17 september Heilige Albertus van Jeruzalem 1149-1214

Castel Gualtieri (Emilia, Italië) 1149 – Akko (huidig Israël) 14 september 1214

 
Albertus van Jeruzalem wordt beschouwd als een van de stichters van de Orde van de Karmel.
Hij trad toe tot de reguliere kanunniken van het Heilig Kruis van Mortara. In 1180 werd hij tot hun prior gekozen. In 1184 werd hij tot bisschop van Bobbio benoemd en een jaar later tot bisschop van Vercelli. Deze functie bekleedde hij twintig jaar. Door woord en voorbeeld was hij het type van de goede herder en deed hij zich kennen als dienaar van de vrede. Zo bewerkte hij vrede tussen Pavia en Milaan (1194) en tussen Parma en Piacenza (1195).
 
In 1205 werd hij benoemd tot Patriarch van Jeruzalem en vestigde zich in Akko, toen St. Jean d’Acre geheten. Jeruzalem was in die tijd immers door de Saracenen bezet. Ook in Akko zette hij zich intensief in om vrede te stichten tussen de christelijke vorsten, maar eveneens tussen christenen en niet-christenen.
 

 
Gedurende de periode waarin hij patriarch was – van 1205 tot 1214 – verenigde hij de broeders kluizenaars van de Karmelberg tot één gemeenschap, door voor hen een regel te schrijven, die enkel een bevestiging was van hun levenswijze. In deze Regel spelen stilte en eenzaamheid een prominente rol, hierin moet men luisteren naar Gods Woord en waken in gebed. De drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde zijn de wapenrusting die de karmeliet moet aantrekken. Naast het stille gebed zijn armoede en handenarbeid volgens deze leefregel het belangrijkst.
 

 
Op 14 september werd Albertus tijdens een processie te Akko vermoord door het hoofd van het Heilige Geest-hospitium. Albertus had hem wegens zijn slechte zeden vermaand en afgezet.
 
Albertus van Jeruzalem wordt vaak afgebeeld in de kledij van zijn orde. Op zijn arm zit meestal het kind Jezus. Andere attributen zijn een regelboek, een kruis, een witte lelie (onschuld), een pen, een mes (hij werd immers zo gedood) en een lamp (omdat hij veel waakuren liep). Soms ligt aan zijn voeten een vrouw, die hij zou hebben bevrijd van de duivel.
 
Soms wordt hij voorgesteld als bisschop, maar dan blootshoofds. Hij wordt vaak afgebeeld met de paus, die hij een schriftrol aanbiedt.
 
 

De Leefregel voor de Karmel, opgesteld door Albertus van Jeruzalem kan u hier lezen: http://karmel.be/de-orde/de-regel

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven