verwijs ik even naar de brief van paus Franciscus. Een brief die begint met de woorden “Gaudete et Exultate, Wees blij en juich.” De Bergrede en de zaligsprekingen zijn de ruggengraat van deze brief. Heiligheid wekt vreugde en heeft zin voor humor. De paus wijdt daaraan enkele paragrafen. Ik citeer er slechts enkele zinnetjes uit…

“Een heilige is in staat met vreugde en met een gevoel voor humor te leven. Als wij toelaten dat de Heer ons uit onze schulp doet kruipen en ons leven verandert, dan zullen wij kunnen verwezenlijken wat de heilige Paulus vroeg: “Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!” (Fil. 4, 4).” (Gaudete et Exultate, n° 122)

Broeders en zusters, laten we vandaag somberheid en negativiteit afleggen. Het is Allerheiligen. Laten we daarom blij zijn en ons verheugen op “wat God bereid heeft voor wie Hem liefhebben”.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven