Homilie Pater Roeland Van Meerssche 29 januari 2023 : 4de zondag door het jaar A

Broeders en zusters, 
 
Met dit stukje uit de Bergrede kunnen we het hele evangelie samenvatten. Met korte maar krachtige zinnen maakt Jezus ons duidelijk waar het in ons leven op aan komt en waar wij bijzondere aandacht voor moeten hebben in onze gemeenschappen. Dit evangelie wordt ook gelezen op Allerheiligen, het feest waarop wij die mensen gedenken die door hun navolging van Jezus getuigen waren van de Blijde Boodschap.  
 
Dit evangelie is als het ware een stafkaart waarop we ons kunnen baseren om gelukkige mensen te worden. De zaligsprekingen zijn dan wegen waarlangs wij onze roeping als christen kunnen waarmaken. Maar vanuit dit evangelie kunnen we ons ook de vraag stellen: ben ik een christen naar het Hart van Jezus. Als we aandachtig dit evangelie lezen kan het ons helpen om die vraag te beantwoorden. Want Jezus schetst hier een portret van zijn volgelingen zoals Hij wenst dat zij zouden zijn.  
 
Elke oproep in dit evangelie is een uitnodiging om te groeien in dienstbaarheid en goedheid, twee sleutelwoorden in het leven van Jezus zelf. Jezus heeft duidelijk gezegd dat het ware geluk niet te vinden is in rijkdom en succes, maar wel in eenvoud en evangelische kleinheid. Alleen als je arm van geest durft zijn zal je mogen delen in de vreugde van God. Want armen van geest zijn mensen die hun volle vertrouwen stellen op God. Het zijn mensen die geloven dat zij, in alles wat ze doen, gedragen worden door een God die Liefde is en hen nooit zal laten vallen. En dat geldt voor alle zaligsprekingen. We proberen wel zachtmoedig te zijn en barmhartig en elkaar een warm hart toedragen, en vrede brengen waar onenigheid is, maar dat lukt niet altijd. We worden telkens geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Maar tegelijkertijd zijn deze zaligsprekingen ook een uitdaging om meer mens te worden zoals God die droomt.  
 
Dit evangelie wil ons een spiegel aanreiken waarin we kunnen zien welke weg we moeten gaan om ware leerlingen van Jezus te zijn.  Het is zeker geen gemakkelijke weg en soms zullen we de indruk hebben dat we er alleen voor staan. Maar ook op die momenten mogen we zeker zijn dat God er is.  
 
Broeders en zusters, 
 
De zaligsprekingen zijn geen geboden, ze zijn geen cataloog van voorwaarden. Het zijn wel gelukwensen voor al diegenen die luisteren naar het woord van de Heer en die proberen te leven naar dit woord. Uiteindelijk zijn de zaligsprekingen een belofte. Het is alsof Jezus ook vandaag weer voor ons zou komen staan om zijn boodschap te verkondigen en ons vraagt om naar Hem te luisteren en naar zijn boodschap te leven. En dan geldt ook voor ons de belofte: “Verheugt u en jubel, want jullie horen er bij! Mensen zoals jullie horen in Gods Rijk. 
 
Amen.  

 

Klein olieverfschilderij in één van onze biechtstoelen.

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven