Gebedsavond 4 april 2024 : teksten van Johannes van het Kruis en Zuster Elisabeth

De leerlingen waren vervuld van vreugde, Alleluia,
bij het zien van de Heer, Alleluia.

 
Met de leerlingen van Emmaus bidden wij: Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag loopt ten einde. We mogen hier met ons hart bij de Heer zijn, wakend en dankbaar voor zijn altijd werkzame liefde. Wij overwegen → de glorierijke geheimen
 
Johannes van het kruis
 
Johannes van het kruis leert ons God vinden in het geloof en de liefde meer dan in wat wij van God kunnen voelen, kennen of gewaarworden. Hij schrijft: In dit leven kan men deelachtig worden aan grootse mededelingen van God en aan zijn verheven tegenwoordigheid; zij kan een diepe en voortreffelijke kennis van Hem verwerven, maar toch is dit niet wezenlijk God. Het kan zelfs niet met Hem vergeleken worden. Hij blijft in waarheid voor de ziel nog steeds verborgen. Ondanks al dat verhevene moet de ziel Hem daarom altijd beschouwen als iemand die verborgen is. Want ook al ontvangt men verheven mededelingen en al heeft men het gevoel dat Hij aanwezig is, toch vormt dit geen zeker bewijs voor zijn genaderijke tegenwoordigheid. Evenmin is dorheid en afwezigheid van dit alles een zeker teken dat Hij niet in de ziel aanwezig is. Deze dorstende ziel moet haar Bruidegom vinden. In dit leven moet zij voor zover dit mogelijk is zich in liefde met Hem verenigen. Met de druppel die zij van Hem in dit leven kan proeven moet zij haar dorst naar Hem levend houden. Daarom is het goed dat wij haar antwoord geven en haar de plaats tonen waar Hij absoluut zeker verborgen is. Daar zal zij Hem zeker vinden, zo volkomen en genotvol als in dit leven mogelijk is. Dan gaat zij tenminste niet tevergeefs ronddolen. De Zoon van God is samen met de Vader en de heilige Geest op verborgen wijze in de binnenste kern van de ziel aanwezig en wel wezenlijk. In diepe ingetogenheid moet zij tot zichzelf inkeren, zodat alle dingen voor haar zijn alsof zij niet bestonden. Daarom zei Augustinus: Ik vond U niet buiten mij, Heer, omdat ik U buiten mij verkeerd zocht, want U was binnen. Binnenin de ziel is God dus verborgen. U bent wel de mooiste onder alle schepselen, o ziel. U verlangt zo de plaats te kennen waar uw Beminde verblijft, zodat u Hem kunt zoeken en u met Hem verenigen! En nu wordt u al gezegd dat u zelf het vertrek bent waarin Hij verblijft en het toevluchtsoord en de schuilplaats waar Hij verborgen is. Het moet wel een reden tot grote voldoening en vreugde voor u zijn te zien, dat al uw goed en het voorwerp van uw hoop zo dicht bij u is, dat het in u is of beter gezegd dat u niet zonder Hem kunt zijn. Zo zegt de Bruidegom, Gods rijk is binnen in u. Wat wil je nog meer, mijn ziel en wat zoek je nog buiten u? In uw binnenste bezit u uw rijkdom, uw geneugte, uw voldoening, uw verzadiging, uw koninkrijk. Dit toch is uw beminde, naar wie u verlangt en die u zoekt. Geniet van Hem en wees blij met Hem in diepe ingekeerdheid, want Hij is u zo nabij. Verlang daar naar Hem, aanbid Hem daar.
 
Maar hoe komt het dat ik Hem niet vind en niet ervaar, als Hij die mijn ziel liefheeft in mij aanwezig is? Uw beminde bruidegom is de schat die in de akker van uw ziel verborgen ligt, een schat waarvoor de wijze koopman alles prijsgaf. Om Hem te vinden moet u al het uwe vergeten en u van alle schepselen terugtrekken. Verberg je dan in de binnenkamer van uw geest, doe de deur van uw wil die zich opent naar alle dingen achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. Als u zo met Hem verborgen blijft, dan zal je Hem liefhebben en van Hem genieten en in het verborgene zult u in Hem uw vreugde vinden, en wel een vreugde die alles overtreft wat tong of zin u geven kan. Moed dus, mijn ziel, u bent mooi, u weet dat in uw binnenste op verborgen wijze uw beminde verblijft naar wie u verlangt. In je binnenste zal je Hem dan omhelzen en Hem op affectieve wijze ervaren door de liefde.

 
Gebedsteksten van zr. Elisabeth
 
Laat uw wil geschieden, mijn welbeminde Verlosser. Het is reeds lang geleden dat ik u mijn zwakke leven heb toegewijd in de hoop uw Hart te kunnen troosten. Wanneer toch zal ik mij helemaal aan U kunnen geven? Ik aanvaard dat U mijn verlangen nog niet verhoort. Laat uw wil voor altijd gezegend zijn. Wat U wilt, dat wil ik ook. O mijn Jezus, mijn hemelse Vriend, laat uw wil de mijne zijn en ondersteun mijn vurig verlangen.
 
Jezus, U hebt uw leven voor mij gegeven. Ik verlang er zo naar ook het mijne aan U te geven, aan U mijn arme God, aan U mijn God die lijdt, aan U Jezus die wordt bespot en stervend zijt. Ach, laat uw genade mij ondersteunen, want zonder uw hulp kan ik niets, maar met U samen zal ik voldoende sterk zijn, om te beminnen en te lijden, mijn leven lang.
 
O Jezus van de Eucharistie, mijn Bruidegom, mijn Liefde en mijn leven, ik hou er zo van U elke avond te beluisteren, mij met u te onderhouden, U te zien. Ik hou zo van dit hart aan hart met U. Jezus gevangen en eenzaam, als ik bij U ben, voel ik mij niet meer van deze wereld.
 
Als ik luister naar uw stem en het stil maak in heel mijn wezen, dan hoor en zie ik nog enkel U, dan voel ik mijn hart kloppen in contact met U, mijn Verlosser. Ik hecht mij aan niets meer hier op aarde, alleen U kunt mij voldoening schenken. Bij U alleen ben ik gelukkig. Het is mijn verlangen mijn liefde voor U te bewijzen, ook in het lijden. Want U, Jezus, hebt mij uitgekozen om U lief te hebben, om U te troosten en voor U te lijden.
 
Aan de voet van uw Kruis, mijn Jezus, mijn gekruisigde Liefde, kom ik u opnieuw vragen: neem mijn hart voor U en geef het mij nooit meer terug. Hemelse Bruidegom, goddelijke Verlosser, ik verzaak aan elk geluk, elke vereniging hier op aarde om U helemaal te kunnen toebehoren. Ik wil van U zijn, onverdeeld, om U beter te kunnen beminnen, om U wederliefde te schenken. Ik geef mij aan U voor altijd, U alleen weet hoeveel ik van U houd.
  

DE GLORIERIJKE GEHEIMEN

1ste glorierijke geheim: Jezus verrijst uit de doden en verschijnt aan zijn leerlingen:  Hij staat plots in hun midden, toont hen zijn wonden, schenkt hen zijn vrede. De Heer is hier in ons midden. Zoals Hij doorheen de muren binnenkwam, zo kan Hij ook doorheen onze geslotenheid binnenkomen met zijn vrede. Heer, wij geloven maar kom ons ongeloof te hulp.
 
2de glorierijke geheim: Jezus stijgt op naar de hemel: Hij spreekt voor ons ten beste bij de Vader. Hij vroeg dat we in de stad zouden blijven totdat wij met kracht uit den hoge zouden zijn uitgerust. Bidden wij in deze tijd met volharding en eensgezindheid om de Heilige Geest, opdat ons eigen leven en dat van de Kerk vernieuwd zou worden zoals God dit verlangt.
 
3de glorierijke geheim: De heilige Geest daalt neer over de apostelen en maakt van bange leerlingen vrijmoedige verkondigers, die in staat zijn meer te gehoorzamen aan God dan aan de mensen. Vragen wij om de genade instrumenten van de heilige Geest te mogen zijn.
 
4de glorierijke geheim: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen:  Jezus had gezegd: als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij. In haar hart heeft Maria, als moeder ook ons allen meegenomen naar de hemel. Vragen wij om de genade alles wat wij hier op aarde meemaken zouden kunnen verdragen en doorstaan en tegelijk de Vader blijmoedig te danken.
 
5de glorierijke geheim: Maria wordt door de heilige Drie-eeheid in de hemel gekroond:  Zij zal de kop van de slang verpletteren. Vragen wij haar voor onszelf en voor de anderen: zie naar ons om, zegen ons met Jezus, bewaar ons voor alle kwaad, elke illusie en ieder gevaar.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 2 mei 2024

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven