Gebedsavond 2 mei 2024 : teksten van Zuster Elisabeth van de Drieëenheid

De leerlingen waren vervuld van vreugde, Alleluia,
bij het zien van de Heer, Alleluia.

 
Met de leerlingen van Emmaus bidden wij: ‘Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag loopt ten einde’. Dankbaar voor wat Hij voor ons heeft gedaan en geleden, houden wij ons geloof wakker, open voor zijn liefde. We beginnen ons reeds voor te bereiden op Pinksteren. Eerst overwegen wij → de glorierijke geheimen
 
Aan haar moeder schreef zr. Elisabeth:
 
We zijn in retraite tot Pinksteren, ik nog meer dan de anderen in mijn geliefd cenakel, afgescheiden van alles. Ik smeek de H. Geest je deze aanwezigheid van God, waarover ik je sprak te openbaren. Ik heb voor jou alle boeken die hierover spreken doorbladerd. Maar vooraleer ze jou te geven wou ik je graag terugzien. Je mag geloven in mijn leer. Ze is niet van mij. Als je het evangelie van Johannes leest, zal je zien hoe de Meester voortdurend terugkomt op dit gebod: “blijft in Mij zoals Ik in u”, en ook op die mooie gedachte bovenaan mijn brief, waarin Hij zegt dat Hij in ons verblijf wil nemen. In zijn brieven wenst St-Jan ons toe dat we ‘gemeenschap’ mogen hebben met de H. Drie-eenheid. Dit woord is deugddoend en zo eenvoudig. St-Paulus zegt dat geloven daartoe volstaat, want God is geest en het is door het geloof dat we vrije toegang krijgen tot Hem. Denk eraan: je ziel is de tempel van God. Dit woord is ook van Paulus. Elk moment van de dag en de nacht houden de drie goddelijke Personen in jou verblijf. Je bezit niet de heilige Mensheid, zoals dit het geval is bij het communiceren. Maar de gehele Godheid, die de gelukzaligen aanbidden in de hemel, Die is in jouw ziel. Als je daar weet van hebt begint een verrukkelijke intimiteit te groeien. Je bent nooit meer eenzaam! Als je liever denkt dat de goede God ‘bij’ je is, eerder dan ‘in’ je, volg dan die neiging. Het voornaamste is dat je met Hem leeft. Ik hoop dat je trouw iedere dag driemaal je vijf minuten innerlijk gebed doet in mijn klein heiligdom. Denk eraan dat je bij Hem bent en ga met Hem om als met iemand die je liefhebt. Het is zo eenvoudig.
Mooie gedachten zijn hier niet nodig. Stort maar gewoon je hart bij Hem uit.

 
En aan een vriendin:
 
De heiligen hebben de ware wetenschap zo goed begrepen. Deze die ons doet uittreden uit alles en vooral uit onszelf om ons te werpen in God en slechts van Hem te leven! Lieve mevrouw, Hij is in ons om ons te heiligen. Vragen wij Hem zelf onze heiligheid te zijn. In het evangelie lees je dat, toen de Heer op aarde leefde, er een verborgen kracht van Hem uitging. Door zijn aanraking werden zieken weer gezond, doden keerden terug tot het leven. Weet je: Hij blijft steeds de levende! Hij leeft in het tabernakel in zijn aanbiddelijk Sacrament. Hij leeft in onze zielen. Hijzelf heeft gezegd: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord onderhouden; Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.” Vermits Hij daar is, houden wij Hem gezelschap, zoals de vriend blijft bij wie hij bemint! Deze goddelijke, intieme vereniging is de essentie van ons leven in de Karmel. Zij maakt onze eenzaamheid zo dierbaar. De H. Johannes van het kruis zegt: “De minnenden genieten liever van elkander in de eenzaamheid dan in gezelschap van wie ook”. O lieve mevrouw, wat een vreugde is het zich in dienst te stellen van zo’n goede Meester, Hem te zeggen: “tot de dood ben ik van Jou.”

 
Enkele gebeden van zr. Elisabeth
 
Jezus, mijn welbeminde, wat is het heerlijk om U lief te hebben, om U toe te behoren, om U te bezitten als Enig Alles! Ach, nu U elke dag in mijn hart komt, laat onze vereniging nog intiemer zijn. Laat mijn leven één onophoudend gebed zijn, één lange acte van liefde. Moge niets mij van U verwijderen, geen lawaai, geen verstrooidheden. Ik zou zo graag willen leven met U in de stilte. Maar wat ik boven alles liefheb is Uw wil te doen.
 
Laat mijn hart Uw klein Betanië zijn. Kom er dan rusten, ik hou zoveel van U. Ik zou U willen troosten en draag mijn leven aan U op, alles voor U, met U. Ik aanvaard bij voorbaat alle offers, alle beproevingen, zelfs de beproeving U niet meer bij mij te voelen. Ik vraag U alleen maar dit: altijd edelmoedig te blijven en trouw; Ik verlang Uw wil volmaakt te volbrengen en altijd aan Uw genade te beantwoorden. Ik verlang heilig te zijn met U en voor U, maar ik voel mijn onmacht en vraag U: wees Uzelf mijn heiligheid.
 
Ik ben Uw kleine verwende, zoals U mij zegt, maar misschien komt spoedig de beproeving en dan zal het aan mij zijn om U veel te geven.
 
Jezus, het zijn niet Uw gaven die ik zoek of de vertroostingen waarmee U mij overlaadt. Nee, ik zoek alleen maar U. Ondersteun mij altijd, neem mij meer en meer in Uw bezit; dat alles in mij U mag toebehoren; verbrijzel, ruk uit, alles wat U mishaagt opdat ik helemaal van U mag zijn. Elk kloppen van mijn hart is een acte van liefde voor U. Mijn Jezus, mijn God, wat is het zalig U lief te hebben en helemaal de Uwe te zijn.
 
O heilige Geest, ontsteek mijn ziel met uw vurige, reine vlammen, verteer haar met Uw goddelijke liefde, U die ik elke dag aanroep! Geest van God, schitterend licht, U die mij overlaadt met Uw gunsten, die mij overspoelt met genietingen, neem heel mijn wezen op in Uw vuur. U die mij mijn roeping geeft, o leid me naar die intieme innerlijke vereniging, naar dat leven helemaal in God, waar ik zo naar verlang. Op Jezus alleen stel ik mijn hoop. Laat mij, levend in de wereld, enkel Hem zien, enkel Hem verlangen, die mijn Liefde is en mijn Vriend! Heilige Geest, Goedheid, opperste Schoonheid, U die ik aanbid, U die ik bemin, verteer in Uw goddelijke vlammen, én dit lichaam, én dit hart en deze ziel, deze bruid van de Drie-eenheid die enkel verlangt hun wil te doen.

  

DE GLORIERIJKE GEHEIMEN

1ste glorierijke geheim: Jezus verrijst uit de doden en verschijnt aan zijn leerlingen:  Hij staat plots in hun midden, toont hen zijn wonden en zegt: ‘vrede zij u’. De Heer is ook hier in ons midden, Hij hoort ons bidden. Met zijn vrede wil Hij ons hart genezen van zonde, angst en schuld. Bidden wij voor allen die zich bevinden in situaties van oorlog, om vrede.
 
2de glorierijke geheim: Jezus stijgt op naar de hemel: Hij is heengegaan om voor ons een plaats te bereiden en om dan terug te komen en ons bij Zich op te nemen. Hij blijft onze belangen bij God behartigen. Hij vraagt dat wij in de stad zouden blijven totdat wij met kracht uit den hoge zullen zijn toegerust. Mochten wij elkaar helpen om eensgezind te volharden in het gebed.
 
3de glorierijke geheim: De heilige Geest daalt neer over de apostelen Bange leerlingen werden vrijmoedige verkondigers, die meer gehoor geven aan God dan aan mensen. Moge het vuur van de Geest onze harten zuiveren en moge Hij zijn wonderen hernieuwen in de kerk, in onze gemeenschappen.
 
4de glorierijke geheim: Maria wordt ten hemel opgenomen:  In haar hart heeft Maria ook ons allen meegenomen naar de hemel. Moge Zij ons genaden bekomen van bevrijding opdat God in ons Zijn werk zou kunnen doen.
 
5de glorierijke geheim: Maria wordt gekroond in de hemel:  Paulus schreef: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat’. En Maria zingt: ‘Van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die Machtig is, grote dingen aan mij deed’. De eersten zullen de laatsten, de laatsten zullen de eersten zijn. Maria is koningin, wij mogen haar onze intenties toevertrouwen.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 2 mei

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven