Homilie Pater Paul De Bois 1 januari 2019 : Hoogfeest Maria Moeder Gods

+

Broeders en zusters,

Het klinkt in onze oren nu niet bijzonder spektakulair. Waarschijnlijk zijn de meesten van ons nog veel meer bezig met ‘nieuwjaarsdag’. Maar op het Concilie van Efese, in 431, vlogen de aanwezige bisschoppen mekaar zowat in de haren toen deze titel thema van de discussie was.

Dé grote vraag was: is uit Maria nu de mens Jezus geboren, of de Zoon van God ?

Het Concilie koos voor de titel “Theotokos”, zeg maar: diegene die Gods Zoon gebaard heeft. Het Concilie legde zo een christologische duiding vast. Eeuwen lang geraakte dit Mariafeest uit de belangstelling en werd verdrongen door het feest van Jezus’ besnijdenis. Het is de liturgiehervorming, na Vaticanum II, die het begrip Moeder Gods weer onder de aandacht brengt. Maria heeft immers met de geboorte van haar Zoon, de wereld de Vredesvorst gegeven. Daarom riep paus Paulus VI in 1967 nieuwjaarsdag uit als “Wereldvredesdag”.

Ook vandaag is het dus “Wereldvrededag”. Als christenen hebben we allen samen een opdracht: ons in te zetten voor een cultuur van vrede. Hierin heeft nationalisme of plat populisme geen plaats. We moeten ons inzetten voor een wereld waarin rechtvaardigheid, respect, oprechtheid, eerlijkheid en trouw steeds meer de centrale waarden van het samenleven worden.

Allemaal dragen wij ‘politieke verantwoordelijkheid’, schrijft paus Franciscus in zijn ‘vredesboodschap’. Ook u en ik, we zijn geroepen om het goede nieuws van een vredevolle toekomst te verkondigen, waarin de waardigheid en de rechten van iedereen worden gerespecteerd.

Nog steeds bepalen gewelddaden het beeld van de samenleving…en toch is er hoop. Hoop is het vermogen van mensen om het kwaad met de genade van God te overwinnen.

Laten we dan aan het begin van dit nieuwe jaar samen het voornemen maken om onverschilligheid in ons midden geen plaats te geven, maar gedreven vanuit het voorbeeld van Jezus zelf aandacht te hebben voor elke mens, wie die mens ook is. Wat ook het verhaal van die mens moge zijn.

Vragen we daarom de voorspraak van Maria, de Moeder Gods … Moeder van de vredevorst :

 

Maria, op uw voorspraak vragen we de Vredevorst:
Heer,
Maak ons een werktuig van de vrede.
Laat ons liefde brengen waar haat is,
Tot vergeving stemmen waar onrecht is,
Waar verdeeldheid is, eendracht stichten,
Waar dwaling is, waarheid doen gelden,
Waar twijfel is, geloof brengen,
Waar wanhoop is, hoop wekken,
Waar duisternis is, licht ontsteken
Waar droefheid is, vreugde brengen.
Maak ons, Heer, tot werktuig van uw vrede.

Amen.

o.a.m.d.g.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven