Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 23 december 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Wij zien naar U uit om U welkom te heten in ons midden, in onze wereld. Als Zoon van de Allerhoogste bent U klein geworden, arm en zwak, uit liefde voor ons. U bent niet bang voor ons. U komt ons verlossen van onze hoogmoed, van onze onmacht om lief te hebben en te vergeven. U komt getuigenis afleggen van de waarheid. Help ons, hier en nu, uw liefde aan te nemen. O Heer, kom en wees het centrum van ons leven.  My heart belongs to You
 
Niemand houdt zo heel persoonlijk van ons als U. Geef dat wij ons hart niet verliezen aan de dingen van de wereld, maar alleen aan U. Wij geven U ons hart, onze wil, ons geheugen, ons verstand, alles wat we zijn en hebben. Aanvaard ons in Uw Liefde en maak ons nieuw.  Jezus, ik houd van U
 
Wij prijzen Uw Moeder zalig omdat zij heeft geloofd dat de woorden van God tot haar gesproken in vervulling zullen gaan. Dank U dat U haar hebt uitgekozen. Met haar juicht ons hart omdat U onze Verlosser bent, omdat God barmhartig is voor elkeen die Hem erkent iedere tijd opnieuw. Heersers ontneemt Hij hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Dank U ook voor Sint-Jozef. Geef dat wij hem in dit jaar een grotere plaats geven in ons hart.  With Mary
 
Maak dat wij onszelf met Kerstmis helemaal aan U kunnen geven, opdat U kan kijken met onze ogen, spreken met onze stem, werken met onze handen, gaan met onze voeten, denken met ons verstand en liefhebben met ons hart. U moet in staat zijn Uzelf helemaal in ons uit te leven. Kom, Heer, Jezus, en leef in ons.   I will live for You alone

 


 

Nous T’attendons et nous T’accueillons parmi nous, dans notre monde. Tu es le Dieu Très-Haut et Tu T’es abaissé, Tu T’es fait petit, Tu T’es fait pauvre et faible par amour pour nous. Tu n’as pas peur de nous. Tu viens nous sauver de notre orgueil, de notre incapacité d’aimer et de pardonner. Tu viens dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Aide-nous à accepter Ton amour, ici et maintenant. O Seigneur, viens et sois le centre de notre vie.  My heart belongs to You
 
Personne ne nous aime si personnellement comme Toi. Donne que nous ne perdions pas notre cœur à ce qui es du le monde, mais uniquement à Toi. Nous Te donnons notre cœur, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, tout ce que nous possédons. Accepte-nous en Ton amour.  Jezus, ik houd van U
 
Nous Te glorifions pour Ta Maman Bienheureuse car elle a cru que ce qui lui a été dit de la part de Dieu s’accomplira! Nous Te glorifions car Tu as porté Ton regard sur Ton humble servante. Avec Marie notre âme T’exalte car Tu es notre Sauveur. La bonté de Dieu s’étend de génération en génération sur ceux qui Le craignent. Il jette les puissants à bas de leurs trônes et Il élève les humbles. Nous Te rendons grâce aussi pour Saint Joseph. Fait que nous lui donnons plus de place en nos cœurs durant cette année.  With Mary
 
Fait que nous puissions nous donner entièrement à Toi à Noël, que Tu puisses voir avec nos yeux, parler avec notre voix, travailler avec nos mains, marcher avec nos pieds, penser avec notre esprit et aimer avec notre cœur. Tu peux Te livrer complètement à nous. Viens, Seigneur Jésus, et vis en nous.   I will live for You alone

 

 

We look forward to welcoming You into our heart, into our world. As Son of the Most High You have become small, poor and weak, out of love for us. You are not afraid of us. You come to save us from our pride, from our inability to love and forgive. You come to bear witness to the truth. Help us to accept Your love here and now. O Lord, come and be the center of our lives.  My heart belongs to You
 
Nobody can love us so personally as You do. Grant that we don’t lose our hearts to the things of the world, but only to You. We give You our heart, our will, memory and everything we have. Accept us in Your love. Make us new when You come.  Jezus, ik houd van U
 
We bless Your Mother for believing that the words of God spoken to her would be fulfilled. Thank You for choosing her, a humble servant. With her our hearts rejoice because You are our Savior, because God is merciful to everyone who recognizes Him every time. He brought down rulers from their throne, but He lifts up the humble. Thank You also for Saint Joseph. May we give him a bigger place in our hearts this year.  With Mary
 
Make that we can give ourselves completely to You at Christmas, that You can see with our eyes, speak with our voice, work with our hands, walk with our feet, think with our minds, and love with our hearts. You must be able to indulge yourself completely in us. Come, Lord Jesus, and live in us.  I will live for You alone

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
→ Liederen HOLY HOUR songs chansons

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven