Homilie Pater Lukas Martens 28 januari 2024 : 4de zondag door het Jaar B

Een nieuwe leer met gezag

Met Jezus komt er dus iets nieuw onze wereld binnen, iets waar mensen verbaasd van staan: een nieuwe leer met gezag. Marcus laat ons niet horen wat Jezus in zijn onderricht gezegd heeft, hij heeft het alleen over een duiveluitdrijving. Dat is blijkbaar het beste onderricht. Jezus is machtig in daad en woord. Die duiveluitdrijving is het eerste wonder dat Jezus doet in het evangelie van Marcus. De mensen van Nazareth kenden dezelfde verbazing: vanwaar heeft Hij die wijsheid en die macht om wonderen te doen? Ook zij stonden verbaasd. Jezus leert niet zoals de Schriftgeleerden. Zij ontlenen hun gezag aan de leermeesters die zij volgden. Zo was Paulus in de leer gegaan bij Gamaliël. Maar Jezus krijgt zijn gezag direct van God. Hij spreekt vanuit zijn persoonlijke band met God. Dat wordt in het evangelie van Johannes ook benadrukt: Jezus doet alleen wat Hij de Vader ziet doen, Hij zegt alleen wat Hij de Vader hoort zeggen.

Mozes

Op die manier is Jezus een tweede Mozes en is Hij duidelijk de profeet die Mozes heeft aangekondigd in de eerste lezing. Over Mozes had God immers gezegd: Hij is mijn vertrouweling in heel mijn huis, met hem spreek Ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer.

Luisteren

God spreekt, maar luisteren wij wel? Hier ligt het probleem. Dat was het reeds bij Adam en Eva. Zij luisterden niet naar God maar naar de slang. Zij lieten zich verleiden, vergaten dat God hen zo lief had en vergaten God te beminnen met heel hun hart, heel hun ziel en heel hun verstand. Zij hebben de test niet doorstaan. Idem voor het volk Israël. Ofschoon zij gezien hadden wat God allemaal voor hen gedaan had bij de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn, bleven zij halsstarrig, hadden zij geen vertrouwen in Gods zorg, in zijn voorzienigheid. God had hen de 10 geboden gegeven, met de bedoeling hen te bewaren in de vrijheid die Hij hen schonk bij de uittocht in Egypte. Vandaar het belang om te blijven luisteren naar Gods Woorden. Vandaar de oproep van de psalm: luister heden naar zijn stem, wees niet halsstarrig. Dat luisteren is een opgave voor elke dag opnieuw. Elke dag mogen wij ons eraan herinneren wat God voor ons gedaan heeft en blijft doen in het werk van de schepping, de verlossing en de heiligmaking. Dat gedenken is ook de zin van de Eucharistie. Wij vergeten zo gemakkelijk.

Satan overwonnen

Wat Adam en Eva niet hebben gekund, wat het volk Israël niet heeft gekund, heeft Jezus wel gekund. Hij is trouw gebleven in de test. Hij heeft zich niet laten afbrengen van zijn vertrouwen op God, zijn Vader. Doorheen de beproevingen in de woestijn heeft Hij de Satan overwonnen en zo kon Hij zijn openbaar leven beginnen in de kracht van de Geest. En vandaar de wonderdaden die Hij deed. Jezus is 100% waarheid en licht, 100% liefde en barmhartigheid. En de boze geesten kunnen dat niet verdragen, zij kunnen het niet bij Hem uithouden, zij slaan daarvoor op de vlucht.

Onverdeelde toewijding – gebed

Jezus gaat ons voor in de onverdeelde toewijding aan God. En daarover spreekt Paulus in zijn brief. God is al onze liefde en onze dankbaarheid waardig. Als wij aan God de eerste plaats geven, kan al het andere ook op zijn juiste plaats terecht komen. Maar voor die algehele toewijding aan God is niet alleen luisteren nodig, maar ook gebed nodig. Jezus had aan zijn apostelen gevraagd: waakt en bid opdat je niet op de bekoring ingaat. Door te bidden geven wij ruimte aan de heilige Geest zodat Hij in ons hart aan het werk kan gaan. Hij gebruikt de omstandigheden, de gebeurtenissen en onze medemensen om af en toe bij ons de vinger op de wonde te leggen. En dat doet pijn, maar bevrijdt ook. De Geest wordt de vinger Gods genoemd. Hij voedt ons op tot onverdeelde toewijding

Blijf vertrouwen op God

Een nieuwe leer dus met gezag. Jezus komt ons bevrijden en opwekken tot vertrouwen, zoals wij bidden met de psalm: blijf vertrouwen op God, want bij Hem is genade. Hij is onze Verlossing en Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad. (ps. 130)

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven