Previous Article Next Article Gebedsteksten Holy Hour 13 november 2019
Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 november 2019

Gebedsteksten Holy Hour 13 november 2019 Posted on 13 november 2019

Help ons het stil te maken in ons hart, Leer ons alleen zijn met U, naar U kijken, naar U luisteren, tot U spreken. U weet wat ons bezighoudt, ons bezorgd maakt, ons verwart. Spreek tot ons hart. Laat het de warmte van uw liefde ervaren. U bent gekomen opdat wij leven zouden bezitten in overvloed. Uw wil ons laten delen in Uw eigen leven, in uw eigen Liefde. Het is uw vreugde te geven, ons te vervullen, U bent Gods goedheid en mensenliefde verschenen op aarde.

Aide nous à faire silence. Aide nous à être seul avec Toi. Apprends nous à Te regarder, à Te parler, à T’écouter. Tu sais qu’Il y a tant de choses qui nous occupent, nous tracassent, nous perturbent. Parle à notre cœur, qu’elle reçoit la chaleur de Ton amour. Tu es venu afin que nous ayons la vie, la vie en abondance. Ce qui fait Ta Joie, c’est de donner. En Toi, la bonté de Dieu et Son amour pour les hommes se sont manifestés.

Make silence in our hearts. Help us to stay alone with You. Help us to look at You, to listen to You, to speak to You. So many things are disturbing us. Speak to us so that our heart can feel Your tenderness. You have come to give us life, life in fullness. It is Your joy to give. In You the kindness and love of God appeared Lord Jesus, we adore You

U kent mij, U doorgrondt mij, U ziet mij waar ik ga of sta. U weet wat ik denk, wat ik voel. U let op al mijn wegen. Uw hand rust altijd op mijn schouder. In uw aanwezigheid, in uw blik wordt de geschiedenis van mijn leven de geschiedenis van uw liefde voor mij.

Tu m’as scruté, Tu me sonde. Tu connais mon coucher et mon lever; de loin Tu discernes mes projets; Tu surveilles ma route et mon gîte, tous mes chemins Te sont familiers. Derrière et devant, Tu me serres de près, Tu poses sur moi Ta main. En Ta présence, en Tes yeux je vois l’histoire de ma vie comme une histoire de Ton amour pour moi.

You have searched me, You know me. You know when I sit and when I rise; You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down; You are familiar with all my ways. You hem me in behind and before, and You lay Your hand upon me. In Your presence , in Your eyes, I understand the story of my life as the story of Your love for me. Jezus, ik aanbid U

U vraagt dat wij anderen hun fouten zouden vergeven. U zegt: al heb je maar geloof als een mosterdzaadje, als je tegen de moerbeiboom zegt: Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee, dan zou hij je gehoorzamen. U vraagt ons om altijd te bidden en niet op te geven want God verschaft spoedig recht aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen. Schenk ons de genade van een werkzaam geloof, opdat Uw Rijk mag komen.

Tu demandes de pardonner aux autres. Tu dis: Si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore: Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Tu nous demande de prier constamment et de ne pas se décourager car Dieu fait justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Il ne tarde pas. Donne nous la grâce d’une foie efficace afin que ton Règne vienne.

You command to forgive one another. You said: If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it will obey you. You want us to pray always and not to lose heart because God grant justice to his chosen ones who cry to Him day and night. He does not delay in helping them. Grant us the grace of an active faith, so that Your kingdom come. Jesus, I believe

Zij zullen u vastgrijpen en gevangen zetten omwille van Mij. Het zal voor u uitlopen op een getuigenis. Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan. Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Schenk troost en hoop aan wie vervolging lijden. Bemoedig ons hart met alle goeds in woord en daad. Bevrijd ons van boze lieden, want niet allen hebben geloof.

On vous arrêtera, on vous mettra en prison à cause de Moi. Ce sera pour vous l’occasion de témoigner à Mon sujet. Je vous donnerai Moi-même des paroles et une sagesse telles qu’aucun de vos adversaires ne pourra leur résister. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Donne réconfort et espérance à ceux qui souffrent la persécution; Remplis nos cœurs de courage pour pratiquer toujours le bien. Délivre nous des personnes qui sont mauvaises et méchantes. Car tous n’ont pas la foi.

They will seize you and persecute you all on account of My name and so you will bear testimony to Me. I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist. Not a hair of your head will perish. Give encouragement and hope at those who suffer persecution, strengthen our hearts in every good deed and word. Deliver us from wicked and evil people, for not everyone has faith.  Lord, I want to be a Christian

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour

Holy Hour

 

Secured By miniOrange