Homilie Pater Paul De Bois 19 november 2023 : 33ste zondag door het jaar A

Drie parabels met eenzelfde thema

Zoals zo dikwijls vertelt Jezus een merkwaardige parabel. Een heer vertrekt naar het buitenland en vertrouwt zijn dienaren heel zijn bezit toe. Het is een heel rijke heer die zijn bezit zomaar aan zijn dienaren toevertrouwt, maar al even merkwaardig is het feit dat hij dat bezit verdeelt naargelang van de bekwaamheid van de dienaren. De eerste krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee, de derde één.
 
Daarmee wordt meteen duidelijk: we mogen niet van iedereen dezelfde inzet en dezelfde perfectie verlangen of eisen, want niet iedereen kan hetzelfde opbrengen. Bovendien leert die heer ons dat we onze medemensen moeten waarderen zoals ze zijn, en dat we hen niet meer mogen opleggen dan ze aankunnen.
 
En de heer leert ons nog iets: hij vertrouwt zijn dienaren volledig. Hij verdeelt zomaar zijn bezit onder hen en trekt naar het buitenland.
 
De parabel van de talenten is een van de drie parabels die Jezus vertelt in Matteüs 25 en staat tussen die van de wijze en de dwaze maagden en de parabel van de schapen en de bokken. Deze drie parabels hebben allemaal betrekking op de terugkeer van Jezus en het Laatste Oordeel.
 
Het is treffend dat Jezus deze parabel direct aan zijn leerlingen vertelt. Duidelijk is dat de heer staat voor God de Heer, en dat de talenten die Hij verdeelt Jezus’ woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid zijn waarmee het Koninkrijk der hemelen wordt opgebouwd. Hij verlangt dat zijn leerlingen iets aanvangen met die talenten, en dat verlangt Hij ook van ons, want ook wij zijn zijn leerlingen. Ook aan ons vraagt Hij dus dat we meebouwen aan het Koninkrijkijk der hemelen. En dat doen we niet door zijn woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid in de grond te stoppen, maar door er mee te werken om een schat van een wereld op te bouwen voor onszelf en voor onze medemensen.

De lezing uit het boek Spreuken

Trouwens ook de eerste lezing vandaag gaat daar over: het gaat om een vrouw die opkijkt naar God de Heer en die meewerkt aan de uitbouw van het Koninkrijk der hemelen. En daarom is ze een sterke vrouw, een vrouw die de talenten die ze van de Heer gekregen heeft niet in de grond stopt, maar er zich volledig voor inzet.
 
De eerste twee dienaren gingen onmiddellijk aan de slag en verdienden elk het dubbele van hun talenten. De derde dienaar besloot om zijn talent te begraven in de grond in plaats van het te gebruiken om winst te maken. Toen de man terugkeerde van zijn reis, beloonde hij de eerste twee dienaren en bestrafte hij de derde dienaar. Tot de eerste twee zegt hij: “ Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe slaaf. Omdat je de weinige dingen trouw hebt beheerd, zal ik je over veel dingen aanstellen. Kom, deel in de vreugde van je meester’. Naar de slaaf met het ene talent is die heer vrij hard: Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”
 
Duisternis, geween, tandengeknars: we hebben dat de voorbije weken al een paar keer gehoord. Misschien denken we daarbij aan het laatste oordeel maar we hoeven echt niet zover te denken, want er is vandaag al genoeg duisternis, geween en tandengeknars. De duisternis van zoveel landen waar geen plaats is voor Gods liefde, vrede en gerechtigheid. Het geween en tandengeknars van vluchtelingen zonder huis en zonder thuis. De duisternis van presidenten en machthebbers die verdeeldheid en haat zaaien, en alleen aan zichzelf, hun rijkdom en hun eindeloze macht denken. Het geween en tandengeknars van de slachtoffers van terroristen en andere fanatici. Zo dikwijls wordt ingegaan tegen de talenten die God liefdevol verdeelt om mee te werken aan het Koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid.

Conclusie

De parabel van de talenten is een krachtig verhaal dat ons leert over de gaven en talenten die God ons heeft gegeven. We moeten niet bang zijn om risico’s te nemen en onze talenten te gebruiken. Als we onze talenten gebruiken op de manier waarop God het bedoeld heeft, zullen we beloond worden. Laten we ons concentreren op wat we zelf kunnen doen en dankbaar zijn voor de talenten die we hebben ontvangen.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven