8 januari Heilige Petrus Thomas 1305-1366

H. Petrus Thomas, bisschop van onze orde
Salles, 1305 – Famagusta, 6 januari 1366
Gedachtenis op 8 januari
 
Petrus Thomas werd in het jaar 1305 geboren in Salles, een dorp nabij Sarlat in de Dordogne (Fr.), in een heel arm gezin; zijn vader was lijfeigene. Om de lasten van het gezin te verlichten, vertrok hij op jonge leeftijd naar Monpazier waar hij gedurende drie jaar school liep, ondertussen levend van aalmoezen en van wat hij kon verdienen door les te geven aan jongere kinderen. Zo werd hij door de prior van het Karmelklooster in Lectourne aangenomen als leraar.
 
Op twintigjarige leeftijd trad hij in de Karmel van Bergerac en werd later magister in de theologie aan de universiteit van Parijs. In 1345 werd hij benoemd tot algemeen procurator aan het pauselijk hof dat toen te Avignon gevestigd was. In 1354 werd hij er tot bisschop gewijd. Hij stond aan het hoofd van meerdere pauselijke gezantschappen om door zijn bemiddeling vrede te stichten en om de eenheid met de oosterse Kerken van de Balkan en Constantinopel te bevorderen. In 1359 werd hij verplaatst naar de bisschopszetel van Corona in de Griekse Peloponnesos. Hier was hij tevens pauselijk legaat voor het Oosten. In 1363 werd hij bevorderd tot aartsbisschop van Kreta en tenslotte in 1364 tot Latijns patriarch van Constantinopel. In deze laatste functie verwierf hij zich een grote naam als apostel voor de eenheid van de Kerk.
 
Men bewaart van zijn hand een traktaat waaruit hij een vurig verdediger blijkt van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria. Hij zou tijdens een toestand van moedeloosheid een verschijning van Maria gekregen hebben die hem toen troostte met de verzekering dat de Orde van Karmel tot het einde der tijden zal blijven bestaan.
 
Tijdens een kruistocht werd hij te Alexandrië gewond. Hij stierf in 1366 op Cyprus in de stad Famagusta. Na zijn dood kreeg hij de titel martelaar door zijn moedige handelen tijdens de kruistocht. Hij werd door Paus Paulus V heilig verklaard in 1609, wat nog eens werd bevestigd door Paus Urbanus VIII in 1628.
 
H. Petrus Thomas wordt met de olijftak afgebeeld omdat hij vrede tussen Venetië en Hongarije, tussen Cyprus en Genua bewerkte. Verder als Karmeliet met bruin habijt, soms met een kardinaalshoed, wel met kruisvaan en vaak een harnas onder zijn kleed vanwege de kruistocht. Op zijn borst prijkt een hart met de letters MAR, van Maria. Verder komt er soms een boek en gesel bij hem voor.
 

Afbeeldingen
Afb 2: H Petrus Thomas geschilderd door Francisco De Zurbaran, na 1634
Afb 3: H Petrus Thomas geschilderd door Fra Juan del Santissimo Sacramento, 1670-1680, Museo di belle arti, Cordoba

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven