Gebedsteksten Holy Hour 4 maart 2020

→ en français   → in english

Dank U voor de vreugde met U samen te zijn, met U op weg te gaan. De wereld verdraagt Uw Godheid niet, ook niet de verkondiging van het evangelie. Zovelen van onze broeders en zusters worden vervolgd. Maar U bent trouw, U laat niet toe dat wij boven onze krachten worden beproefd. Met de beproeving schenkt U ook de uitweg, zodat wij haar kunnen doorstaan. Geef dat wij ons niet schamen voor U, maar dat wij ons deel dragen in het lijden voor het evangelie, door de kracht die U ons geeft.  Kyrie

Help ons het stil te maken in onszelf om naar U te kijken, naar U te luisteren en ons door U te laten beminnen. Om te begrijpen wie U voor ons wil zijn of wie U wil dat wij zijn voor U. Op de berg veranderde Uw gelaat van aanblik en werden Uw kleren verblindend wit. Uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is Mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem!  Lord Jesus, we adore You

Mijn Heer, U bent de enige! Kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb geen andere helper dan U en ik ga mijn leven op het spel zetten. Gedenk ons, Heer, openbaar U in het uur van onze nood. Geef mij moed en leg mij een gelukkig woord in de mond. Red ons door Uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan U, Heer.  Jesus, remember me

Geef dat ik nooit de dorst verlies naar U, naar Uw Liefde. Maak mij door deze aanbidding vrij van mijn afgoden en mijn ijdelheden. Doorgrond mij, Heer, ken mijn hart, ken alles ervan. Toets mij, weet van mijn verborgen gedachten. Behoed mij voor een verkeerde keuze, wijs mij de weg die mij leidt naar U.  Iedere nacht

Merci pour la joie d’être avec Toi, de marcher avec Toi. Le monde ne tolère pas Ta divinité, ni l’annonce de l’Evangile. Tant de frères et sœurs sont persécutés. Mais Tu es fidèle ; Tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, Tu nous donneras le moyen d’en sortir et la force de la supporter. Fait que nous n’avons pas honte de Toi. Mais que nous portons notre part dans la souffrance pour l’Evangile par la force que Tu nous donnes.  Kyrie

Aide nous à trouver le silence intérieur pour Te contempler, pour T’écouter et pour nous laisser aimer par Toi. Pour comprendre au plus profond de nous-mêmes qui Tu veux être pour nous et qui Tu veux que nous soyons pour Toi. Sur la montagne l’aspect de Ton visage changea et Ton vêtement devint d’une éclatante blancheur. Et une voix venant de la nuée, disait: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-Le!  Lord Jesus, we adore You

Mon Seigneur, c’est Toi le seul Dieu: viens à mon aide, car je suis seul, je n’ai pas d’autre secours que Toi, et je vais risquer ma vie. Tu fais tout ce que Tu as promis. Souviens-Toi, Seigneur ! Révèle-Toi au moment de notre détresse; donne-moi du courage. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux. Délivre nous par Ta main, viens me secourir car je suis seul, et je n’ai que Toi, Seigneur, Toi qui connais tout.  Jesus, remember me

Ne me laisse jamais perdre ma soif de Toi et de Ton amour. Par cette adoration, libère-moi de mes idoles et de mes vanités. Scrute-moi, mon Dieu et connais mon cœur; éprouve-moi et connais mes soucis. Vois donc si je prends le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin d’eternité.  Iedere nacht

Thank You for the joy to be with You, to walk with You. The world doesn’t accept Your Divinity, nor the proclamation of the gospel. So many brothers and sisters are persecuted. But You are faithful, You do not allow us to be tested beyond our power. With the test You also give the way out so that we can endure it. Grant that we are not ashamed of You, but that we bear our part in suffering for the gospel through the power that You give us. Kyrie

Help us to find inner silence, to contemplate You, to listen to You, to let us be loved by You. To understand deep inside who You want to be for us and who You want us to be for You. On a high mountain the appearance of Your face changed and Your clothes became dazzling white. And a voice came out of the cloud, saying:“This is My Son, My Chosen One; listen to Him!”  Lord Jesus, we adore You

O Lord, You are the only one! Help me, because I am alone and have no helper but You and I will risk my life. Remember us, Lord, reveal Yourself in the hour of our need. O God almighty, hear the voice of the despairing, save us from the hands of evildoers and save me from my fear. Because I am alone and have no one but You, Lord.  Jesus, remember me

Let me never lose my thirst for You and Your love. Let me adore You so that You can release me from my idols and my vanities. Search me, O God, and know the depths of my heart; test me and know my hidden thoughts. See if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting.  Iedere nacht

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven