Gebedsteksten “Holy Hour” 18 maart 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

Jezus, schenk mij het water van uw onuitputtelijke barmhartigheid, zodat ik mij door U bemind kan weten. Help mij mijn waterkruik achter te laten, alles wat schijnbaar belangrijk is, maar zijn waarde verliest in het licht van Uw liefde. De waarde van ons leven hangt niet af van wat mensen denken, maar van wat wij innerlijk bezitten. Laat ik U binnen in mijn leven, in mijn hart, mijn verbondenheden? Help mij in mijzelf te kijken: wat is het dat op mij drukt en mij van U verwijdert? Ik sta U toe alles uit mij te verwijderen wat uw liefde hindert. Breng orde in mijn leven. Laat mij Uw tederheid ervaren in mijn broosheid, in de pijn van mijn hart. Vervul mij met een vreugde die opwelt van binnenuit.  My heart belongs to You

De tollenaar bleef op een afstand, durfde zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij arme zondaar genadig. Deze ging gerechtvaardigd naar huis terug. Wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind zal er zeker niet binnengaan. Maak ons leven tot een teken, tot een gave van Uw liefde voor allen, ook voor de zwaksten en armsten.  Thank You, Jesus

Heer Jezus, hoe moeilijk is het om goed te bidden als het kwaad mij overweldigt en ik het niet langer kan verdragen. U die het diepste lijden hebt ervaren, U die er toen was, U bent bij mij, vandaag. U die tot het uiterste hebt kunnen volhouden, help mij om weerstand te bieden. U die leeft, kom en bid in mij door Uw heilige Geest. En terwijl ik mijn Calvarieberg bestijg, laat dan de adem van Uw verrijzenis mij doordringen. (gebed Asia Bibi)  Jesus, remember me

Ik bid U, Heer, op de voorspraak van de heilige Jozef, om bescherming tegen de heersende epidemie opdat zij geestelijk vruchtbaar mag zijn voor velen. Help alle dokters en verplegenden en allen die zich inzetten voor het begeleiden van zieken en kwetsbaren. Wij vragen ook om verlichting voor hen die in ons land moeten stemmen over de wetgeving rond begin en einde van het menselijk leven.  With Mary, we adore You… with Joseph, we adore You…

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven