Gebedsteksten Holy Hour 28 nov 2018

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden uw geboorte, uw dood en verrijzenis en de uitstorting van uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Dank voor de genaden die U ons schonk, uw zegeningen, uw tussenkomsten, voor elk verhoord gebed, voor elk teken van uw goedheid, voor alles wat we konden loslaten om vrij te zijn voor U. Dank voor de mensen die U op onze weg bracht. Thank you, Jesus

Uw daden zijn groot en wonderbaar, uw wegen rechtvaardig en waarachtig. Wie zou uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen U aanbidden. U heeft uw koningschap aanvaard. Laat ons blij zijn en juichen: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en Uw bruid heeft zich al klaargemaakt. Zij kreeg als bruidskleed smetteloos, blinkend lijnwaad; zinnebeeld van de goede daden van de heiligen. zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.’ Jesus, we adore You

Het goede werk dat in ons begonnen is, zult U ook voltooien. Maak onze liefde steeds rijker aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zullen wij ongerept en onberispelijk zijn wanneer U komt. Heer, ik wil een goed christen zijn, maar ik heb er de kracht niet toe. Daarom: denk aan mij in uw koninkrijk. U geeft altijd meer dan wij U vragen. Jesus, remember me

Zij zullen u oppakken en u vervolgen, iedereen zal jullie haten omwille van mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Blijf ten allen tijd waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren. Geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Blijf bij mij en waak hier met mij 

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven