Gebedsteksten Holy Hour 12 dec 2018

U nodigt ons altijd uit tot U te komen. U bent zachtmoedig en nederig van hart. U laat 99 schapen achter om op zoek te gaan naar het éne verdwaalde want onze Vader wil niet dat één van de kleinen verloren gaat. U brengt ons bijeen als schapen die verstrooid waren. U hebt een bijzondere aandacht voor de zwaksten en de kleinsten. U vergeet onze zonden en U schenkt ons troost. Soms zijn we bang ons te laten troosten, ons te laten beminnen. Schenk ons het hart van een kind dat zich durft openen voor Uw Liefde. Jesus, we adore You

Ik heb je geschapen, Ik heb je gevormd, Ik heb je verlost, je geroepen bij je naam: jij bent van Mij. Trekt je door water, Ik ben bij je, moet je door vuur heen, je zal je niet verbranden, want Ik ben uw Redder; zo kostbaar ben jij in mijn ogen, zo waardevol: Ik heb je lief. Andere mensen geef Ik in jouw plaats. Wees niet bevreesd, want Ik ben bij je. Jouw zonen en dochters breng Ik terug van de uithoeken der aarde; N’ai pas peur

Uw onbevlekte Moeder heeft toegestaan dat God bezit nam van geheel haar wezen. Wij prijzen U om haar zuiverheid, haar nederigheid en haar trouwe liefde. Zij moge ons helpen groeien in die deugden dan kan God ook van ons wezen bezit nemen. Met Haar willen wij al onze wensen bij God brengen in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. Dan kan de vrede van God ons hart en onze gedachten behoeden in U, Onze Heer. With Mary

Wij verwachten U met Kerstmis als vorst van Vrede. Eens komt de dag dat de zuigeling speelt bij het hol van de adder en het kind zijn hand uitstrekt naar het nest van de slang. Dan zal niemand nog kwaad doen of verderfelijk handelen, want de kennis van Uw liefde zal de wereld vervullen, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt. Dit mag onze hoop zijn. Ook wie jong is wordt moe en raakt uitgeput, maar wie hopen op U, vernieuwen hun kracht, slaan hun vleugels uit als adelaars. Uw Geest moge dit in ons bewerken. Jésus, Toi qui a promis

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven