Homilie Pater Roeland Van Meerssche 30 juli 2023 : 17de zondag door het jaar A

Broeders en zusters,

Een Engelse schrijver heeft ooit eens gezegd: “grote leraren herhalen zichzelf voortdurend”. Die uitspraak is zeker ook op Jezus van toepassing. Voor Hem gaat het steeds weer om één en dezelfde realiteit: de komst van het Rijk Gods. En het Rijk Gods, zegt Jezus, is daar waar de wil van God wordt volbracht; waar de geboden van God, samengevat in het gebod van de liefde, worden nageleefd. Dat is de ene grote idee die het hele leven van Jezus beheerst. Hij is er als het ware door geobsedeerd. Die keuze zal Hem uiteindelijk op Golgotha doen belanden, maar dat weerhoudt Hem niet om te pas en ten onpas zijn blijde boodschap te verkondigen.
 
Van ons die zijn leerlingen zijn, wordt verwacht dat we in zijn voetstappen treden en in ons leven absolute prioriteit geven aan het Rijk Gods, aan het vervullen van dat gebod van liefde, liefde tot God die een concrete gestalte krijgt in onze liefde tot de medemens.
 
De woorden van Jezus in dit evangelie willen ons bemoedigen om dat risico aan te durven en om resoluut voor God te kiezen. Zijn koninkrijk van liefde is immers oneindig kostbaarder dan zuiver goud en mooier dan de prachtigste diamant. Niets ter wereld is belangrijker dan te weten dat je door God bemind wordt. We geloven wel dat God van ons houdt, maar om ons hart daar helemaal voor open te stellen is niet zo eenvoudig. Want die keuze kan ons leven onderste boven keren. En dan gaan we op de rem staan, uit schrik dat we onszelf zullen verliezen.
 
En toch wil Jezus ons een weg wijzen naar dat geluk, naar die liefde. In het evangelie van vandaag staat er een klein zinnetje dat we soms wel eens over het hoofd zien: “Toen de man de schat vond in de akker verborg hij hem weer en in zijn blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker”. Wie radicaal voor het Rijk Gods kiest, ervaart een diep gevoel van blijdschap, van vreugde, van geluk. Het is een lange weg want het betekent dat we elke dag opnieuw een keuze moeten maken. Kiezen voor God, voor zijn Rijk van vrede, gerechtigheid en liefde of kiezen voor onszelf, voor eigenbelang, voor eigen bezit.
 
Om het Koninkrijk te vinden moet je echt moeite doen, moet je op zoek gaan. Maar als je na een lange en moeizame tocht eindelijk de schat of de parel vindt, wil je niets anders meer. Dat laat je alles los wat je eens zo belangrijk vond.
 
Dat wil Jezus ons vandaag zeggen: durf je hart ervoor openstellen, durf je handen leegmaken, durf bereid zijn om te ontvangen. Misschien ligt daarin de grootste uitdaging van het evangelie: dat we alles durven loslaten vanuit de overtuiging dat God ons nooit loslaat. Leven met open handen maakt ons enorm kwetsbaar, maar het is de enige manier waarop Gods liefde in ons kan binnenstromen en waarop wij kunnen getuigen van die liefde.
 
God, die schat in de akker, die kostbare parel, dat is uw Zoon, Jezus van Nazareth. Leer ons te verliezen om Hem te winnen. Leer ons Hem te zien die hier midden onder ons staat en die zijn liefde in ons hart uitstort. Dat vragen wij U in zijn Naam. Amen.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven