Gebedsteksten Holy Hour 19 dec 2018

Overal ter wereld wacht de lege kribbe op U. U komt in alle eenvoud, nederigheid, tederheid. U wordt een klein kind, een stukje brood. Uw nederige goedheid wil ons raken. U dringt zich nooit met geweld aan ons op. Het beste wat ons in het leven kan overkomen is U te ontmoeten. U kijkt altijd naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen. Geef ons in deze kerstnoveen een open hart om U te ontmoeten en te luisteren naar wat U ons wil zeggen, ook als wij dit minder graag horen. Jésus, le Christ

In deze dagen willen wij U danken voor Uw Moeder, voor haar uitverkiezing, voor haar geloof. Zij geloofde dat Gods woorden aan haar tot vervulling zouden komen. Zij geloofde dat voor U niets onmogelijk is, dat U altijd de kracht bezit om te doen wat U zegt. Laat ons met uw moeder zeggen: mij geschiede naar Uw Woord. U bent onze Verlosser, iedere tijd opnieuw gaat Uw genade naar ieder die U erkent. Wij loven U. With Mary

Uw liefde is niet abstract, maar concreet en heel persoonlijk. Wij worden christen door U altijd weer te ontmoeten en ons door U te laten aankijken. Allen zijn wij geroepen tot vriendschap met U. U bent de Sterkere. Al zijn wij niet waardig de riem van uw sandalen los te maken, doop ons met Uw heilige Geest en met vuur. Laat Uw heilige Geest over ons komen en de kracht van de allerhoogste ons overschaduwen. Lord Jesus, we adore You

Uw liefde is onuitputtelijk. U zegt: Ik verheug Mij om u, door mijn Liefde maak Ik u nieuw. Wees niet bang. Maak dat wij ons met Kerstmis helemaal geven aan U, opdat U kan kijken met onze ogen, spreken met onze stem, werken met onze handen, gaan met onze voeten, denken met ons verstand en liefhebben met ons hart. U moet in staat zijn Uzelf helemaal in ons uit te leven. I will live for You alone

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven