Homilie Pater Piet Hoornaert 16 juli 2023 : Hoogfeest OLV van de Karmel

OPENINGSWOORD

Op dit hoogfeest van 16 juli
heet Maria, Moeder van de Karmel,
u hartelijk welkom in deze kerk, in dit huis van God.
 
Ja, Maria is onze geestelijke Moeder.
In het evangelie van dit Hoogfeest straks
beluisteren we de bijbeltekst waarbij Jezus aan het kruis stervende is.
Daar schenkt Jezus zijn moeder aan ons allen.
 
Op deze 16e juli gedenken we samen in de Eucharistie
dàt kruisoffer van de Heer Jezus.
De celebrant stelt het voor ons opnieuw tegenwoordig.
Laten wij dit van harte doen,
in dankbaarheid om onze verlossing.

HOMILIE

(Joh 19, 26-27)
 
Bij het kruis stond Maria, zijn moeder en de beminde leerling Johannes. Maria is zo óók aanwezig in deze Eucharistie. Maria is een van de weinigen die met Jezus de hele “weg van menswording en bevrijding” gegaan is. Zij is uw geestelijke moeder geworden voor altijd. Het is werkelijk een kostbaar geschenk als Maria, als moeder van de Karmel, nu voor u bidt.
 
U gaat mét haar ook ùw levensweg als christen. U kent zo de opdracht én het geluk te beminnen en bemind te worden. Maria en Johannes staan niet individueel aan de voet van het kruis: ze krijgen uitdrukkelijk de opdracht voor elkaar te zorgen. Staande bij het kruis wordt Maria zo ook een zorgdragende Moeder van de Karmelorde.

Wat Jezus u vraagt, doe dat maar.

Bij het kruis zeggen Maria en Johannes niets: zij luisteren enkel naar Jezus. Die mee-levende, biddende Moeder van de Karmel spoort u nù ook aan om met liefdevolle aandacht te luisteren naar Jezus. Ongetwijfeld had Maria een moeilijke zending, maar de moeilijkheden waren geen reden voor haar om ‘neen’ te zeggen. Ze vond de moed om gelovig ‘ja’ te zeggen. “Wat Jezus van u vraagt, doe het maar”, zo zegt zij nù ook tot mij, tot elk van u als een ervaren, wijze Moeder.
 
Ieder van ons ontving in zijn leven, net als Maria en Johannes, een persoonlijke opdracht, een zending, een roeping. Omdat Maria uw moeder is, laat ze u hierbij nooit in de steek. Ze legt haar arm om u heen, zoals moeders dat spontaan doen met hun kind. U zo bij haar geborgen weten is belangrijk. U vertrouwt u aan haar toe, met het hart van een evangelisch kind.

Onthaal ùw Moeder Maria met heel uw hart.

U heet vandaag dus ook Maria welkom. Maria kan dan wel bij u zijn, het is aan u om haar te erkénnen als uw geestelijke ‘Moeder’, die u brengt naar het hart van uw bestaan, naar het leven ‘in’ haar Zoon. U weet dat Maria als Moeder op u wacht, om samen ontvankelijk te zijn voor die verbondenheid, die liefdevolle relatie met haar Zoon Jezus. Maria is zo de Moeder van het geestelijk leven in u. Méé door haar bemiddeling, wordt u de heiligheid geschonken door God.
 
Ze neemt u al eens in haar armen, nadat u wat stoms gedaan hebt, zonder u daarbij te ‘veroordelen’. Maria is voor u de attente en discrete “influencer”, een prima bemiddelaarster van Gods barmhartigheid. Als u haar raad volgt, eerlijk bent en bescheiden, ontvang je die helderheid en verzoening van Godswege.
 
Maria helpt u beter naar Jezus Christus te luisteren, Hem steeds meer te leren kennen, beminnen en Hem ook te volgen in dienstbaarheid en zorg voor medemensen. Maria is voor u een intieme en zorgzame aanwezige. U mag de moeilijk-te-ontwarren knopen van uw leven in de vaardige handen leggen van de Moeder van Jezus. Zij zal ervoor zorgen dat u inzicht krijgt, hoe u die knoop kunt losmaken. Ze geeft je kalmte, inspiratie en steun.

Blijf je toeleg op het gebed ter harte nemen.

Maria heeft Jezus zien opgroeien, werken, onderricht geven, zieken genezen en zijn leven schenken voor de mensheid. Ze vertrouwt Jezus. Maria laat de Kerk en de Karmel die ze heeft zien groeien nù ook niet in de steek. Ze ondersteunt en duwt de Kerk en de Karmel vooruit op Gods wegen. Bij voorbeeld zijn in ons klooster te Brugge twee postulanten in vorming. Ook in twee karmelietessenkloosters in Wallonië is dat het geval. In Gent hier zijn de Boekhandel Carmelitana en “Het Rustpunt” vol initiatief en blijven aantrekkelijk voor trouwe bezoekers, maar ook voor een nieuw publiek. Dit is toch bemoedigend.
 
Door Maria’s vriendelijke aanwezigheid en uitstraling bent ook ù in staat om beter uw zorg voor mensen ter harte te nemen. Maria is daarbij uw bondgenote. Ze is vrij van zichzelf, omdat ze in haar nederigheid weet dat u alles tenslotte van God ontvangt. Ze helpt u om u open te stellen voor Gods vriendelijke aanwezigheid in een eenvoudig, levensbelangrijk gebed, in zijn vele toonaarden. Laten we daarom ons gebedsleven ter harte blijven nemen.

Vertrouwen in Jezus is het sleutelwoord.

Maria is een échte moeder in uw groei in het vertrouwen op God, in het vinden van hoop en in het beleven van de liefde. Ze helpt u geduldig te zijn en gelovig-rustig te blijven, als het in uw leven mistig en lastig wordt, als het lijden aan uw deur klopt. Ruim 365 keer staat er bijna letterlijk in de Bijbel: ‘Wees toch niet bang’. God belooft u geen comfortabel leven zonder problemen, of belooft u te behoeden voor een storm. Maar Hij belooft u wél om u bij te staan in het oplossen van problemen, of soms ook in het aanvaarden van onoplosbare situaties. Hij helpt je te leven mét problemen en rechtop te blijven in een storm. Verbondenheid en vertrouwen in Hém zijn hierbij het sleutelwoord.
 
We hebben allemaal daarbij een gemeenschap nodig. Kerk-verbonden helpen we elkaar om vol te houden, om klaar te zien en de juiste houding te vinden in onze huidige, westerse cultuur. We zijn familie van elkaar. Zo hebt u dan ook oog voor de medemensen rondom u. U hebt dan niet veel woorden nodig. Voor u volstaat vaak de taal van de liefde. Laten we voor elkaar vragen om in Gods liefde te blijven geloven. We zijn allemaal wel verschillend. maar Maria is onze moeder en omhelst ons allemaal. Dit is de zinvolheid van het dragen van een scapulier. We zijn er zeker van dat we veilig thuis zijn in hààr zorg voor ons.
 
Maria is als Moeder van God de grootste heilige. Ze is aanwezig, altijd bereikbaar. Zij luistert. Ze biedt troost en sterkte. Ze geeft u de juiste woorden en gebaren in. U mag zo leven alsof Góds licht en liefde – door haar heen – naar u stroomt. Ze doet graag een goed woord voor u en haar Karmelfamilie bij haar Zoon Jezus, die door zijn Geest de Vlaamse Karmel leidt, waarmee u allen volgaarne verbonden blijft.

 

 

VOORBEDEN

15-16 JULI 2023 – O.L.VROUW VAN DE KARMEL

P.    Laat ons nu bidden
op voorspraak van O.L.Vrouw van de Karmel
tot God onze Vader,
die ons in zijn goedheid méér wil schenken
dan wij kunnen vragen:
 
Lector

 1. Heer, onze God,
  op het Hoogfeest van O.L.Vrouw van de Berg Karmel,
  vragen wij op haar voorspraak :
  om de christelijke geest van eenvoud en gebed;
  om een authentieke beleving
  van evangelische soberheid en beschikbaarheid.
  Verbonden met de Karmelgemeenschap,
  willen we God en de Kerk graag en van harte
  toegenegen en dienstbaar zijn …
   
 2. Inspireer ons als christenen in de huidige maatschappij,
  met de vurigheid van de profeet Elia,
  met de liefdevolle toewijding aan de Kerk van Teresa van Avila,
  met het heldere inzicht in Godservaring van Johannes van het Kruis,
  met de overgave en vastheid in het geloof van Thérèse van Lisieux …
   
 3. Wij bidden U
  voor alle geledingen van de Karmelorde wereldwijd :
  voor de lekenorde, de zusters, de broeders en priesters :
  dat zij trouw blijven aan hun roeping tot het contemplatief gebed;
  dat ze de onderlinge liefde
  en de echte gemeenschapszin ter harte blijven nemen;
  dat ze voor hun medemensen een belangrijke steun mogen zijn
  en een kompas naar het hart van God…
   

P.    Heer, Gij kent goed al onze verlangens
die we dragen in ons hart leven.
Wij danken U alvast voor uw milde zegen en genadigheid.
Blijf ons nabij, Heer,
zoals U steeds Uw Karmelorde begeleid hebt
door de wisseling van de tijden.
Dit vragen wij U door Jezus Christus Uw Zoon en onze Heer.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven