1 – 5 oktober: Heilige Thérèse van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn (Thérèse van Lisieux) 1873-1897

In 1997 werd Thérèse, als derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II tot kerkleraar uitgeroepen. 
Zij wordt herdacht op 1 oktober, in het bisdom Gent op 5 oktober.