Homilie Pater Lukas Martens 25 maart 2020 : Hoogfeest van Maria Boodschap – Aankondiging van de Heer

We mogen proberen de vreugde van dit feest beter te begrijpen. Na de zondeval komt er een breuk in de communicatie tussen God en mens. Er is pijn in het hart van God om Zijn liefde niet meer te kunnen delen met de mens. Doorheen vele eeuwen bereidt God de komst voor van Zijn Zoon, om het verbond tussen God en mens te herstellen. Daarvoor schept Hij Maria, onbevlekt ontvangen, om in Haar terug een volledige communicatie te beginnen met de mens. Maria bewaart echter haar vrije wil waarmee Zij voortdurend inspeelt op God genade en Zich volkomen laat leiden door de heilige Geest. Uit respect voor Haar menselijke vrijheid vraagt Hij nu om Haar ‘ja’ opdat Jezus in Haar schoot mens zou kunnen worden. Om Haar tot dit ‘ja’ te bemoedigen krijgt Maria de begroeting van de engel Gabriël: Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u. Maria mag geloven dat Gods genade Haar zal ondersteunen bij het beleven van Haar ‘ja’ en dat de Heer met Haar zal blijven in liefde en in trouw.
 
Zo wil God ook ons uitnodigen tot de gave van ons ‘ja’. Hij kent ons met onze kleinheid, zwakheid, nietigheid, armoede. Die mogen wij helemaal aanvaarden, want God is genadig, Hij wil God-met-ons zijn! Een uitnodiging om te geloven in Zijn persoonlijke liefde voor ieder van ons. Vanuit dit geloof kunnen wij ons ‘ja’ uitspreken: zie, ik kom Heer, om Uw wil te doen. Door dit ‘ja’ kan Jezus in ons Zijn zending in deze wereld verder zetten, door de kracht van de heilige Geest.
 
God voelt Zich thuis bij Maria. Zij moge ons helpen om ons zo aan God toe te wijden dat Hij Zich ook bij ons thuis kan weten en wij helemaal open blijven voor wat Hij ons in Zijn grote Liefde wil geven.

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven