Gebedsavond 13 april 2023 : teksten van Johannes van het Kruis en Elisabeth van de Drieëenheid

De leerlingen waren vervuld van vreugde, Alleluia, bij het zien van de Heer, Alleluia.
 
Met de leerlingen van Emmaus bidden wij: Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag loopt ten einde. We mogen hier met ons hart bij de Heer zijn, wakend en dankbaar voor zijn altijd werkzame liefde. Wij overwegen → de glorierijke geheimen
 
Juan schrijft in zijn Geestelijk Hooglied over het kruismysterie:
 
Zoals de menselijke natuur bij de verboden boom in het paradijs door toedoen van Adam ten val gebracht en geschonden werd, zo werd zij op de kruisboom verlost en geheeld. Daar reikte Christus haar door zijn lijden en dood de hand van zijn genade en barmhartigheid; daar hief Hij de vijandschap op die er vanwege de erfzonde bestond tussen de mens en God. Onder de genade van de Kruisboom heeft de Zoon van God de menselijke natuur en derhalve iedere ziel verlost en bijgevolg als verloofde aan Zich verbonden. Aan het kruis heeft Hij haar zijn genade en voortreffelijke eigenschappen geschonken. Daarom zegt Hij: daar werd gij nu met Mij als bruid verbonden, daar gaf Ik er mijn hand op, en schonk Ik u mijn gunst en mijn hulp door u uit uw lage staat op te heffen tot de omgang en verloving met Mij. Zo bent u in ere hersteld daar, waar uw moeder eertijds werd ontluisterd. Want uw moeder, dat is de menselijke natuur, werd onder de boom ontluisterd in uw eerste ouders, en andermaal onder de boom van het kruis, werd gij hersteld. Als nu uw menselijke natuur u onder de boom de dood heeft gegeven, dan heb Ik u onder de boom van het kruis het leven geschonken. En op die wijze begint God haar de maatregelen en beschikkingen van zijn wijsheid te onthullen, hoe Hij zo wijs en schoon uit het kwaad het goed weet te halen en hoe Hij datgene wat oorzaak was van het kwaad zo regelt dat het een groter goed oplevert. Deze verloving die plaats had op het kruis, is een verloving die ineens gebeurde, toen God de ziel de eerste genade schonk en dit gebeurt in het doopsel bij iedere ziel. Maar de tweede verloving gaat via de weg van reiniging, verlichting en vereniging. Deze komt slechts heel geleidelijk tot stand, van stap tot stap.
 
En dan verwijst J+ naar de passage uit hoofdstuk 16 van de profeet Ezechiël waar God zegt:
 
op de dag van uw geboorte werd je te vondeling gelegd, omdat men uw leven niets waard vond. Toen kwam Ik u voorbij en zag u vertrapt in uw bloed. Ik sprak tot u, terwijl je met uw bloed waart besmeurd: Blijf leven! Later kwam Ik u voorbij, je waart nog naakt en vol verwarring, ik zag u aan en bemerkte dat de tijd van de liefde voor u was gekomen. Ik zwoer u trouw en sloot een verbond met u, zo maakte Ik u tot de mijne. Je werd een stralende schoonheid, geschikt voor het koningschap. Vandaar dat de ziel de gelukkige en verheven toestand bezingt waarheen zij zich overgebracht ziet en haar onbekommerdheid in Hem. Zij zingt ook over haar volkomen geestelijke vrede, over haar rijkdom en schoonheid aan gaven en deugden voor zover men die in dit leven kan bezitten en genieten.
 
Dan blijft de vraag: maar hoe kunnen wij concreet leven in gemeenschap met Christus? Daarop antwoordt zr. Elisabeth:

het is uit jezelf treden, jezelf uit het oog verliezen, jezelf loslaten om elk ogenblik dieper in Hem te treden. Zo diep, dat je in Hem geworteld bent en bij alles wat je overkomt kunt uitroepen: ‘wie zal mij scheiden van de liefde van Christus?’ Als je wortels zover in Hem zijn doorgedrongen, dan stroomt het goddelijk sap overvloedig in jou. Alles wat onvolmaakt, banaal, louter natuur is wordt vernietigd, het sterfelijke wordt opgeslokt door het onsterfelijk leven. Zo losgekomen van jezelf en bekleed met Christus heb je niets meer te vrezen, noch de contacten met de buitenwereld, noch de moeilijkheden binnen. Dit alles is niet langer een hindernis, maar wortelt je dieper in de liefde van Jezus. Door alles heen en tegen alles in ben je in staat Hem altijd te aanbidden om Hemzelf, want je bent vrij en los van jezelf en van alles.

 
  

Aanbidding. Gebedsteksten van zuster Elisabeth

 
Laat uw wil geschieden, mijn welbeminde Verlosser. Het is reeds lang geleden dat ik u mijn zwakke leven heb toegewijd in de hoop uw Hart te kunnen troosten. Wanneer toch zal ik mij helemaal aan U kunnen geven? Ik aanvaard dat U mijn verlangen nog niet verhoort. Laat uw wil voor altijd gezegend zijn. Wat U wilt, dat wil ik ook. O mijn Jezus, mijn hemelse Vriend, laat uw wil de mijne zijn en ondersteun mijn vurige verlangen.
 
Jezus, U hebt uw leven voor mij gegeven. Ik verlang er zo naar ook het mijne aan U te geven, aan U mijn arme God, aan U mijn God die lijdt, aan U Jezus die wordt bespot en stervend zijt. Ach, laat uw genade mij ondersteunen, want zonder uw hulp kan ik niets, maar met U samen zal ik voldoende sterk zijn, om te beminnen en te lijden, mijn leven lang.
 
O Jezus van de Eucharistie, mijn Bruidegom, mijn Liefde en mijn leven, ik hou er zo van U elke avond te beluisteren, mij met u te onderhouden, u te zien. Ik hou zo van dit hart aan hart met U. Jezus gevangen en eenzaam, als ik bij U ben, voel ik mij niet meer van deze wereld.
 
Als ik luister naar uw stem en het stil maak in heel mijn wezen, dan hoor en zie ik nog enkel U, dan voel ik mijn hart kloppen in contact met U, mijn Verlosser. Ik hecht mij aan niets meer hier op aarde, alleen U kunt mij voldoening schenken. Bij U alleen ben ik gelukkig. Het is mijn verlangen mijn liefde voor U te bewijzen, ook in het lijden. Want U, Jezus, hebt mij uitgekozen om U lief te hebben, om U te troosten en voor U te lijden.
 
Aan de voet van uw Kruis, mijn Jezus, mijn gekruisigde Liefde, kom ik u opnieuw vragen: neem mijn hart voor U en geef het mij nooit meer terug. Hemelse Bruidegom, goddelijke Verlosser, ik verzaak aan elk geluk, elke vereniging hier op aarde om U helemaal te kunnen toebehoren. Ik wil van U zijn, onverdeeld, om U beter te kunnen beminnen, om u wederliefde te schenken. Ik geef mij aan U voor altijd, U alleen weet hoeveel ik van U houd.

 

 
 

Glorierijke geheimen

1ste glorierijke geheim: Jezus verrijst uit de doden en verschijnt aan zijn leerlingen:  Hij staat plots in hun midden, toont hen zijn wonden, schenkt hen zijn vrede. De Heer is hier in ons midden. Zoals Hij doorheen de muren binnenkwam, zo kan Hij ook doorheen onze geslotenheid binnenkomen met zijn vrede. Heer, wij geloven maar kom ons ongeloof te hulp.
 
2de glorierijke geheim: Jezus stijgt op naar de hemel: Hij spreekt voor ons ten beste bij de Vader. Hij vroeg dat we in de stad zouden blijven totdat wij met kracht uit den hoge zouden zijn uitgerust. Bidden wij in deze tijd met volharding en eensgezindheid om de Heilige Geest, opdat ons eigen leven en dat van de Kerk vernieuwd zou worden naar Gods verlangen.
 
3de glorierijke geheim: De heilige Geest daalt neer over de apostelen en maakt van bange leerlingen vrijmoedige verkondigers, die in staat zijn meer te gehoorzamen aan God dan aan de mensen. Vragen wij om de genade instrumenten van de heilige Geest te mogen zijn.
 
4de glorierijke geheim: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen:  Jezus had gezegd: als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij. In haar hart heeft Maria, als moeder ook ons allen meegenomen naar de hemel. Vragen wij om de genade doorheen alles wat wij hier op aarde meemaken te mogen groeien in verbondenheid met de Heer en zo rijke vruchten te dragen.
 
5de glorierijke geheim: Maria wordt door de heilige Drie-eeheid in de hemel gekroond:  Zij zal de kop van de slang verpletteren. Vragen wij haar voor onszelf en voor de anderen: zie naar ons om, zegen ons met Jezus, bewaar ons voor alle kwaad, elke illusie en ieder gevaar.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 4 mei

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven