‘Gebedsavond’ 7 januari 2021 : teksten van Frère Laurent en Thérèse van Lisieux

Karmelitaanse teksten voor 7 januari 2021

Hoewel er geen gebedsdiensten gehouden worden geven wij jullie toch wat voedsel voor persoonlijk gebed en bezinning.
 

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen.

De avond voor zijn lijden heeft Jezus gestreden in gebed. Hij waakte over ons het ganse voorbije jaar. Laten we ons ook voor dit nieuwe jaar toevertrouwen aan Zijn waakzame, biddende liefde. Met het vooruitzicht op het feest van het doopsel van de Heer, overwegen wij eerst → de geheimen van het licht

Enkele losse aanbevelingen van frère Laurent:

Laten wij onze ziel voeden door een hoge opvatting over God te koesteren. Dan zullen wij er vreugde in vinden bij God te zijn. Laten we ons geloof levendig maken. Wat is het droevig dat wij maar zo weinig geloof hebben. Met God moest je heel eenvoudig omgaan en gewoonweg met Hem praten door Hem om hulp te vragen bij alle gebeurlijkheden, al naargelang die zich voordeden. God bleef niet in gebreke die hulp ook te geven want dat had hij vaak genoeg ondervonden.
 
In het begin moet je trouw zijn in je optreden en in het verzaken aan je eigenliefde. Maar naderhand krijg je alleen maar onuitsprekelijke vreugde. Er is in het geheel geen schranderheid of kennis voor nodig om naar God toe te gaan maar alleen maar een hart dat vastbesloten is om zich helemaal met Hem bezig te houden of voor Hem te werken en Hem alleen lief te hebben. Alleen dit is nodig: ons ervan bewust zijn dat God innerlijk altijd in ons tegenwoordig is en ons dan onophoudelijk tot Hem wenden. Hem om Zijn bijstand te vragen opdat we Zijn wil zouden leren kennen in dingen waar wij niet goed raad mee wisten. Voor de dingen die Hij van ons vraagt en waar we wel mee uit de voeten kunnen vragen we zijn bijstand om ze tot een goed einde te kunnen brengen. Wij moeten die de Heer aanbieden voordat wij ermee begonnen en Hem na afloop dankzeggen dat wij die voor Hem mochten afmaken. In dit voortdurende gesprek blijf je dan ook bezig met God onophoudelijk te prijzen, te aanbidden en lief te hebben omwille van Zijn oneindige goedheid en volmaaktheid.

Tenslotte nog enkele voorbeelden uit zijn eigen leven:

Hij richtte zich altijd tot God als er zich een gelegenheid voordeed om een of andere deugd te beoefenen en hij zei Hem dan: ‘Mijn God, ik zou dat niet kunnen doen als U er niet voor zorgt dat ik het doe’. En dan kreeg hij altijd meteen de krachten om het te doen en zelfs meer dan dat. Wanneer hij tekort was geschoten, beperkte hij er zich toe zijn fout toe te geven en dan zei hij aan God: ‘Als U mij mijn gang laat gaan, zal ik altijd verkeerd doen. Het is uw zaak om mij te beletten dat ik val en te verbeteren wat niet goed is.’ Daarna maakte hij zich geen zorgen meer over zijn fout.
 
Ik ben opgehouden met mijn devotiepraktijken en gebeden die niet worden voorgeschreven en ik ben er alleen maar op uit om mij steeds in Zijn heilige tegenwoordigheid te houden. Ik blijf daarin door een eenvoudige aandacht en een algemene liefdevolle blik op God, of liever gezegd: door een onderhoud dat stil en zonder woorden plaatsvindt tussen de ziel en God en dat als het ware steeds doorgaat. Dat geeft mij soms innerlijke blijdschap en vreugde, vaak ook uiterlijk zelfs en zo sterk dat ik wel gedwongen word om uiterlijk iets kinderachtigs te doen, wat meer weg heeft van dwaasheid dan van godsvrucht.

 

Enkele gebeden van de heilige Thérèse:

O God, verborgen in het tabernakel, het is mijn geluk elke avond dicht bij U te komen, om U te danken voor de genaden die u mij hebt geschonken en om vergeving te vragen voor de fouten die ik heb begaan. O Jezus! Wat zou ik gelukkig zijn indien ik echt trouw was geweest, maar helaas! Dikwijls ben ik ’s avonds bedroefd omdat ik aanvoel dat ik beter had kunnen beantwoorden aan uw genaden. Was ik meer met U verbonden geweest en liefdevoller jegens mijn medezusters, meer nederig en meer verstorven, dan zou ik minder moeite hebben om mij in het gebed met U te onderhouden. Maar toch, o mijn God, verre van mij te ontmoedigen bij het zien van mijn ellende, kom ik tot U met vertrouwen en ik herinner mij dat het niet de gezonden zijn die een dokter nodig hebben, maar de zieken. Ik smeek u dus mij te genezen, mij vergeving te schenken.
 
Ik wil mij in herinnering brengen dat diegene aan wie veel is vergeven, ook meer liefde moet betuigen. Ik bied U al mijn hartkloppingen aan als zovele akten van liefde en eerherstel en ik verenig ze met Uw oneindige verdiensten. Ik smeek je, mijn goddelijke Bruidegom, kom zelf orde brengen in mijn ziel, kom en handel zonder rekening te houden met mijn weerstand. Ik wens immers geen andere wil meer te hebben dan die van U; en morgen zal ik met de hulp van Uw genade een nieuw leven beginnen waarvan elk ogenblik een acte van liefde zal zijn en van voorbijzien aan mijzelf. Als de laatste avond van mijn leven zal zijn aangebroken, dan zal voor mij de dag beginnen van de eeuwigheid waarop de zon nooit meer ondergaat en waar ik van de strijd in deze ballingschap zal kunnen uitrusten aan Uw goddelijk Hart.
 
Mijn God, ik dank U voor alle genaden die U mij hebt gegeven, in het bijzonder, dat U mij door de smeltkroes van het lijden liet gaan. Ik wil alleen werken uit liefde voor U, met als enig doel U plezier te doen, Uw Hart te troosten en zielen te redden die U eeuwig zullen liefhebben.
 
Ik zou U willen troosten voor de ondankbaarheid van mensen en ik smeek U: ontneem mij de vrijheid U te mishagen. Als ik uit zwakheid toch nog af en toe val, laat Uw Goddelijke blik dan dadelijk mijn ziel louteren en al mijn onvolmaaktheden verteren zoals het vuur alles verteert en omvormt in zichzelf.
 
O mijn God, ik verlang ernaar U lief te hebben en te maken dat ook anderen U liefhebben. In de dagen van Uw sterfelijk leven hebt U gezegd: ‘al wat je in mijn naam aan mijn Vader vraagt, zal Hij je geven.’ Ik ben dus zeker dat U mijn verlangen zal verhoren. Ik weet het, mijn God, hoe meer u wilt geven, hoe meer U doet verlangen. En ik voel in mij onmetelijke verlangens en het is met vertrouwen dat ik U vraag: kom bezit nemen van mijn ziel. Blijf in mij zoals in het tabernakel, verwijder U nooit van Uw kleine hostie.
 
U hebt mij door Uw machtige adem in het leven geroepen. Ik wil mij altijd door in Uw aanwezigheid houden, er mijn vreugde in vinden U mijn Vader te noemen en Uw kind te zijn. In Uw armen vrees ik geen enkele storm. Mijn enige wet is de volkomen overgave. Ik wil rusten aan Uw Hart, heel dicht bij Uw Gezicht. Ik wil naar U glimlachen wanneer U zich verbergt om mijn geloof te beproeven. Ik wil het uithouden in afwachting dat U mij nog eens aankijkt.

 

 

 

Mysteries van het Licht

 

1ste mysterie van het licht: Jezus laat Zich dopen in de Jordaan:  Hij laat zich onderdompelen in alle menselijke ellende. Hij ziet de hemel openscheuren en de Geest, als een duif, op Hem neerdalen. Uit de hemel klonk een stem: ’Gij zijt mijn veelgeliefde Zoon, in U vindt Ik mijn vreugde.’ Door het doopsel worden wij Gods aangekomen kinderen, broeders en zusters van Jezus. Door Hem zijn ook wij koning, priester en profeet. Vragen wij Maria om het geloof in ons kind-zijn van God.
 
2de mysterie van het licht: Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana: Door tussenkomst van Maria openbaart de Vader aan de leerlingen de Godheid van zijn Zoon. Moge Maria ook ons bemoedigen om onze eigen zending met gezag uit te oefenen. En laten we dan horen hoe zij ons zegt: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal!
 
3de mysterie van het licht: “Het Rijk Gods is nabij, bekeert u en gelooft in de blijde boodschap”: Zo begint Jezus zijn verkondiging in Galilea. Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe kunnen zij iemand aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kunnen ze over iemand horen, als niemand Hem verkondigt? En hoe kunnen zij verkondigen, als ze niet zijn gezonden? Het is zoals de Schrift zegt: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen.’ Vragen wij aan Maria, de koningin van de apostelen, om vrijmoedigheid in het getuigen.
 
4de mysterie van het licht: Jezus wordt voor de ogen van de leerlingen van gedaante veranderd:  Zijn gelaat begon te stralen als de zon en Zijn kleren werden glanzend als het licht. Een stem sprak: ‘dit is mijn veelgeliefde. Luistert naar Hem.’ Jezus zorgt ervoor dat wij de nodige Thabormomenten mogen beleven om stand te kunnen houden in de Calvarie-momenten. Moge Maria ook daarvoor bidden.
 
5de mysterie van het licht: De Instelling van de Eucharistie:  Jezus zegt: ‘Wie mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.’ De pastoor van Ars ‘ zei: ‘Wie communiceert, verliest zich in God, zoals een druppel water in de oceaan. Men kan ze niet meer scheiden.’ Door onze overgave aan Jezus kunnen wij zijn honger stillen en zijn dorst lessen.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 7 april 2022

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven