Gebedsteksten Holy Hour 22 januari 2020

→ en français   → in english

Jezus, Lam van God, ons leed, onze smarten hebt U gedragen, al ons kwaad goedgemaakt in Uw liefde tot het uiterste, in het prijsgeven van Uzelf. U brengt vrede in de wereld, maar eerst in mijn hart. Zie mij aan, mijn duisternis, mijn moeilijkheden, mijn droefheid, mijn berouw. Ik vertrouw mij aan U toe, ik reken op U. Doe met mij zoals Uw Hart U dat ingeeft. Ik geloof in Uw Liefde voor mij.  Kyrie

Heilige Vader, Ik heb Uw Naam geopenbaard aan hen die U Mij had toevertrouwd. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor het kwaad. Laat hen allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, opdat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad. Vergeef ons onze eigen wegen die verdeeldheid brachten. Wij vragen om eenheid onder christenen en in de gezinnen.  Vader, maak ons één

De Geest deelt aan ieder Zijn gaven uit zoals Hij dat wil tot welzijn van allen. God heeft het lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn. Wanneer één deel lijdt, delen alle andere in het lijden; wordt één deel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde. Door de Eucharistie worden wij meer en meer Uw Lichaam, Uw Bloed. U bent het ene brood, U voedt ons om eensgezind voor elkaar te zorgen.  Lord Jesus, we adore You

Met groot verlangen heb ik op U gehoopt, U hebt U naar mij toegebogen, mijn roep om hulp gehoord. U hebt mijn oren geopend voor Uw stem en nu kan ik zeggen: hier ben ik, ik verlang Uw wil te doen. Heer, weiger mij Uw ontferming niet, laat Uw liefde en Uw trouw mij steeds behoeden. Wie bij U zijn geluk zoekt, zal vreugde vinden. Ik ben arm en zwak. Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer.  Iedere nacht

Jésus, Agneau de Dieu, Tu as porté nos souffrances, Tu T’es chargé de nos douleurs. Tu as enlevé la masse énorme de notre mal, par Ton Amour, jusqu’à l’extrême, en Te sacrifiant. Tu donnes la paix au monde, mais avant tout à nos cœurs. Regarde-moi, mes ténèbres, ma tristesse, ma contrition. Je me confie à Toi, tel que je suis. Laisse agir Ton Coeur. J’ai confiance en Toi. Je crois en Ton Amour pour moi.  Kyrie

Père saint, J’ai manifesté Ton Nom aux hommes que Tu M’as donné. Je ne Te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du Mauvais. Que tous soient un comme Toi, Père, Tu es en Moi et que Je suis en Toi, afin que le monde croie que Tu M’as envoyé et que Tu les as aimés comme Tu M’as aimé. Pardonne-nous nos propres chemins qui ont causé des divisions. Nous prions pour l’unité entre chrétiens et dans les familles.  Vader, maak ons één

L’Esprit accorde à chacun des dons personnels divers, comme Il veut en vue du bien de tous. Dieu a composé le corps en donnant plus d’honneur au membre qui en manque, afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Par l’Eucharistie nous devenons Ton Corps et Ton Sang. Tu es le pain unique, Tu es notre nourriture afin que nous prenions soin les uns des autres.  Lord Jesus, we adore You

Seigneur, Je T’ai attendu. Tu T’es penché vers moi, Tu as entendu mon cri. Tu m’as creusé les oreilles pour entendre Ta voix. Me voici, Mon Dieu, je veux faire ce qui Te plaît. Ne retiens pas loin de moi Ta miséricorde, que Ta fidélité et Ton Amour me préservent toujours. Qu’ils exultent de joie à cause de Toi, tous ceux qui Te cherchent! Je suis pauvre et humilié, Seigneur, pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur; mon Dieu, ne tarde pas !   Iedere nacht

Jesus, Lamb of God, You have come into the world to free it from the slavery of sin, taking humanity’s faults upon Yourself. You carried our suffering, our sorrows. By defenseless love, by sacrifying Yourself, You took away the enormous mass of our evil. You bring peace to the world, but first to our hearts. Look at me, at my darkness, my difficulties, my sadness, my remorse. Do with me as Your Heart desires. I entrust myself to You! I believe in Your love for me.  Kyrie

Holy Father, I have revealed You to those whom You gave Me. My prayer is not that You take them out of the world but that You protect them from the evil one. That all of them may be one, Father, just as You are in Me and I am in You. May they also be in Us so that the world may believe that You have sent Me and have loved them even as You have loved Me. Forgive us our ways that brought division. Grant unity to all Your disciples and to our families.  Vader, maak ons één

The Holy Spirit gives to each of us various personal gifts just as He chooses for the common good. God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body. If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it. Through the Eucharist we become Your Body and Blood. You are the one Bread, You nourish us to have equal concern for each other.  Lord Jesus, we adore You

I waited patiently for You, You turned to me and heard my cry. You have opened my ears. Here I am, I desire to do Your will. Do not withhold Your mercy from me, Lord; may Your love and faithfulness always protect me. May all who seek You rejoice and be glad in You; I am poor and needy; Lord, think of me. You are my help and my deliverer; You are my God, do not delay.  Iedere nacht

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven