Gedicht bij Pinksteren

Een stukje van frère Laurent uit zijn derde brief:

‘We moeten steeds aan het werk blijven, want in het leven van de geest betekent stilstand hetzelfde als achteruitgang. Maar degenen die de wind van de Heilige Geest in de zeilen hebben, varen voort zelfs als zij slapen.’

 

 

Pinkstergedicht 1937

(H. Teresia-Benedicta v/h Kruis – Edith Stein)

 
“De Helper, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid”
 
Wie ben Je, zacht licht?
Ben Je de straal die licht als de bliksem
vanaf de eeuwige verheven troon van de eeuwige Rechter,
die de nacht van de ziel als een dief binnendringt
die zichzelf niet kent? (Lc 12,39)
Barmhartig, maar ook meedogenloos,
dring Je tot in haar verborgen diepten door.
De ziel is bang voor wat ze van zichzelf ziet
en bewaakt zo in haar heilige vrees
voor het begin van alle wijsheid
wat van boven komt
en ons boven stevig ankert
bij Jouw handeling die ons opnieuw schept,
heilige Geest, straal die niemand kan tegenhouden!
 
Ben Jij de volheid van geest en kracht,
die het Lam de zegels laat verbreken
van de eeuwige boekrol van God? (Ap 5,7)
op Jouw bevel rijden de boodschappers van het oordeel
te paard door de hele wereld en scheiden
met de scherpe kant van het zwaard, het Koninkrijk van het licht
van die van de duisternis (Ap 6,2s).
De hemel zal nieuw zijn en nieuw de aarde (Ap 21,1),
En alles zal haar juiste plaats vinden
door Jouw zachte adem:
heilige Geest, overwinnende kracht!
 
“Het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen”
 
Wie ben Je, zacht licht dat me vervult
en de duisternis van mijn hart verlicht?
Ben Je de Meesterbouwer,
de bouwer van de eeuwige kathedraal
die zich vanaf de aarde verheft tot aan de Hemel?
Je geeft leven aan haar pilaren die zich opheffen,
hoog en recht, stevig en onbeweeglijk (Ap 3,12).
Getekend met de goddelijke en eeuwige Naam,
richten ze zich naar het licht en dragen de koepel,
die de heilige kathedraal afmaakt en kroont,
Jouw werk omhelst het hele universum:
Heilige Geest, Hand van God de Schepper.
 
Ben Jij het zachte liefdeslied
en heilige respect dat zonder einde weerklinkt
rond de Troon van de heilige Triniteit (Ap 4,8),
symfonie waarin de zuivere noot klinkt
die door elk schepsel wordt gegeven?
De harmonieuze klank,
het eenstemmige akkoord van de ledematen en het Hoofd (Ep 4,15),
waarin ieder op het toppunt van vreugde
de mysterieuze betekenis van zijn wezen ontdekt
en het laat opspringen met een jubelkreet,
vrijgemaakt
door deel te nemen aan zijn eigen opspringen:
heilige Geest, eeuwige jubel!
 

H. Teresa-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) (1891-1942),
karmelietes, martelares, co-patrones van Europa

 

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven