Homilie Pater Paul De Bois 1 november 2023 : Hoogfeest van Allerheiligen

We hebben samen vier stukjes uit de Bijbel beluisterd: uit de Apocalyps, uit psalm 24, uit de eerste Johannesbrief en uit het Matteüs evangelie. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar op dit feest van Allerheiligen komt het woord ‘heilig’ zelf niet voor in de schriftlezingen.
 
Andere teksten leren ons dat het woord ‘heilig’ in de Schrift op verschillende manieren wordt gebruikt.
 
Over God wordt gezegd dat Hij heilig is. Er zijn heilige plaatsen, heilige tijden, heilige voorwerpen en ook heilige mensen. Met heilige mensen worden meestal mensen bedoeld die in hun leven een ommekeer hebben meegemaakt. Ze zijn gaan denken en handelen in de geest van God.
Heiligen zijn mensen die op de een of andere manier het licht van Christus laten stralen.
 
Het boek van de Apocalyps is enerzijds een vrij moeilijk boek, anderzijds is het een boek vol van lofzang op de Eeuwige en op het Lam. Het boek spreekt een voor ons vandaag vreemde taal. Bij het lezen van de Apocalyps moet je weten dat het boek geschreven is ter bemoediging van christenen in Klein-Azië (het huidige West-Turkije). Christenen werden in die tijd geregeld gevangen genomen door de Romeinen omdat ze alleen Jezus wilden vereren en niet de beelden van de Romeinse keizer die toen in de tempels in de steden stonden. De schrijver van de Apocalyps wil hen bemoedigen om de ellende te doorstaan. De tekst wil ons helpen om te vertrouwen want God heeft de echte macht over de hemel en de aarde.
 
Heel het Volk Gods, heel de geloofsgemeenschap, heel de schepping, “de grote menigte die niemand tellen kan” wordt erin betrokken.
 
Met het beeld van mensen uit alle rassen en stammen en volken en talen … de eindeloze stoet der heiligen, in de hemel en op aarde wordt gezegd dat ze met elkaar verbonden zijn in een altijddurende liturgie van lofzang en gebed. Niet als een menigte naïevelingen of dwazen, maar als diegenen die weet hebben van de gruwelen van het bestaan van haat en grenzeloze woede.
 
Vertrouwen is hier écht het sleutelwoord. De menigte van heiligen weet dat uiteindelijk de duistere zijde van het bestaan zal worden teniet gedaan door Gods goedheid. Het Lam, Jezus Christus, tekent ons die levensstijl van vertrouwen. Het Lam dat zelf is besmeurd en bebloed, doorstoken als een beest en verteerd aan een schandpaal, maar levend in alle eeuwigheid.
 
Daarom zingt de menigte der getekenden een protestsong tegen alle duisternis in en tegen de dood: “We zullen leven, God zij dank!”
 
Het hoogfeest van Allerheiligen nodigt ons uit om wanneer ook wij vandaag geconfronteerd worden met geweld, haat, oorlog, met alle lijden dat mensen kan overkomen, om dan aan te sluiten bij het lied gezongen door de menigte die niemand tellen kan:
 

“Wij volgen het Lam, wij volgen de Herder, de zaligheid is van God, die machtigen van de troon zal stoten, omdat Hij er zelf op zit, de enige, de unieke, de schepper van hemel en aarde. Hem komt de glorie toe, want Hij zal bij ons wonen, Hij zal zijn tent over ons uitspreiden en de tranen van onze ogen afwissen. Amen. Amen!”
 

Anders gezegd: ondanks de macht van het kwaad is er hoop … zullen we van onheil gered worden, worden we getekend met Gods zegel. Dat zegel is geen verzekering voor een zorgeloos leventje. Maar als we volharen in geloof licht de belofte op van Pasen na Goede Vrijdag.
 
Hoe worden we dan mensen die aansluiten bij die menigte die niemand tellen kan? Hoe worden we mensen die het licht van Christus uitstralen? Hoe worden we ‘paasmensen’?
 
Het evangelie van de zaligsprekingen geeft ons de richtingwijzers: acht keer prijst Jezus mensen met een heel concrete eigenschap zalig. Paradoxaal genoeg eigenschappen die in dit aardse leven niet echt aanzien geven: nederigheid, treuren, zachtmoedigheid, barmhartigheid, oprechtheid en vredelievendheid.
 
Daarmee wordt ook veel van je gevraagd. Want ondanks je goede bedoelingen zal niemand volop beantwoorden aan die profielschets van Jezus.
 
Ik zou bijna zeggen: gelukkig … Bij ons doopsel zijn wij kinderen van God geworden. Bij ons vormsel zijn we getekend met Gods Geest. Heiligheid wordt ons op de eerste plaats gegeven. Wanneer de Geest van God in ons hart mag wonen verandert en vernieuwt die Geest ons van binnenuit.
 
Heilig worden is leerling worden, is zoeker worden … is pelgrim worden. Is je voegen bij die ontelbare menigte, bij de stoet die komt voor de troon van God, elk van ons met zijn of haar levensverhaal.
 
Heiligheid is niet iets van volmaakte mensen. Heiligheid gaat over “mensen van God”. U en ik, worden uitgenodigd, uitgedaagd om ons aan te sluiten bij die stoet … om volop mensen van God te worden en met ons leven te antwoorden op de liefde van de Vader die ons tot zijn kinderen wil maken.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven