Elke vrijdagochtend GEBEDSUUR voor VREDE : Eucharistische aanbidding 9u30 – 10u30

Elke vrijdagochtend Eucharistische aanbidding

in de Karmelietenkerk te Gent

van 9u30 tot 10u30

Met bijzondere intentie de vrede in de wereld.

Iedereen welkom

  

Naar aanleiding van het conflict in het Heilig Land roept paus Franciscus gelovigen van alle kerken en wereldgodsdiensten op om op VRIJDAG 27 OKTOBER deel te nemen aan een gebedsdag voor vrede. We geven hierbij de vertaling van een gebed dat Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, heeft geschreven.

 

God van gerechtigheid en mededogen,

Wij roepen tot U voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land. Voor uw geliefde kinderen, Israëli’s en Palestijnen, die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven. Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen. Voor wie beelden zagen die voor altijd op hun netvlies gebrand staan. Voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws. Voor wie de hoop elke dag kleiner wordt. Heer, ontferm U.

Voor jonge mannen en vrouwen, die zich klaarmaken voor het front en de last dragen van wat anderen hebben gedaan of van wat van hen zal worden gevraagd. Heer, ontferm U.

Voor de burgerbevolking in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever: dat ze beschermd worden, dat elk mensenleven telt
en gekoesterd en herinnerd wordt. Heer, ontferm U.

Voor gewonden en voor hen die hun leven lang littekens zullen dragen. Voor wie wanhopig op zoek zijn naar medische verzorging waar die niet te vinden is. Heer, ontferm U.

Voor dokters en hulpverleners, die hun eigen leven op het spel zetten om dat van anderen te redden. Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen en geweld met geweld beantwoorden. Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid voor hun medemensen. Heer, ontferm U.

Voor vredestichters, wier verbeelding groot genoeg is om andere wegen voor te stellen. Dat ze kunnen spreken en handelen én gehoord worden. Heer, ontferm U.

Almachtige en liefdevolle God, Gij hebt beloofd dat er een dag komt waarop zwaarden omgesmeed worden tot ploegijzers. Kom ons nabij in onze nood en breng vrede over dit geteisterde land.

Amen.

 

  

Op 25 maart 2022 werd het → TOEWIJDINGSGEBED (pdf) voorgebeden waarmee onze Paus vraagt om onze wereld en vooral Rusland en Oekraïne toe te wijden aan Maria’s Onbevlekte Hart. De Paus vraagt aan de priesters om zich met de gelovigen hierbij aan te sluiten.

 

TOEWIJDING VAN RUSLAND EN OEKRAÏNE
aan het Onbevlekte Hart van Maria door paus Franciscus, Sint- Pietersbasiliek op 25 maart 2022

 

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving keren wij ons tot u. Als Moeder houdt u van ons en kent u ons: geen enkele zorg van ons hart is voor u verborgen. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben we uw waakzame zorg en uw vredige aanwezigheid mogen ervaren! U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Vredevorst.
Toch zijn we van dat pad van vrede afgedwaald. We zijn de les vergeten die is getrokken uit de tragedies van de vorige eeuw, het offer van de miljoenen die in wereldoorlogen zijn gevallen. We hebben de verbintenissen die we als gemeenschap van naties hebben gedaan, genegeerd. We hebben de dromen van de mensen over vrede en de hoop van de jongeren verraden. We werden ziek van hebzucht, we dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, we werden onverschillig en verstrikt in onze egoïstische behoeften en zorgen.
We kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, onschuldige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. We zijn niet langer de hoeders van onze buren en rentmeesters van ons gemeenschappelijke huis. We hebben de tuin van de aarde met oorlog verwoest en door onze zonden hebben we het hart gebroken van onze hemelse Vader, die verlangt dat we broeders en zusters zijn. We werden onverschillig voor iedereen en alles behalve onszelf.
Nu roepen we met schaamte uit: Vergeef ons, Heer! Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze worstelingen en zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar met liefde naar ons blijft kijken, altijd klaar om ons te vergeven en ons op te richten tot nieuw leven. Hij heeft u aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de hele mensheid. Door Gods genadige wil ben je altijd bij ons; zelfs in de meest moeilijke momenten van onze geschiedenis, bent u er om ons met tedere liefde te leiden.
Wij wenden ons nu tot u en kloppen aan de deur van uw hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. In elk tijdperk maakt u zich aan ons bekend en roept ons op tot bekering. Help ons op dit donkere uur en schenk ons ​​uw troost. Zeg nog eens tegen ons: “Ben ik hier niet, ik die je moeder ben?” U bent in staat om de knopen van ons hart en van onze tijd los te maken. In u stellen wij ons vertrouwen.
We zijn ervan overtuigd dat u, vooral op momenten van beproeving, niet doof zult zijn voor onze smeekbede en ons te hulp zult komen. Dat is wat u deed in Kana in Galilea, toen u tussenbeide kwam bij Jezus en hij de eerste van zijn tekenen deed. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te bewaren, zei u tegen Hem: “Ze hebben geen wijn.” Nu, o moeder, herhaal die woorden en dat gebed, want in onze eigen tijd is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broederlijkheid is vervaagd. We zijn onze menselijkheid vergeten en hebben het geschenk van vrede verspild. We openden ons hart voor geweld en vernielzucht.
Wat hebben we uw moederlijke hulp hard nodig! Daarom, o Moeder, hoor ons gebed. Ster der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van oorlog. Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoening. Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld. Elimineer haat en de dorst naar wraak, en leer ons vergeving. Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens. Koningin van de Rozenkrans, laat ons beseffen dat we moeten bidden en liefhebben. Koningin van de menselijke familie, laat mensen het pad van broederschap zien. Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.
O Moeder, moge uw droevige smeekbede onze verharde harten beroeren. Mogen de tranen die u voor ons vergoot, deze vallei, verdroogd door onze haat, opnieuw laten bloeien. Moge uw gebed, te midden van het gedonder van wapens, onze gedachten naar vrede richten. Moge uw moederlijke aanraking degenen die lijden en vluchten voor de regen van bommen kalmeren. Moge uw moederlijke omhelzing degenen troosten die gedwongen zijn hun huizen en hun geboorteland te verlaten. Moge uw Bedroefd Hart ons tot medeleven bewegen en ons inspireren om onze deuren te openen en te zorgen voor onze broeders en zusters die gewond zijn en terzijde geschoven.
Heilige Moeder van God, terwijl u onder het kruis stond, zei Jezus, die de leerling aan uw zijde zag: “Ziedaar uw zoon.” Zo heeft hij ons allemaal aan u toevertrouwd. Tegen de leerling, en tegen ieder van ons, zei hij: “Ziedaar, uw moeder.” Moeder Maria, we willen u nu verwelkomen in ons leven en onze geschiedenis. Op dit uur staat een vermoeide en radeloze mensheid met u onder het kruis, die zich aan u moet toevertrouwen en zich door u aan Christus moet toewijden.
De mensen van Oekraïne en Rusland, die u met grote liefde vereren, wenden zich nu tot u, terwijl uw hart klopt van mededogen voor hen en voor al die volkeren die zijn gedecimeerd door oorlog, honger, onrecht en armoede.
Daarom, Moeder van God en onze Moeder, aan uw Onbevlekt Hart, vertrouwen en wijden wij onszelf, de Kerk en de hele mensheid, vooral Rusland en Oekraïne, plechtig toe. Aanvaard deze daad die we met vertrouwen en liefde uitvoeren. Geef dat oorlog mag eindigen en vrede zich over de hele wereld zal verspreiden. Het “Fiat” dat uit uw hart is ontstaan, opende de deuren van de geschiedenis voor de Vredesvorst. We vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede weer zal aanbreken. Aan u wijden wij de toekomst van de hele menselijke familie, de behoeften en verwachtingen van elk volk, de zorgen en hoop van de wereld.
Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van vrede terugkeren om onze dagen te kenmerken. Onze Lieve Vrouw van het “Fiat”, op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de harmonie die van God komt.
Moge u, onze “levende fontein van hoop”, de droogte van ons hart water geven. In uw schoot werd Jezus vlees; help ons om de groei van gemeenschap te bevorderen. Ooit betrad je de straten van onze wereld; leid ons nu op de paden van vrede. Amen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven