Een boeiende brief van de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid …

Door het coronavirus (Covid 19) zijn veel christenen beroofd van de sacramenten. Hoe ga je om met deze afwezigheid? De heilige  Elisabeth van de Drie-eenheid, karmelietes in de Karmel te Dijon (1880-1906), heeft  ons tegen die achtergrond iets te vertellen. In vele brieven vertelt ze ons  over het belang van de Eucharistie en de sacramenten in haar leven. Ik heb uit die vele brieven er één uitgekozen die ze op 14 juni 1901 schreef aan kanunnik Angles. De brief dateert van een maand voor haar intrede in de Karmel. 

Voor zuster Elisabeth is de Eucharistie van fundamenteel belang. De dag van haar eerste communie markeerde een voor en na dat moment in haar leven. Ze bracht uren van aanbidden door bij het Heilig Sacrament. Ze is gewend om naar haar leven te bekijken vanuit het perspectief van het geloof. Zo ziet ze de  kniepijn waarover ze schrijft in haar brief als een geschenk van God. Maar het betekent dat ze even moeilijk kan stappen…  De afwezigheid van de sacramenten benut ze als een gelegenheid om Gods innerlijke aanwezigheid in haar leven uit te diepen. Ik wil je graag doen kennismaken met haar brief… als een aanmoediging om de aanwezigheid van God in ons hart te ontdekken. Zeker voor de duur van de periode waarin we opgeroepen worden “zoveel mogelijk in ons kot te blijven”. Maar ook nadien blijft de tekst rijk en inspirerend. Hopelijk heb je er iets aan

P.Paul

 

Eerwaarde,

Jouw vriendelijke brief heeft me gelukkig gemaakt en deed me goed. Ik kan niet zeggen hoe vaak ik hem gelezen heb. Je weet dat de Heer mij een dankbaar hart heeft gegeven.  Alles wat je doet voor je kleine  Elisabeth is niet verloren. Sinds een tiental dagen heb ik een ontsteking aan de knie. (…) Ik kan niet naar de kerk gaan en heb geen communie. Maar, zie je, de goede God heeft geen sacrament nodig om tot mij te komen. Me dunkt dat ik Hem even echt bezit. Wat is die aanwezigheid van God goed! Vermits Hij mij nooit verlaat vind ik Hem graag daar helemaal in de diepte, in de hemel van mijn ziel. “God in mij. Ik in Hem”: dat is mijn leven. Hoe goed is het te bedenken dat afgezien van de aanschouwing, wij Hem reeds bezitten zoals de gelukzaligen in de hemel, dat wij in staat zijn Hem nooit te verlaten, ons door niets van Hem te laten afwenden! Bid, opdat ik mij helemaal laat nemen, me heel en al laat meevoeren! … Heb ik je reeds mijn naam in de Karmel gezegd: “Maria-Elisabeth van de Drie-eenheid”? Deze naam geeft naar mijn mening een bijzondere roeping weer. Hij is zo mooi, vind je niet? Ik hou zoveel van dat mysterie van de H. Drie-eenheid. Het is een afgrond waarin ik mij verlies! …

Nog slechts één maand, Eerwaarde! Deze laatste ogenblikken zijn een doodsstrijd voor mijn arme mama. Bid voor haar! Ik laat alles over aan de goede God. “Denk aan mij, ik zal denken aan jou” zij Hij tot de H.Catharina van Siena. Wat is overgave zoet! Vooral als je Hem kent, aan wie je je prijsgeeft!

Tot weerziens Eerwaarde. Ik stuur je mijn foto. Ik dacht aan Hem, terwijl men haar maakte. Hem krijg je dus te zien op deze foto. Als je haar bekijkt bid Hem voor mij. Ik verzeker je dat ik het nodig heb. 

Elisabeth

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven