Gebed

 

 

O mijn God …

 

O mijn God, Drie-Eenheid, die ik aanbid,
help mij mezelf helemaal te vergeten
om mij in U te vestigen,
roerloos en stil,
alsof ik reeds in de eeuwigheid was.

Niets moge mijn vrede verstoren,
niets mij uit U verwijderen,
mijn Onveranderlijke.
Maar elke minuut voere mij verder binnen,
in de diepte van Uw Mysterie.

Schep vredige stilte in mijn ziel,
maak er Uw hemel van,
Uw geliefde thuis,
de plaats waar Gij rusten kunt.

Dat ik U daar nooit alleen late,
maar er helemaal zij:
wakker in geloof,
heel en al aanbidding,
volkomen prijsgegeven
aan Uw scheppende kracht.

O Christus, mijn Geliefde,
uit liefde gekruisigd,
ik wil een bruid zijn voor Uw Hart,
U bekleden met heerlijkheid,
U beminnen… tot ik erbij sterf !

Maar ik voel mijn onmacht
en daarom vraag ik U:
bekleed mij met Uzelf,
mijn ziel geheel afgestemd op de Uwe,
doordring mij,
overrompel mij,
neemt Gij in mij alle plaats in.

Dan zal mijn leven enkel nog zijn
een afstraling van Uw Leven.
Kom in mij als Aanbidder,
als Verzoener,
als Verlosser.

O eeuwig Woord,
Woord van mijn God,
ik wil mijn leven doorbrengen
luisterend naar U,
heel volgzaam worden
om alles van U te leren.

Door alle nachten,
alle leegten,
alle onmacht heen
mijn blik voortdurend op U,
blijven in Uw grote licht.

O Zon, die ik bemin,
boei mij zozeer,
dat ik nooit meer weg kan
uit Uw lichtkrans.

O verterend Vuur,
Geest van Liefde,
kom over mij opdat het Woord in mij
als het ware
opnieuw kan geboren worden.

Laat mij voor Hem
een nieuwe mensheid zijn,
waarin Hij heel zijn Mysterie
herbeleven kan.

En Gij, Vader,
buig U over Uw
arme, kleine schepsel neer.
Overdek haar met Uw schaduw.
Zie in haar slechts
de Veelgeliefde,
in wie Gij welbehagen hebt.

O mijn Drie,
mijn Al,
mijn Zaligheid,
oneindige Eenzaamheid,
Onmetelijkheid
waarin ik mij verlies,
ik lever mij aan U uit als een prooi.
Berg U diep in mij,
opdat ook ik mij bergen kan in U,
wachtend tot ik in Uw Licht ga schouwen
de eindeloze diepte van Uw Heerlijkheid.
Amen.

 

Zuster Elisabeth van de Drie-eenheid, Karmelietes, Dijon, 18 juli 1880 – 9 november 1906. 

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven