Gebedsteksten Holy Hour 10 april 2019

Een vrouw betrapt op overspel werd bij U gebracht. U zei: wie zonder zonde is werpe de eerste steen op haar. Allen dropen af. U bleef alleen met de vrouw. U zei: heeft niemand u veroordeeld? ook Ik veroordeel u niet. Ga en zondig van nu af niet meer. Ook wij staan alleen met U. U kijkt ons aan. U schenkt ons onze persoonlijke waardigheid. U stelt ons in staat ons leven te veranderen en een nieuwe weg te gaan.

On T’emmenais une femme surprise en adultère. Tu dis : Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre. Tous se retirèrent. Tu restais seul avec Lui. Tu lui dit : Personne ne t’a condamnée? Moi non plus, Je ne te condamne pas : va, et désormais ne pèche plus. Nous voici seul avec Toi. Tu nous regardes, Tu nous rétablis dans notre dignité personnelle. Tu nous rends capable de changer notre vie et de prendre des chemin neufs.

They brought in a woman caught in adultery. You said: Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. All went away. Only You were left with the woman. You asked: Has no one condemned you? Neither do I condemn you. Go now and leave your life of sin.” We also stay alone with You. You look at us. You grant us our dignity of a person. You enable us to change our life and walk in a new way. Kyrie

U kennen gaat alles te boven. Om U mogen wij alles prijsgeven, om één te zijn met U door het geloof. Ik wil U kennen, de kracht van Uw opstanding gewaarworden en de gemeenschap met Uw lijden, ik wil steeds meer op U gelijken in Uw sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Mocht ik met U verbonden blijven in liefde en in trouw.

Te connaître est le bien suprême. A cause de Toi on peut perdre tout, pour être trouvé en Toi par la foi. Je veux Te connaître et la puissance de Ta résurrection et la communion à Tes souffrances, je veux devenir semblable à Toi dans Ta mort, afin de parvenir à la résurrection. Que, Seigneur, je choisi Ta volonté, je veux être un homme de l’alliance.

Knowing You is the surpassing value. For Your sake we may suffer the loss of all things, to be found in You by faith. I want to know You and the power of Your resurrection and the sharing of Your sufferings by becoming like You in Your death. Yes, I chose for Your will, I want to be faithful to You. Jesus, we adore You

Uw liefde voor mensen gaat ons begrip te boven. Wij kunnen ze enkel overwegen, ze aanvoelen, erover wenen van vreugde. Help ons geloven dat U ons uitzinnig liefhebt en vreugde met ons wil beleven, dat U ons hart kunt veranderen om Uw Liefde te ontvangen. U hebt ons niet uitgekozen omdat wij sterker zijn dan anderen, maar omdat wij zwakker zijn. U zegt: Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet?

Ton Amour pour l’humanité est inexplicable. On peut seulement le penser, le ressentir et pleurer de joie. Aide nous à croire que Tu peux changer nos cœurs afin d’accepter que Tu nous aime, que Tu veux partager la joie avec nous. Tu ne nous as pas choisie parce que nous sommes plus fort, mais parce que nous sommes plus petit. Tu dis: Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d’autrefois. Voici que Moi Je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne; ne le reconnaîtrez-vous pas?

The love that you have for us cannot be explained. We only can think of it, feel it and weep of joy for it. Help us to believe that You can change our hearts in order to accept your love. You have not chosen us because we are the most powerful. But because we are smallest of all. You say: Forget the former things; do not dwell on the past. See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? O Christe Domine Jesu

Men hield een maaltijd tot uw eer; Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde uw voeten en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas vroeg: waarom is die olie niet verkocht om het geld aan de armen te geven? U zei: laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen heb je altijd bij u, Mij niet altijd.

On offrit un dîner en ton honneur : Marie prit alors une livre d’un parfum de nard pur de grand prix; elle oignit tes pieds, les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de ce parfum. Judas dit: Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour les donner aux pauvres? Tu dis: Laisse-la! Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais Moi, vous ne M’avez pas pour toujours.

They gave a dinner for You. Mary took a pound of costly perfume made of pure nard, anointed Your feet and wiped them with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Judas said: Why was this perfume not sold and the money given to the poor? You said: Leave her alone. She bought it so that she might keep it for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have Me. With Mary

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour 

 

Holy Hour : elke woensdagavond

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven