Homilie Pater Paul De Bois 16 juli 2020 : Hoogfeest Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

Op dit hoogfeest van O.L.Vrouw van de Berg Karmel komt Maria in het voetlicht te staan. Eeuwen lang reeds horen karmelieten – zoals vele andere gelovigen met ons – een uitnodiging, een oproep om op weg te gaan; om een avontuur te wagen. De naam van dat avontuur is Jezus.

Het begon met Maria. In Nazareth. Ze hoort een woord en wordt er door getroffen … dat woord laat haar niet meer los. Maria zegt “ja”.

Ja tegen een weg die haar volslagen onbekend voorkomt. Maar zij gelooft.

En ondanks groeiend onbegrip en misverstand blijft Maria haar Zoon, Jezus, trouw. Ze blijft God trouw tot onder het kruis.

Maria een mens zoals wij. Een geroepene die zich – hoe dan ook – altijd opnieuw gewonnen geeft aan haar geloof.

Zo is Maria Moeder van de Kerk geworden. Zo bezingen wij Maria als de Moeder, de Koningin van de Karmel. Als Moeder is Maria de Moeder Gods, de Moeder van Jezus. Maar ze is ook onze Moeder: zoals een moeder heeft ze alles over voor ons heil en ons geluk. Maria helpt ons open te staan voor de H.Geest. Maria helpt ons om altijd opnieuw terug te keren naar Jezus.

Het is aan het geloof van Maria dat de jonge Kerk zich heeft opgetrokken. Het is Maria die de ontredderde apostelen bij elkaar heeft gehouden. Met hen heeft ze gewacht en gebeden om het komen van de H.Geest.

En die Geest van God kwam, als een vuur, als een licht in de donkere nacht.

Maria, Moeder van de jonge Kerk. Zij is er om doorheen de wisselende omstandigheden van vele eeuwen, de Kerk, die gemeenschap van mensen te helpen vormen onder de stuwing van de H.Geest, opdat Jezus werkelijk in de Kerk en in het hart van elk van ons zou gaan leven.

Tot op vandaag keren christenen zich overal ter wereld zich spontaan tot Maria, trekken zovelen zich op aan de levenshouding van Maria. Eén voorbeeldje … tijdens de “lockdown” kwam tegen het vallen van de avond een buurvrouw een lichtje ontsteken bij het Mariabeeld in onze tuin. Het kaarsje flakkerde in de donkerte van de nacht. Ik ben er meer dan eens door ontroerd geweest. Zonder woorden, in moeilijke tijden, een woordeloos vertrouwen op Maria.

Daarom hebben karmelieten Maria altijd al een heel centrale plaats gegeven. We beseffen dat Maria ons helpt om Jezus als onze Verlosser, als een Vriend te herkennen. Jezus die ons wil vormen naar zijn beeld: mensen vrijgemaakt voor de liefde; want God is liefde.

In deze eucharistieviering bidden we samen en op Maria’s voorspraak dat de kracht van Christus steeds sterker in ons hart tot leven mag komen.

O.L.Vrouw van de Berg Karmel is misschien nog beter gekend als O.L.Vrouw van het scapulier. Het scapulier, teken van dat zorgend-met-ons-bezig-zijn van Maria.

Als wij vandaag naar Maria toe gaan, dan is dat omdat we nog altijd van haar verwachten dat zij ook ons vandaag dichter bij Jezus wil brengen.

Maria, Moeder en Koningin van de Karmel, bid voor ons.

 

o.a.m.d.g.

deze homilie als pdf

 

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven