Gebedsteksten Holy Hour 5 dec 2018

Wij zijn naar U toe gekomen, maar U was eerst om naar ons uit te zien. Bij deze nieuwe advent willen wij bekennen: ik liet mijzelf bedriegen, langs duizend wegen ben ik uw liefde uit de weg gegaan, nu ben ik hier om mijn band met U te hernieuwen. Ik heb U nodig, red mij opnieuw, neem mij nogmaals vast in uw verlossende omhelzing. Nooit wordt U het moe mij te vergeven, door alles heen blijft U voor mij kiezen. Uw trouwe liefde schenkt mij een waardigheid die niemand mij kan ontnemen. We adore You

Uw genade kent geen grenzen, uw medelijden is onuitputtelijk. Uw grote trouw is iedere ochtend weer nieuw. ‘Ik ben van U’, zegt mijn hart, ‘U blijft mijn hoop.’ Goed bent U voor wie hoopt, voor ieder die U zoekt. Goed is het om in stilte te wachten op Uw redding. Bij U alleen verstilt mijn ziel, U bent mijn verwachting, mijn vrijheid, mijn eer. Op u blijf ik wachten een leven lang. Mon âme se repose

Twee blinden riepen: Zoon van David, heb medelijden met ons. U zei: geloof je dat Ik de macht heb dit te doen? U raakte hun ogen aan en zei: u geschiede naar uw geloof. Veel mensen kwamen naar U met kreupelen, blinden en verminkten, ze legden die aan uw voeten en U genas ze. U kreeg diep medelijden met die mensen omdat zij neerlagen als schapen zonder herder. Tot uw leerlingen zei U: gelukkig uw ogen om wat gij ziet. Profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien’ Heal me, O Lord

Gedreven door de heilige Geest heeft U het uitgejubeld: ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kinderen. Vervul ons met vreugde om wat U doet en om wat U gaat doen. U komt om ons te dopen met uw Geest. Laat uw Geest in deze advent licht schenken op onze weg. Veni sancte Spiritus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven