Gebedsteksten Holy Hour 21 nov 2018

Hiertoe bent U geboren en hiertoe bent U in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. U bent het Lam op de troon, God die is, die was en die komt, trouwe getuige en de eerstgeborene van de doden. U hebt ons lief en U hebt ons van de zonden verlost door uw bloed, U hebt ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters voor uw God en Vader, wij prijzen U want groot is uw heerlijkheid. O Christe

In de hemel buigen allen zich voor U neer en met gouden schalen vol reukwerk – dat zijn de gebeden van de heiligen – zingen zij een nieuw lied: U bent waardig, want U bent geslacht en U hebt ons gekocht voor God met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. U zegt: Wie Ik liefheb, die bestraf en tuchtig Ik. Welaan, wees edelmoedig, kom tot inkeer! Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Holy is the Lord

U bent gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Altijd blijft U op zoek. U hebt dorst naar het hart van elke mens om iedereen thuis te brengen in de liefde van de Vader. U roept elkeen bij zijn eigen naam en zegt: kom snel naar beneden want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn. Leer ons U op te nemen in ons eigen huis, in het huis van ons hart, van ons leven, want U bent nederig en zachtmoedig en wij zullen rust vinden voor onze ziel. N’ai pas peur

Openbaring: U bent standvastig, u hebt zware lasten gedragen omwille van mijn Naam en u bent niet bezweken. Maar wat Ik tegen u heb is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven. Denk aan het woord dat u hebt ontvangen: bewaar het en bekeer u. Wie overwint hem zal Ik een wit steentje geven en op dat steentje staat een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Want Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven. Jesus, remember me

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven