Gebedsteksten Holy Hour 26 dec 2018

Welkom in ons midden, in onze wereld, in ons hart, ons leven, in onze verbondenheden. Als Zoon van de Allerhoogste bent U klein geworden, arm en zwak, uit liefde voor ons. U bent hier werkelijk aanwezig. U bent niet bang voor ons. U komt ons verlossen uit onze hoogmoed, uit onze onmacht om lief te hebben, te vergeven. In Uw geboorte zien wij hoe God ons bemint, onmetelijk en heel persoonlijk en U schenkt ons die liefde. Help ons, hier en nu, uw liefde aan te nemen en U uit te nodigen het centrum van ons leven te zijn. Jezus, ik houd van U

U bent licht, in U is geen spoor van duisternis, maar mensen hebben de duisternis liever dan het licht. Alles is door U ontstaan. U kwam in wat van U is, maar mensen hebben U niet aanvaard. Ieder die in U gelooft wordt kind van God. Uit uw volheid ontvangen wij genade op genade. Niemand heeft ooit God gezien, maar door U mogen wij God kennen. U bent de heerlijkheid van de Vader, vol genade en waarheid. Jesus, we adore You

U bent het Lam dat ons reinigt van alle kwaad, U maakt al onze zonden goed en ook die van heel de wereld. Niemand houdt zo heel persoonlijk van ons als U. Geef dat wij ons hart niet verliezen aan de dingen van de wereld, maar alleen aan U. Wij geven U ons hart, onze wil, ons geheugen, ons verstand, alles wat we zijn en hebben. Aanvaard ons in Uw Liefde. My heart belongs to You

Wie aanspraak maakt op verbondenheid met U moet leven juist zoals U geleefd hebt. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat, is nog in duisternis. Wie zijn broeder liefheeft blijft in het licht en komt niet ten val. Alles wat wij doen aan een broeder of zuster, is gedaan aan U, onze Heer en onze God. O Lord, help us to love

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven