Homilie Pater Lukas Martens 9 januari 2023 : Doop van de Heer

Ik las dat de Jordaan, samen met de Dode Zee één van de laagste punten is op aarde, bijna 400 m onder de zeespiegel. De naam Jordaan betekent ook letterlijk: afdaler. Als Jezus in de rij van de zondaars aanschuift om zich te laten dopen door Johannes dan heeft dit een diepe betekenis. Jezus is gekomen om de laatste plaats in te nemen, om dienaar van ons allen te zijn, om alle gerechtigheid te volbrengen. Hij wil zich laten onderdompelen in al ons menselijk leed, onze ellende, ons kwaad, ons verdriet, onze pijn, opdat wij daarin niet meer alleen zouden zijn, opdat we zouden weten dat iemand uit vrije wil dit met ons heeft willen delen, heeft willen doorstaan om het samen met ons te doorleven en er samen met ons uit op te staan. Dat is de vervulling van wat God aan Mozes openbaarde: Ik heb de jammerklachten van mijn volk gehoord, zijn ellende gezien, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden. Dat afdalen is het eigene van de God van de Bijbel: Hij buigt zich neer over wie verdrukt worden.
 
Maar Jezus kan dit alleen doen vanuit zijn verbondenheid met de Vader. Dat is de andere kant van het geheim. Alleen door het zich bemind weten door zijn Vader, doordat de Vader Hem bemoedigt voor zijn zending en doordat Hij werd gezalfd met de heilige Geest, heeft Jezus het gekund om tot het uiterste te gaan in de liefde en ons allen te verlossen. We gedenken het dankbaar in elke eucharistie.

 


 

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven