Homilie Pater Lukas Martens 9 juli 2023 : 14de zondag door het jaar A

Slechter en slechter

Ik hoor soms mensen klagen dat het kwade in onze wereld toeneemt. Sommigen lijden eronder dat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Wat zal dat zijn binnen 10 jaar? Het is goed om te zien hoe ook in de Bijbel die situaties van teloorgang en bedreiging voorkomen. Maar juist daarin klinkt een oproep tot hoop en vertrouwen op God.

De deemoedige koning

Jeruzalem was met de ondergang bedreigd toen de profeet deze woorden liet horen: ‘Jubel luid, Jeruzalem, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend, hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel. Hij kondigt vrede af onder de volken.’ Midden een situatie van onheil, een kreet van vreugde omwille van een deemoedige koning die komt. Het doet ons denken aan Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem. Dank zij de profeten heeft Israël de belofte van de Messias levend kunnen houden midden situaties van verlies en ondergang. Maar ze hadden nooit gedacht dat het een deemoedige koning zou zijn.

Aan eenvoudigen worden geheimen geopenbaard

Jezus stelt vast dat in de steden waarin de meeste van zijn wonderen gebeurden mensen toch niet tot bekering komen. Dat zou een reden van ontmoediging kunnen zijn, maar wat horen we Jezus zeggen? ‘Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.’ Dat lijkt mij een centrale zin. Een God die zich openbaart aan mensen die eenvoudig zijn, die beseffen dat ze zo weinig weten en zij buiten God niet zouden bestaan. En die mensen geloven dat God spreekt in hun hart. Dat Hij niet ver is, maar dichtbij. Deze mensen hebben in hun hart iets bewaard van het kind. Zij maken het verschil in onze wereld. Het is door zo’n mensen dat God de wereld kan redden.

Een nederige God

Er blijft natuurlijk een verschil in het beeld dat men van God heeft. Iemand zei dat te midden alle wereldgodsdiensten christenen deze kostbare parel bezitten: een God die nederig is. In die zin is Jezus een nieuwe Mozes: want van Mozes werd gezegd dat hij de bescheidenste was van alle mensen. Ooit kreeg de heilige abt Antonius een visioen. Hij zag al de listen, de valkuilen en de netten die de vijand aanlegde over heel de aarde om mensen te vangen. Hij raakte vertwijfeld en riep: ‘Heer, wie kan daaraan nog ontsnappen?’ Een stem zei: ‘de nederige’. Al wie deelt in Jezus’ nederigheid.

Juk

Tenslotte nog iets over het juk. Een juk is een houten instrument in de vorm van een kruis waarmee twee dieren gezamenlijk een last kunnen voorttrekken. In de Bijbel wordt het juk in verband gebracht met de wet: het juk van de wet, van de Tora. Het heeft te maken met het verbond van God met zijn volk. Als men samen met God het juk van de wet draagt, dan wordt het een bron van vreugde en geluk. Zo nodigt ook Jezus ons uit om zijn juk op onze schouders te nemen en om zijn leerlingen te worden. Geloven dat Jezus naast ons staat, zo nederig en zachtmoedig, geloven dat Hij Zich helemaal met ons verbonden heeft en ons met Zijn kracht wil ondersteunen, dat maakt onze last lichter en het juk zacht.

God in ons

Paulus is iemand die als geen ander het verschil heeft ervaren tussen het juk van de wet en het juk van Jezus. De Farizeeën hadden immers aan de wet een 600-tal voorschriften toegevoegd, terwijl wat Jezus voorhoudt helemaal gericht is op de liefde, de liefde tot God en tot de naaste. In Jezus is God mens geworden. En Paulus benadrukt dat die menswording nog altijd verder gebeurt in het hart en de geest van elke gelovige. Met Zijn Geest woont God in ons, werkt Hij in ons, lijdt Hij in ons. Met Hem en in Hem is ons juk te dragen. Daarom kon een monnik zeggen: ‘Als ik mijn ogen sluit, zie ik Hem en de stilte is Zijn stem. Wijzen en verstandigen hebben genoeg aan zichzelf. “Comfort, gezondheid, een bankkaart en genot. Méér moet het niet zijn”, zeggen zij. Maar leven is openbloeien in Zijn Aanwezigheid, door, met en in Hem. Elke adem is gebed: God met ons, God in ons.’ Tot zover de monnik. Nee, God is niet ver, Hij is naast ons en Hij is in ons. Dat is het wat elke Eucharistie in ons wil bewerken.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven