Gebedsteksten Holy Hour 9 januari 2019

Bij uw doopsel is de hemel opengescheurd. U bent de veelgeliefde van de Vader. Door U mogen ook wij ons goddelijk bemind weten, ook als wij dit niet goed begrijpen, ook zonder dat wij dat verdienen. Als wij liefhebben is dit omdat U ons het eerst hebt liefgehad. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons lief gehad en Zijn Zoon gezonden als offer voor onze zonden. U bent liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. We adore You

In de kracht van de Geest kwam U in Nazareth. In de synagoge vond U de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen vrijlating en aan blinden, dat zij zullen zien; om een genadejaar af te kondigen van de Heer. U zei: ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.’ Dank U voor woorden zo vol genade. Moge de heilige Geest ook hier en nu werkzaam zijn in ons midden. Veni Sancte Spiritus

De avond viel, U was alleen aan land. U zag dat uw leerlingen in de boot zich aftobden om vooruit te komen. Tegen het einde van de nacht kwam U te voet over het meer naar hen toe; U wilde hen voorbijgaan. Maar toen zij U zagen, meenden ze dat het een spook was en schreeuwden het uit. Maar U begon onmiddellijk met hen te spreken: “Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.” U klom in de boot en de wind ging liggen. Zij raakten buiten zichzelf van verbazing, zij waren door het gebeurde met de broden niet tot inzicht gekomen, hun geest was verblind. Wees stil en weet

Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden. Dan mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Lord, I want to be

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour : elke woensdagavond

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven