Homilie Pater Lukas Martens 26 januari 2020 : 3de zondag door het jaar A

Volgende maand krijgen wij een nieuwe bisschop. Van een nieuwe bisschop kunnen we ook iets nieuw verwachten: een nieuwe aanpak, een nieuwe doelstelling, een nieuwe beleidsvoering, aandacht voor nieuwe gegevens. Samengevat: dat er met hem een nieuw licht mag opgaan over dit bisdom, dat door hem de heilige Geest Gods plan met de kerk verder zou kunnen zetten. Dat was ook de verwachting van Israël bij de aanstelling van elke nieuwe koning. Dat beluisteren wij ook ieder jaar in de nachtmis van kerstmis met de eerste lezing uit Jesaja: het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht: een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Om dan te vervolgen: een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken, men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Ziedaar de nieuwe koning. Die nieuwe koning is Jezus.

Laten we eens zien welke nieuwe keuzes Jezus maakt wanneer Hij aan zijn dienstwerk begint.

Kijken we eerst naar wat de aanleiding was om aan zijn dienstwerk te beginnen: toen Jezus vernam dat Johannes gevangen genomen was… schrijft Mattheus. Toen Johannes gevangen genomen was. Jezus voelt zich dus geroepen om de fakkel van Johannes, zijn neef, over te nemen, heel bewust dat Hem hetzelfde lot zal overkomen als Johannes zal moeten ondergaan. Dat is trouwens het decor van geheel Jezus’ leven: een situatie van vervolging, bedreiging. Zou dat ook niet het kader zijn van het leven van elke christen? Wie voluit zijn christen zijn beleeft, ondervindt daarvoor tegenkanting. Er zijn op vandaag 50 landen in de wereld waar christenen zware vervolging lijden. En misschien evolueert het klimaat in Europa ook een beetje in die zin. Hoe dan ook: het is goed te beseffen dat Jezus navolgen de bereidheid vraagt om de weg van de zaligsprekingen te gaan. Met de vraag naar ons toe: wat motiveert mij om ook tegenstroom mijn zending als christen verder te zetten?

Verder zien wij dat Jezus een plaats kiest om zich te vestigen. Hij kiest niet voor Jeruzalem of voor Judea, Hij kiest voor de periferie, voor Kafarnaum in Galilea. Kafarnaum was een handelskruispunt waar veel mensen passeerden, het was een kruispunt, met een mengelmoes van godsdiensten. In de ogen van Jerusalem: heidens gebied, mensen die de wet niet kennen. Daar kiest Jezus voor: het toont zijn verlangen om zoveel mogelijk mensen te bereiken, ook mensen aan de rand, mensen die er volgens het boekje niet bij horen.

Verder zien we ook dat Jezus niet alleen wil blijven, maar vanaf het begin van zijn dienstwerk mensen roept om gemeenschap rondom Zich te vormen en om hen op te leiden om op hun beurt de fakkel over te nemen als Hij er niet meer zal zijn, want de boodschap is te belangrijk voor het leven van de mensen. Het gaat erom mensen op te vissen uit een zee van verlorenheid, onwetendheid, zinloosheid, liefdeloosheid, het gaat erom licht te schenken aan mensen die wonen in het land van doodse duisternis. De leerlingen voelen aan dat wat Jezus brengt uiterst allerbelangrijk is, vandaar hun motivatie om zomaar alles achter te laten, hun beroep, hun gezin, hun familie. Het valt ook op dat Jezus geen geleerden heeft geroepen, maar eerder eenvoudige werkmensen. Dus heeft niemand van ons een excuus om zich ongeschikt te verklaren voor het dienstwerk waartoe Jezus ons roept.

En tenslotte: Jezus verkondigt het evangelie niet alleen met woorden, maar ook met daden, met wondertekenen. Voor Zijn verkondiging gebruikt Jezus trouwens niet veel woorden. Het ligt een beetje in de lijn van wat Paulus vandaag zegt: ik verkondig het evangelie niet met fraaie en geleerde woorden, om te voorkomen dat het kruis van Christus zijn kracht zou verliezen. Jezus kan Zijn verkondiging samenvatten met deze ene zin: bekeert u want het Rijk Gods is nabij. Het zijn trouwens dezelfde woorden die Johannes de Doper gebruikte. Maar wat een diepte in die ene zin: het Rijk Gods is u nabij. Dat mogen wij zo verstaan: in Jezus is Gods Rijk nabij gekomen. De Heer is verrezen, Hij is ons altijd rakelings nabij, als diegene die ons liefheeft als geen ander, die ons vergeeft, die ons wil bevrijden en genezen opdat wij voluit zouden leven en liefhebben. Daarom zijn Jezus’ wondertekenen ook geen tekenen die verbluffende bewijzen zijn van Zijn macht, van Zijn God-zijn. Nee, alleen op het kruis zullen mensen tot erkenning komen: Waarlijk, Deze was een Zoon van God. De duivels die Hem kennen moesten daarover zwijgen. Jezus’ tekenen zijn tekenen van concrete liefde en goedheid voor mensen. En zo’n tekenen zijn ook de sacramenten van de Kerk waarin de Verrezen Heer ons wil tegemoet komen.

Om te eindigen kunnen we zeggen dat Jezus een groot licht geweest is voor de mensen van Galilea en dat Hij dat nu is voor onze wereld.

Laten wij de komst van onze nieuwe bisschop voorbereiden met een bede tot de heilige Geest, met de vraag dat de heilige Geest hem zou bijstaan opdat hij een licht zou zijn voor de mensen van dit bisdom.

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven