Homilie Pater Roeland Van Meerssche 30 april 2023 : 4de Paaszondag cyclus A

Broeders en zusters,
 
Vandaag in het evangelie horen we weer één van de bekende “Ik ben” woorden van Jezus. ‘Ik ben de deur van de schapen’ zegt Hij. Jezus gebruikt dit beeld dat in zijn tijd nochtans niet zo’n goede reputatie had. Herders moesten werken op sabbat; ze onderhielden ook niet de reinheidswetten; ze werden ervan verdacht dat voor hen niets te zwaar of te licht was en dat ze zich producten van de kudde toe-eigenden, melk, wol en soms zelfs jonge lammetjes. En toch gebruikt Jezus dit beeld omdat voor Jezus’ tijd de herders minder slecht stonden aangeschreven. De eerste stamvaders van het volk waren herders, te beginnen met Abel. Alle zonen van Jacob waren herders. Mozes was herder toen hij geroepen werd om zijn volk te verlossen uit de slavernij van Egypte. Ook David was een herdersknaap toen hij door de profeet Samuel gezalfd werd tot koning van Israël. Maar vooral God zelf wordt voorgesteld als een herder die zelf zijn schapen zal weiden. We kennen allemaal psalm 23: “De Heer is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten” (vv. 1-2).
 
Maar er was ook een tijd dat de leiders van het volk geen goede herders waren en dan zegt de Heer bij de profeet Ezechiël: “Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en er voor zorgen… Ik zal mijn schapen zelf weiden… en ze zelf een rustplaats wijzen” (Ez. 34,15-16). Zo’n herder wil Jezus zijn. Hij heeft als het ware de zorg voor de schapen van zijn Vader overgenomen. Jezus is de Zoon van God en daarom deelt Hij ook in de zichzelf-wegschenkende-liefde van de Vader. Jezus wist zich ten diepste bemind door de Vader en daar vind Hij de kracht om zelf ook tot het uiterste te gaan in de liefde.
 
Broeders en zusters,
 
Ook voor ieder van ons is Jezus de goede Herder. Voor ieder van ons heeft Hij zijn leven gegeven opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Pascal heeft eens gezegd: “Christus heeft die druppel bloed voor mij vergoten”. Het is een gedachte die we nooit mogen vergeten, ook en vooral wanneer zwarte wolken zich boven ons hoofd samentrekken, wanneer we dreigen toe te geven aan moedeloosheid. De Heer is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken.
 
Maar broeders en zusters, er is een tweede belangrijke idee in het evangelie dat ons ter harte moet gaan. God heeft niet alleen aan Jezus gevraagd om herder voor zijn mensen te zijn. Het is ook onze roeping om zorg te dragen voor de mensen rondom ons, de mensen met wie we samen leven, met wie we samen op weg zijn. We moeten daarvoor geen supermannen of supervrouwen zijn. Het is voldoende dat we in de voetsporen van Jezus treden en ons leven breken en delen als brood en wijn. En dat gebeurt in die kleine, eenvoudige dingen van elke dag: goed zijn voor elkaar, elkaar helpen waar het kan enz. Het is en blijft onze diepste roeping om ‘goede herders’ te zijn voor elkaar. En we zullen die roeping trouw kunnen blijven wanneer we ons gedragen weten door de Heer die voor ons “de goede Herder” is. Want God geeft ons zijn liefde. Hij geeft nog altijd zijn leven voor ons opdat wij gelukkig zouden zijn. Telkens opnieuw in de eucharistie geeft Hij ons een teken van zijn liefde tot het uiterste. Wanneer we dat geloven, en wanneer we ons leven laten bepalen door die tederheid van God, zullen we voor elkaar geen huurling zijn maar een goede herder die zorg draagt, die hart heeft voor de ander zoals Jezus het heeft voor ons.
 
Het is vandaag ook roepingenzondag. Misschien, broeders en zusters, moeten we niet zozeer bidden om roepingen. Want God roept mensen, mannen en vrouwen.
 
Als Jezus echt een goede Herder is dan zorgt Hij er wel voor dat er mensen zijn die zorg willen dragen voor zijn kudde.

Waar we wél voor moeten bidden is:

1: dat degenen die geroepen worden de moed zouden vinden om die roep te beantwoorden en:

2: dat zij herders zouden zijn naar het voorbeeld van Jezus, de goede Herder. Herders die een hart hebben voor hun kudde; die zorg voor haar dragen; die de kudde voorgaan op de weg van de liefde naar het voorbeeld van Jezus. Laten we die belangrijke intentie opnemen in deze eucharistie, dat we zelf goede herders zijn voor elkaar en dat er mannen en vrouwen zijn die ingaan op de uitnodiging van de Heer: Hem te volgen in dienst van de Kerk en de wereld.
 
Amen.
 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven