Homilie Pater Lukas Martens 24 juni 2023 : 12de zondag door het jaar A

Jezus voorspelt

Tijden veranderen. Er was een tijd waarin de meeste kerken in Vlaanderen op zondag vol zaten. Wat was het toen gemakkelijk om christen te zijn? Zo zouden we kunnen denken. Ja, zich door velen gesteund weten, kan zeker een hulp zijn. Maar is echt christen-zijn niet altijd een beetje tegendraads? In veel landen lijden christenen momenteel vervolging, achterstelling, bedreiging. In sommige Europese landen worden christenen op een subtielere manier met hun waarden en normen in de hoek geduwd. Jezus heeft het voorspeld. ‘Ik zend u als lammeren tussen wolven. Ge zult een voorwerp zijn van haat voor allen omwille van Mij’.

De ene mens, Jezus Christus

We kunnen de vraag stellen: hoe komt het dat mensen tegen de boodschap van het evangelie zijn? Ik denk dat we het antwoord kunnen vinden in de brief van Paulus die wij vandaag beluisterden. Hij schrijft kernachtig: ‘de fout van één mens bracht de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.’ Misschien maakt deze zin u niet veel wijzer. Wat was de fout van Adam? Aan God gelijk willen worden op eigen kracht, door eigen kennen en kunnen, dus los van God. Dat is een levenshouding eigen aan ieder van ons, aan elke mens. En Jezus is gekomen om mensen terug te brengen naar de levenshouding van vóór Adam’s fout en die is: terug leven vanuit God, vanuit verbondenheid met Hem, open voor alles wat komt uit Zijn mond. Toen Hij de mens maakte, blies Hij hem de levensadem in de neus. Zo werd deze een levend wezen, een wezen dat leeft van het leven van God. Daarvoor is Jezus gekomen: om ons terug te laten leven van het leven van God. Als ‘God’ trekt Hij de mensheid weer tot Zich, als ‘Mens’ laat Hij zich helemaal vervullen door God, door alles wat God aan de mens wil geven. Zo mogen wij ons door Christus weer laten opnemen in de liefde van God.

Jeremia

Om weer thuis te komen in de liefde van God, om weer helemaal open te komen voor Zijn levensadem, moeten wij de weg van Jezus volgen die ook de weg is van de profeten. Ons voorbeeld is vandaag Jeremia. Zijn levensgeschiedenis heeft veel gemeen met het leven van Jezus. Het Woord van God was zijn vreugde en zijn pijn. Hij waarschuwde het volk voor wat hen te wachten stond indien zij zich niet opnieuw naar God toekeerden. Maar hij vond geen gehoor bij de koningen van Israël. En wat een pijn moet het voor hem geweest zijn om vast te stellen dat al zijn vrienden hem ten val wilden brengen. Hij laat zijn klacht, zijn kwaadheid horen aan God. Maar tegelijk legt hij ook voldoende vertrouwen en overgave aan de dag om zijn zaak in Gods handen te leggen. God is rechtvaardig. Hij mag doen wat Hem goeddunkt. En tenslotte gaat zijn klacht zelfs over in een loflied: de Heer redt het leven van de arme uit de macht van de boosdoener, God luistert naar wat een arme Hem vraagt. Het klagen vanuit zijn ellende, de voorzichtige overgave aan God en uiteindelijk toch dankbaarheid, dat is de dynamiek van de psalmen.

Wees niet bang

Keren we terug naar het evangelie. Jezus is realist. Hij heeft zijn leerlingen uitgezonden en hen duidelijk gemaakt dat dit geen gemakkelijk avontuur zal zijn. Maar tegelijk steekt Hij hun een hart onder de riem door te zeggen: wees niet bang. En Jezus gaf hen daar ook goede redenen voor. Wees niet bang, want ooit zal alles wat jullie verkondigen ten volle aan het licht komen. Waarheid kan geweld lijden, maar niet ten onder gaan. Wees niet bang voor wat men u fysiek zal aandoen, maar blijf innerlijk trouw aan je verbondenheid met God. Niets kan u scheiden van mijn liefde. Wees niet bang, want de Vader kent u door en door. Elk musje houdt Hij in het oog en elk haartje van uw hoofd is geteld. Zo kostbaar zijn jullie in Zijn ogen. En wees niet bang, want als jullie Mij belijden bij de mensen, zal Ik jullie belijden bij mijn Vader die in de hemel is. En ook als je mij verloochent, zoals Petrus deed, krijg je de kans tot inkeer, als jij maar in Mijn liefde blijft geloven.

De Vader danken

In de Eucharistie danken wij de Vader voor de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus. Genade is niet iets, het is een liefdesrelatie die ons geschonken wordt, waar we ons mogen voor openen, die we gratis mogen ontvangen en die we mogen koesteren doorheen lief en leed, doorheen vreugde en pijn. Jezus bad: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U, Vader, kennen, als enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.’ En kennen is bij Johannes ook altijd liefhebben. Laat de tijden dus maar veranderen. Wij mogen ons altijd openen voor de Vader en voor de grote genade van Zijn Zoon Jezus.

 

 

deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven