Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 10 juni 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

Wij aanbidden U om de liefde waarmee U bij ons wou blijven in de Eucharistie, om Uw vurig verlangen om ook deze avond met ons te zijn. Zoon van God, Veelgeliefde van de Vader, Doper met de heilige Geest, U bent verborgen in deze kleine Hostie. Mysterie van liefde. U was rijk, maar bent arm geworden voor ons. U heeft zichzelf tot brood gemaakt om onze honger te stillen, onze honger naar liefde, onze honger naar U. Wij geloven in U, wij aanbidden U.  We adore You

Wij hebben U zo nodig. U weet hoe wij onderworpen zijn aan duisternis, zwakheden, passies en hoe onze vijanden ontelbaar zijn. Daarom wou U ons niet als wezen achterlaten. Daarom wou U verblijven in elke hostie, om het Leven te zijn van ieder van ons. Zo kunt U onze vijanden op de vlucht slaan en voor ons zijn: Licht, Sterkte en Hulp in alles. Wij kunnen U niet missen. Dank voor Uw nabijheid. Dank voor elke keer dat wij U mochten ontvangen in de Communie.  Qui mange ma chair

De Eucharistie is Uw Lichaam voor ons gegeven. Geen andere kracht ter wereld kan zo goed onze harten omvormen. Door de kracht van Uw Lichaam en Uw Bloed zal alles weer worden opgebouwd. Laat ons leven verweven zijn met de Eucharistie. Daar leren wij hoezeer God ernaar verlangt ons lief te hebben en hoezeer Hij dorst naar onze liefde voor Hem en naar de wederliefde van elk mensenhart. Heer, schenkt ons in de Eucharistie het verlangen om Uw dorst te lessen.  Jezus, ik houd van U

Geef dat wij U toestaan in ons te werken, met Uw kracht, met Uw liefde. Geef dat U Uw leven ten volle in ons kan uitleven; kom kijken met onze ogen, spreken met onze tong, werken met onze handen, stappen met onze voeten, denken met ons verstand en liefhebben met ons hart. Wij bieden U ons leven aan. Neem ons aan in Uw liefde.  Thank You, Jesus

 

 

Nous T’adorons pour l’amour avec lequel Tu as voulu rester avec nous dans l’Eucharistie, pour Ton ardent désir d’être avec nous ce soir. Toi, bien-aimé du Père, qui nous baptise avec le Saint-Esprit, Tu es caché dans cette petite hostie. Mystère d’amour. Tu étais riche, mais Tu es devenu pauvre pour nous. Avant de mourir sur la croix, Tu T’es fait le Pain de la Vie pour satisfaire notre faim, notre faim d’amour, notre faim de Toi. Nous croyons en Toi, nous T’adorons.  We adore You

Nous avons si grand besoin de Toi. Tu sais comment nous sommes soumis aux ténèbres, aux faiblesses, aux passions et comment nos ennemis sont innombrables. C’est pourquoi Tu ne voulais pas nous laisser orphelins et seuls. Tu veux rester dans chaque Hostie pour être la Vie de chacun de nous, pour être notre Lumière, notre Force, notre Aide en tout! Nous ne pouvons vivre sans Toi. Merci pour Ta proximité, pour chaque fois qu’on a pu Te recevoir dans la Sainte Communion.  Qui mange ma chair

L’Eucharistie est Ton Corps qui s’est donné pour nous. Il n’y a rien de plus puissant au monde pour transformer nos cœurs. Par la puissance de Ton Corps et de Ton Sang tout va être reconstruit. Que notre vie sois tissé de l’Eucharistie. Par l’eucharistie nous apprenons l’ardent désir de Dieu de nous aimer et aussi Sa soif d’être aimé par nous et par chaque coeur humain. Donne-nous dans l’eucharistie le désir d’étancher Ta soif.  Jezus, ik houd van U

Fais que nous Te permettions d’agir en nous, avec Ta force, avec Ton amour. Que Tu puisses vivre pleinement Ta vie en nous. Viens voir avec nos yeux, parler avec notre langue, travailler avec nos mains, marcher avec nos pieds, penser avec notre tête et aimer avec notre cœur. Voici l’offrande de nos vies. Accepte-nous dans Ton Amour.  Thank You, Jesus

 

 

We adore You for the love with which You wanted to stay with us in the Eucharist, for Your ardent desire to be with us this evening. You, most beloved Son of God, You who baptizes us with the Holy Spirit, You are hidden in this little Host. Mystery of love. You were rich, but You became poor for us. Before You died You made yourself bread to satisfy our hunger, our hunger for love, our hunger for You. We believe in You, we adore You.  We adore You

We need You so much. You know the obscurities of this world, our passions and the weaknesses to which we are subject and how many are our enemies. That’s why You didn’t want to leave us orphaned and alone. You want to stay in every Host, to be the Life of each of us and put to flight our enemies; to be our Light, Strength and Help in everything. We can’t live without You. Thank You for Your closeness, for everytime we might receive You in the Holy Communion.  Qui mange ma chair

The holy Eucharist is Your Body given for us. There is no other force in this world so powerful to transform our hearts. By the power of Your Body and Blood everything will be restored. May our life be woven with the Eucharist. In the Eucharist we learn how much God thirsts to love us and how He thirst for our love and for the love of souls in return. Lord, in the Eucharist, give us the desire to quench Your thirst.  Jezus, ik houd van U

Grant that we allow You to work in us, with Your strength, with Your love. Grant that You can live Your life to the fullest in us; come see with our eyes, speak with our tongue, work with our hands, walk with our feet, think with our mind and love with our heart. We offer You our life. Receive us in Your love.  Thank You, Jesus

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven