9 januari Heilige Andreas Corsini 1302-1374

H. Andreas Corsini, bisschop van onze orde
Firenze, 30 november 1302 – Fiesole, 6 januari 1374
Gedachtenis op 9 januari
 
Andreas Corsini werd in het begin van de 14de eeuw geboren in Firenze. Als kind kreeg hij vanwege zijn wilde levensstijl de bijnaam “Wolf”. Aan de gebeden en tranen van zijn moeder echter dankte deze rijke Florentijn zijn bekering. Tijdens haar zwangerschap zou zij gedroomd hebben dat ze het leven schonk aan een wolf die een lam in karmelhabijt werd. En zo geschiedde.
 
Hij werd karmeliet in zijn geboortestad, waar hij een voorbeeld van gehoorzaamheid, boetedoening en nederigheid bleek. Op een generaal kapittel werd hij verkozen tot provinciaal overste van Tuscia. Op 13 oktober 1349 benoemde paus Clemens VI hem tot bisschop van Fiesole. Andreas zou deze eer geweigerd hebben en gevlucht zijn. Een kind zou hem later teruggevonden hebben bij de kartuizers van Enna, waarna hij de benoeming toch aanvaardde.
 
Hij leidde zijn diocees met een opmerkelijke liefde, apostolische ijver, wijsheid en een uitgesproken aandacht voor de armen. Zelfs als bisschop leidde hij een zeer sober leven en bleef hij het karmelhabijt dragen.
 
In 1372 richtte Andreas een broederschap van priesters op met als doel de morele en wetenschappelijke vorming van geestelijken te bevorderen en zekere misbruiken de wereld uit te helpen. Door zijn nimmer aflatende inzet voor de minderbedeelden werd hij “Vader van de armen” genoemd. Hij werd ook als vredestichter gezocht, met name te Bologna waar hij als pauselijk legaat naartoe gestuurd werd om de kloof tussen adel en volk te dichten. Hij werd in alle lagen van de bevolking gerespecteerd om zijn welsprekendheid en beoordelingsvermogen in rechtszaken. Ook worden meerdere miraculeuze genezingen aan hem toegeschreven.
 
Hij stierf op 6 januari 1374. Andreas Corsini werd in op 29 april 1629 door paus Urbanus VIII heilig verklaard, nadat meerdere mirakels aan zijn voorspraak werden toegeschreven, o.a. de overwinning van de stad Anghiari op de Milanezen in 1440, na een processie van de bevolking van die stad naar zijn graf.
 

 
Afbeeldingen
Bovenaan: Sant’Andrea Corsini geneest het zicht van een blinde man, fragment van het schilderij door Bernardino Poccetti, ca 1600. Foto © Sailko [CC BY 3.0], from Wikimedia Commons

Onder: S. Andrea Corsini verdeelt brood aan de armen, schilderij van Francesco Curradi, kerk van de SS. Quirico en Giulitta in Capalle (FI)

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven